Aktuality z knihovny

29.08.2019

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 3.června jsme slavnostním pasováním přivítali prvňáčky z obou železnobrodských ZŠ mezi čtenáře a odměnili jsme je knížkou vtipných básniček Kde se nosí krky z projektu Knížka pro prvňáčka.

29.03.2019

Noc s Andersenem 2019

V pátek 29. března bylo v knihovně rušno do pozdních večerních hodin.Připomenout si 214. narozeniny velkého světového pohádkáře a důležitost pohádek pro život přišlo 13 dětí s dvoučlenným doprovodem z SVČ Mozaika.

01.03.2019

Březen - měsíc čtenářů

Březen je tradičně vnímán jako měsíc knihy, čtení a čtenářů. V březnu knihovny oceňují své největší čtenáře, letos je pozornost zaměřena na mužský segment čtenářské obce, protože ze statistik vyplývá, že muži čtou méně než ženy.

11.02.2019

Činnost městské knihovny v roce 2018

Rok 2018 byl v činnosti knihovny zdánlivě běžným rokem, ve skutečnosti se však pod povrchem odehrávaly přípravy na velkou změnu - stěhování knihovny do nových prostor, které má nastat na podzim roku 2019.

17.12.2018

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

Jako každoročně zapojujeme opět prvňáčky z obou železnobrodských škol do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který už pojedenácté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

11.12.2018

Bookstart - S knížkou do života

V rámci projektu Bookstart - S knížkou do života rozdáváme při vítání občánků dárkové sety rodinám s miminky a zveme je do knihovny, abychom je přesvědčili o tom, že čtení odmalička je jedna z nejlepších věcí, které pro své děťátko mohou udělat.

05.10.2018

Týden knihoven 2018

V letošním Týdnu knihoven jsme se s dětmi z družiny ZŠ Školní vydali za pověstmi našeho města a kraje, představili knihovnu a její služby studentům prvního ročníku SUPŠS, v Jičíně nás na soutěži dětskách vypravěčů reprezentovala Natálka Hudská ze 6.a ZŠ Školní a v pátek se v knihovně sešly maminky s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart - S knížkou do života.

18.06.2018

Pasování prvňáčků - projekt Knížka pro prvňáčka 2018

V pondělí 18. června proběhlo v městské knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře a zároveň byly dětem předány knížky z projektu Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka.

22.05.2018

Projekt – Zvířátka v pohádkách (Kde končí svět 2017/2018)

Úspěch v regionálním kole celostátního projektu Kde končí svět s tématem Zvíře a jeho člověk - Adam Doubek z 1.a ZŠ Školní -1. místo ve výtvarné části soutěže, Tomáš Jegr ze 4.a - 1. místo v literární čísti soutěže, jeho spolužáci Denis Yurych - 2. místo, Ema Šefrová a Tereza Malinová - 3. místo v literární části soutěže..

15.05.2018

Soutěž dětských vypravěčů : Čteme všichni, vypráví jen někdo...

Natálka Hudská z 5.b ZŠ Školní nás úspěšně reprezentovala v regionálním kole soutěže dětských vypravěčů "Čteme všichni, vypráví jen někdo..." , které proběhlo v Semilech 16. 5. 2018, a postoupila do oblastního kola.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00