Klokočské skály

7 kilometrů severně od Turnova leží pískovcová plošina. Nad obcí Klokočí ji člení Klokočské skály a nad Betlémským mlýnem Betlémské skály. Klokočskými průchody (rozsedlina 70 m dlouhá a 1 - 2 m široká) můžeme sestoupit ze skalní plošiny do obce Klokočí. Ve středověku tudy vedla stará kupecká slezská cesta a dodnes se na skalách zachovaly kupecké značky.

Z plošiny Klokočských skal je mimořádný výhled na celé panorama Kozákova. Na skalních plošinách jsou rozsáhlé porosty borůvek a  brusinek. Menší skalní města a jednotlivé věže Klokočských skal jsou oblíbenými cvičnými terény horolezců.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies