Aktuality z knihovny

01.03.2019

Březen - měsíc čtenářů

Březen je tradičně vnímán jako měsíc knihy, čtení a čtenářů. V březnu knihovny oceňují své největší čtenáře, letos je pozornost zaměřena na mužský segment čtenářské obce, protože ze statistik vyplývá, že muži čtou méně než ženy.

11.02.2019

Činnost městské knihovny v roce 2018

Rok 2018 byl v činnosti knihovny zdánlivě běžným rokem, ve skutečnosti se však pod povrchem odehrávaly přípravy na velkou změnu - stěhování knihovny do nových prostor, které má nastat na podzim roku 2019.

17.12.2018

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

Jako každoročně zapojujeme opět prvňáčky z obou železnobrodských škol do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který už pojedenácté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

11.12.2018

Bookstart - S knížkou do života

V rámci projektu Bookstart - S knížkou do života rozdáváme při vítání občánků dárkové sety rodinám s miminky a zveme je do knihovny, abychom je přesvědčili o tom, že čtení odmalička je jedna z nejlepších věcí, které pro své děťátko mohou udělat.

05.10.2018

Týden knihoven 2018

V letošním Týdnu knihoven jsme se s dětmi z družiny ZŠ Školní vydali za pověstmi našeho města a kraje, představili knihovnu a její služby studentům prvního ročníku SUPŠS, v Jičíně nás na soutěži dětskách vypravěčů reprezentovala Natálka Hudská ze 6.a ZŠ Školní a v pátek se v knihovně sešly maminky s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart - S knížkou do života.

18.06.2018

Pasování prvňáčků - projekt Knížka pro prvňáčka 2018

V pondělí 18. června proběhlo v městské knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře a zároveň byly dětem předány knížky z projektu Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka.

22.05.2018

Projekt – Zvířátka v pohádkách (Kde končí svět 2017/2018)

Úspěch v regionálním kole celostátního projektu Kde končí svět s tématem Zvíře a jeho člověk - Adam Doubek z 1.a ZŠ Školní -1. místo ve výtvarné části soutěže, Tomáš Jegr ze 4.a - 1. místo v literární čísti soutěže, jeho spolužáci Denis Yurych - 2. místo, Ema Šefrová a Tereza Malinová - 3. místo v literární části soutěže..

15.05.2018

Soutěž dětských vypravěčů : Čteme všichni, vypráví jen někdo...

Natálka Hudská z 5.b ZŠ Školní nás úspěšně reprezentovala v regionálním kole soutěže dětských vypravěčů "Čteme všichni, vypráví jen někdo..." , které proběhlo v Semilech 16. 5. 2018, a postoupila do oblastního kola.

23.03.2018

Noc s Andersenem, pejskem a kočičkou

V pátek 23. 3. si do knihovny přišly užít pohádkový večer děti ze SVČ Mozaika v rámci celostátní (a už i mezinárodní) Noci s Andersenem.

22.03.2018

Ze zahrádky do pohádky - Bookstart

Další setkání maminek s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart - S knížkou do života - tentokrát na jarní téma proběhlo v knihovně ve čtvrtek 22. března pod vedením PaedDr. Lenky Hřibové.