Činnost knihovny v roce 2020

16.02.2021
Činnost knihovny v roce 2020
V roce 2020 knihovna získala nově zrekonstruovanou bezbariérovou budovu s moderním vybavením, ale fungování knihovny bylo značně omezeno kvůli probíhající pandemii koronaviru a s tím souvisejícím omezujícím opatřením vlády.

Rok 2020 byl pro knihovnu rokem přelomové změny – začal stěhováním ze staré nevyhovující knihovny na Poříči do moderně zrekonstruovaného objektu bývalého výměníku tepla na Jiráskově nábřeží. Knihovna tím získala krásné a důstojné prostory na dobré adrese v klidové zóně uprostřed panelových domů u Jizery.

Od 16. prosince 2019 probíhalo za pomoci Technických služeb města stěhování knihovny, po něm následovala revize fondu. Slavnostní otevření nové budovy se odehrálo 20. února 2020 za hojné účasti pozvaných hostů i veřejnosti. Bohužel rok 2020 byl také rokem, kdy svět zasáhla koronavirová pandemie, takže po slibném začátku, kdy se knihovna po tři týdny těšila velkému zájmu návštěvníků, došlo 13. března k vyhlášení nouzového stavu a uzavření knihoven. Znovu jsme otevřeli knihovnu až 28. dubna v omezeném režimu. Odděleno bylo vracení a půjčování knih, vrácené knihy byly ponechány 3 dny v karanténě, dopolední hodiny byly vyhrazeny pro důchodce, samozřejmostí bylo dodržování hygienických opatření. Od úterý 19. 5. jsme se vrátili k normální otvírací době knihovny a k téměř normálnímu provozu za dodržení všech hygienických opatření. V létě pak knihovna fungovala v prázdninovém režimu (otevřeno úterý – čtvrtek), tak jako každý rok.

Od poloviny září se sice opět zpřísnila hygienická opatření, ale knihovna s určitými omezeními (roušky, rozestupy, omezený počet návštěvníků v půjčovně i na akcích) dál fungovala, po vyhlášení nouzového stavu 9. října byly zrušeny všechny akce a umožněny byly jen základní výpůjční služby.

Od čtvrtka 22. října byly knihovny celostátně uzavřeny, až 24. listopadu jsme opět mohli otevřít, avšak pouze v režimu výdejního okénka, kde si lidé mohli vyzvednout předem objednané knihy. Od 3. do 14. prosince byla knihovna zavřena kvůli koronavirové karanténě. Stihli jsme otevřít pouze na tři dny normálního provozu), od 18. prosince bylo opět nařízeno půjčovat pouze přes výdejní okénko. To fungovalo v naší knihovně do 23. prosince, poté následovalo vyhlášení 5. stupně protiepidemického systému a opětovné celostátní uzavření knihoven.

Vzhledem k tomu, že knihovna byla téměř polovinu roku 2020 zavřená nebo fungovala jen v omezeném režimu, nedají se ze statistiky výpůjček a návštěvnosti vyvozovat žádné závěry. Knihovna má nyní ideální podmínky, co se týče budovy, materiálně technického vybavení atd., což vyvolává zájem a nadšený ohlas veřejnosti a čtenářů. Podařilo se získat také dotaci ministerstva kultury z grantu VISK 3 na vybavení mobilní počítačové učebny osmi notebooky a získání čtyř ozobotů pro kroužek ovládání minirobotů pro mládež a dotaci K 21 na programy v rámci projektu Bookstart a na lekce trénování paměti pro seniory. Bohužel okolnosti koronavirové pandemie a s ní spojených omezujících opatření brzdily po celý rok rozvoj našich služeb a aktivit a neumožňovaly plně využít potenciál nové knihovny.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 činil 21 430 knihovních jednotek (včetně 87 audioknih a 80 společenských her). Přírůstek fondu činil 806 svazků, odepsáno bylo 508 svazků. Přírůstek fondu byl nižší než v roce 2019, protože nejen knihovna, ale i knihkupectví byla po několik měsíců zavřená. Snažili jsme se částečně řešit výpadek nákupem z e-shopů a využívat slevy jednotlivých nakladatelství. Na doplňování fondu bylo v roce 2020 vynaloženo 126 675,- Kč, z toho 15 046,- Kč na předplatné periodik. Z předplaceného balíčku e-výpůjček, které nám poskytuje společnost Palmknihy ,nám zbývá k dispozici ještě 13 230,- Kč, tedy 270 e-knih ke stažení.

