Pasování prvňáčků - projekt Knížka pro prvňáčka 2018

18.06.2018
Pasování prvňáčků - projekt Knížka pro prvňáčka 2018
V pondělí 18. června proběhlo v městské knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře a zároveň byly dětem předány knížky z projektu Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka.

Ve školním roce 2017/2018 se prvňáčci z obou železnobrodských škol zúčastnili projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který už podesáté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Po celý rok děti navštěvovaly knihovnu, seznamovaly se s knížkami pro nejmenší čtenáře, plnily různé úkoly, setkaly se i se spisovatelkou Michaelou Fišarovou – autorkou knížky A-Ž půjdeš do školy. Zapojily se i do našeho dalšího projektu Kde končí svět účastí ve výtvarné soutěži Malujeme zvířátka z pohádek a knihovna byla díky nim vyzdobena krásnými obrázky pohádkových zvířátek. Jejich celoroční úsilí bylo završeno závěrečným slavnostním pasováním na čtenáře, kterým je náš rytíř Petr uvedl do království knížek, pohádek a příběhů. Odměnou jim byl pasovací diplom a knížka Evelýny Koubové Bráchova bota, která byla vydána speciálně pro tento projekt. Děti, které přinesly vyplněnou přihlášku, dostaly zároveň i čtenářský průkaz. Pokud některý prvňáček bude mít ještě zájem, můžeme mu bezplatnou průkazku zařídit i dodatečně, podmínkou je přihláška podepsaná zákonným zástupcem. Těšíme se, že se budeme s nově pasovanými čtenáři v knihovně i nadále často setkávat.

Zpět