Virtuální univerzita 3. věku

29.08.2022
Virtuální univerzita 3. věku
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Je určena seniorům a invalidním důchodcům k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, rozvíjení jejich zájmů, vědomostí a sociálních kontaktů. Od roku 2021 umožňujeme tuto formu výuky i v naší knihovně.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. ČZU garantuje vysokou úroveň předkládaných přednášek a kurzů připravených vysokoškolskými pedagogy.

V roce 2021 se Městská knihovna Železný Brod stala novým konzultačním střediskem VU3V a nabízí tak seniorům z našeho města a okolí možnost studia formou promítání předtočených přednášek a následného vyplňování testů.

Zahájili jsme výuku v zimním semestru (od října do prosince 2021) kurzem Etika jako východisko z krize společnosti. V následném letním semestru roku 2022 (od února do dubna) jsme pokračovali kurzem České dějiny a jejich souvislosti I., který se těšil velkému zájmu posluchačů.

V nadcházejícím zimním semestru 2022 navážeme pokračujícím kurzem České dějiny a jejich souvislosti II., ve kterém nás prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. provede základními etapami českých dějin od 15. do 19. století. První přednášku promítneme v úterý 4. října 2022 od 9. 00 hodin v sále městské knihovny. Termíny dalších přednášek jsou: 18.10., 1. 11., 15. 11., 29. 11. a 13. 12. S pokračujícími studenty z minulého semestru počítáme. Cena jednoho kurzu (od října do prosince) je 400,-Kč. Zveme i nové zájemce – můžete se nezávazně přijít podívat na první přednášku a poté se rozhodnout, zda se přihlásíte ke studiu.

více informací na https://e-senior.czu.cz/ 

Zpět