Březen - měsíc čtenářů

01.03.2019
Březen - měsíc čtenářů
Březen je tradičně vnímán jako měsíc knihy, čtení a čtenářů. V březnu knihovny oceňují své největší čtenáře, letos je pozornost zaměřena na mužský segment čtenářské obce, protože ze statistik vyplývá, že muži čtou méně než ženy.

V naší knihovně byl jako Mistr četby vyhodnocen náš dlouholetý čtenář Milan Průša. Není to čtenář s nejvyšším počtem výpůjček, protože si vybírá náročnou četbu z široké zájmové oblasti od výtvarného umění (z titulu své profese sklářského výtvarníka) přes přírodní vědy po historii, sociologii a kvalitní beletrii, ale jednoznačně je nejčastějším a nejpravidelnějším návštěvníkem knihovny – v uplynulém rocejsme zaznamenali 94 návštěv. Zúčastnil se dokonce jako dědeček se svou vnučkou dopoledního setkání v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

Zveme do knihovny (nejen) v březnu čtenáře všech kategorií a ujišťujeme, že přestože 2/3 naší čtenářské obce tvoří ženy, máme i v oblasti „mužské četby“ co nabídnout

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00