Činnost knihovny v roce 2021

01.03.2022
Činnost knihovny v roce 2021
Přestože činnost knihovny i v roce 2021 brzdil covid, řada věcí se podařila - funguje knihobudka na vlakovém nádraží, knihovna se stala novým střediskem výuky Virtuální univerzity 3. věku, konalo se trénování paměti pro seniory s J. Ziklovou a dobře fungovala spolupráce s MAS Achát, díky které pracoval po celý rok čtenářský klub pod vedením paní Týblové a podařilo se finančně podpořit projekt Boostart a řadu dalších aktivit čtenářské gramotnosti. Rok 2021 byl také rokem personální změny - po odchodu dlouholeté knihovnice Ireny Matoušové do důchodu od září nastoupila nová pracovnice Bc.Barbora Vymazalová.

Městská knihovna - ohlédnutí za rokem 2021

Ani v roce 2021 nebylo knihovně přáno rozvinout všechny možnosti a uplatnit potenciál moderně zrekonstruovaného prostoru plného technických vymožeností. Tak jako všechny oblasti života nás omezovala covidová pandemie. V lednu byly knihovny celostátně uzavřeny z důvodu vyhlášení 5. stupně protiepidemického systému PES. Od 1. února až do poloviny dubna bylo možné půjčovat pouze bezkontaktně – tedy vydávat předem objednané balíčky knih u vstupu do knihovny. Od 13. dubna byla knihovna opět otevřena za dodržení zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy, pouze 10 lidí v půjčovně) a s omezeními vyplývajícími ze současně probíhajícího covid testování ve vstupním prostoru knihovny, tj. v době testování fungovalo pouze výdejní okénko.

Přesto se některé věci podařily. Od dubna 2021 funguje na vlakovém nádraží knihobudka, kterou jsme zde zřídili na základě smlouvy se Správou železnic v rámci celostátního projektu Kniha do vlaku. Knihovna se také stala novým konzultačním střediskem Virtuální univerzity 3. věku, kterou organizačně zajišťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, a od října zde probíhal v rámci zimního semestru kurz Etika jako východisko z krize společnosti.

Trénování paměti s certifikovanou lektorkou Jiřinou Ziklovou probíhalo v 1. pololetí distanční formou, od září pak naživo jednou měsíčně v sále knihovny.

Dobře fungovala spolupráce s MAS Achát, v knihovně díky finanční podpoře MAS pracoval čtenářský klub pro děti pod vedením lektorky Hany Týblové, MAS podpořila také projekt Bookstart financováním dárkových sad pro děti od 3 do 6 let a další projekty čtenářské gramotnosti - pasování prvňáčků na čtenáře, workshopy s ilustrátorem Vojtěchem Juríkem (Vhrsti) a komiksové workshopy s Danielem Vydrou, autorské čtení pro druháky se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a tematické akce pro děti z mateřských škol s PaedDr. Lenkou Hřibovou.

Na fungování knihovny měla vliv také personální změna. V únoru 2021 odešla do důchodu dlouholetá pracovnice knihovny Irena Matoušová (několik měsíců zde ještě vypomáhala na zkrácený úvazek) a od září 2021 nastoupila nová knihovnice Bc. Barbora Vymazalová.

V roce 2021 bylo dosaženo počtu 23166 výpůjček, z toho bylo 427 výpůjček audioknih a 220 výpůjček her a didaktických pomůcek. 128 výpůjček jsme našim čtenářům zprostředkovali meziknihovní výpůjční službou z jiných knihoven. Naši čtenáři využívali také možnosti stahování e-výpůjček z on-line katalogu naší knihovny v rámci smlouvy se společností Palmknihy – celkem 87 e-výpůjček za rok 2021.

Celkem bylo v roce 2021 registrováno 900 čtenářů (z toho 229 čtenářů do 15 let), kteří knihovnu v průběhu roku navštívli 6175krát. Internet v knihovně využilo 167 návštěvníků. Zaznamenali jsme 3416 virtuálních návštěvníků webové stránky knihovny, 2917 vstupů do on-line katalogu a 404 vstupů do čtenářského konta.

Stav knihovního fondu činil 22367 knihovních jednotek, z toho 109 audioknih a 92 her. Nakoupili jsme 1094 knihovních jednotek a odepsali 154 opotřebovaných knih. Odebírali jsme 35 titulů periodik.

Bylo uspořádáno 44 kulturních a vzdělávacích akcí (převážně pro žáky ZŠ, MŠ a SUPŠS), kterých se zúčastnilo celkem 830 návštěvníků, v sále knihovny se také realizovaly akce pořádané jinými subjekty, těch bylo celkem 13 a navštívilo je 295 účastníků. 2x týdně probíhala v sále výuka tanečního odboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Lenky Hlubučkové.

Těší nás stoupající počet čtenářů, zejména těch nejmladších, díky úspěšnému projektu Bookstart a tradičnímu projektu Knížka pro prvňáčka.

Snad nám nový rok bez covidových omezení přinese i více výpůjček a větší možnosti rozvoje kulturních a vzdělávacích aktivit. Máme naplánované kurzy ovládání ozobotů (miniaturních robotů) pro děti, další semestry Virtuální univerzity 3.věku - tentokrát zaměřené na České dějiny a jejich souvislosti a řadu dalších přednášek a autorských čtení. Pravidelně bychom se jednou měsíčně (vždy poslední neděli v měsíci) chtěli setkávat s nejmenšími „čtenáři“ v doprovodu rodičů na tematických pohádkových odpoledních.

 

 

Zpět