Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

17.12.2018
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019
Jako každoročně zapojujeme opět prvňáčky z obou železnobrodských škol do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který už pojedenácté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

V předvánočním čase navštívily knihovnu tři třídy letošních prvňáčků. V úvodní besedě se děti seznámily s prostředím knihovny a se vším, co knihovna nabízí – od knížek a časopisů až po deskové a jiné hry. Plnily také různé úkoly, které prověřily jejich čtenářskou připravenost – skládaly rozházenou obrázkovou pohádku a odpovídaly na otázky k přečtenému textu. Nakonec nám namalovaly krásný společný vánoční obrázek.

Zpět