Boučkův statek

Přístup ze Železného Brodu je po červené turistické značce směrem na Lišný, Malou Skálu.

Patrový roubený dům s kamenným hospodářským traktem a přízemním roubeným výměnkem, tzv. Boučkův statek pochází z 18. století. V tomto objektu se dnes nachází vlastivědná expozice a pravidelně zde probíhají výstavy malířů a sochařů, kteří mají k tomuto kraji blízko - tzv. Maloskalské výtvarné léto. Tento statek zároveň slouží jako restaurace.

Zpět