V roce 2020 bylo v knihovně zaregistrováno 849 čtenářů, z toho 186 dětí do 15 let. Je to mírný nárůst oproti roku 2019 (o 21 čtenářů). Čekali jsme po přestěhování knihovny větší zájem a příliv nových čtenářů, ale souvisí to opět s pandemií koronaviru a téměř šestiměsíčním uzavřením knihovny . Ze stejného důvodu byl nižší i celkový počet výpůjček za rok 2020 – pouze 18 287 výpůjček oproti 29 318 výpůjčkám v roce 2019. Vzrůstá zájem o výpůjčky audioknih – celkem 293 výpůjček a e-výpůjčky – celkem 105 výpůjček. 109 výpůjček jsme našim čtenářům zprostředkovali meziknihovní výpůjční službou z jiných knihoven.

Zaznamenali jsme 5019 návštěvníků půjčovny, 295 návštěvníků využívajících internet v knihovně (velký pokles oproti 1920 uživatelům internetu v roce 2019 v knihovně na Poříči). Návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně bylo celkem 698. Virtuálních návštěvníků (návštěvy webových stránek, on-line katalogu, čtenářského konta, stahování e-výpůjček) bylo zaznamenáno 3011.

V oblasti kulturně výchovné činnosti jsme se snažili udržet v běhu alespoň nejosvědčenější dlouhodobé projekty na podporu čtenářské gramotnosti – Bookstart a Knížka pro prvňáčka, i když v omezeném rozsahu. Uskutečnila se tři setkání pro rodiče s nejmenšími dětmi – vždy nad knížkami k tématu, s divadélkem a výtvarnou dílničkou pod vedením lektorky PaedDr. Lenky Hřibové. V únoru jsme uspořádali ve spolupráci s RC Andílek besedu se spisovatelkou Veronikou Hurdovou, autorkou knihy „ Krkavčí matka“. Bohužel se nekonalo vítání občánků, takže dárkové sady pro nejmenší z programu Bookstart tu máme připravené na další rok. Prvňáčci ze ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská a ZŠ Koberovy byli v knihovně pasováni na čtenáře až v odloženém termínu 23. září ( už jako druháci).

Díky aktivitě MAP Železnobrodsko II. fungoval v knihovně v průběhu roku čtenářský kroužek, vedený paní Hanou Týblovou.

Celkem v knihovně proběhlo v roce 2020 pouze 10 knihovnicko - informatických lekcí pro žáky ZŠ, podařilo se také uskutečnit několik pořadů čtenářské gramotnosti s lektorkou PaedDr. Lenkou Hřibovou pro mateřské školy a družinu a tím zrealizovat alespoň část projektu Městská knihovna – místo pro komunitní setkávání a vzdělávání od předškoláků po seniory, na který jsme získali dotaci ministerstva kultury. Část projektu určenou seniorům – lekce trénování paměti s lektorkou Jiřinou Ziklovou jsme museli po zahajovací přednášce přerušit a odložit na rok 2021.

Stejně tak musel být po zahajovací lekci přerušen počítačový kurz pro seniory s ing. Mirkou Bartoňovou. Počítáme s jeho dokončením v roce 2021 po uvolnění protiepidemických opatření. Kurz Začínáme s ozoboty (ovládání minirobotů pro děti) nebyl v říjnu ani zahájen. Zrušena, respektive odložena na neurčito musela být celá řada dalších domluvených akcí – besed, přednášek a představení. Některé se ale přece jen podařilo v mezidobí realizovat – např. přednáška Ing. Černohouse o českých krajanech v Banátu, přednáška Mgr. Davida Řeřichy o květnových událostech roku 1945 v Železném Brodě, přednáška prof. J. Šedlbauera Jak nevyschnout (o dopadu klimatických změn).

Doufáme, že vše dohoníme v roce 2021 a budeme moci našim čtenářům a návštěvníkům nabídnout atraktivní služby a programy. Na podzim roku 2021 chystáme například zapojení do Virtuální univerzity 3. věku.

 

Zpět