Aktuality z knihovny

25.02.2021

Trénování paměti

Trénovat paměť můžete i v době koronavirové - naše lektorka Jiřina Ziklová pro vás připravila úkoly, které se budou každý měsíc měnit. Kdo nepracuje rád s počítačem, může si vytištěné zadání vyzvednout v knihovně.

16.02.2021

Činnost knihovny v roce 2020

V roce 2020 knihovna získala nově zrekonstruovanou bezbariérovou budovu s moderním vybavením, ale fungování knihovny bylo značně omezeno kvůli probíhající pandemii koronaviru a s tím souvisejícím omezujícím opatřením vlády.

10.03.2020

Otevření nové knihovny 20. 2. 2020

20. února 2020 byla slavnostně otevřena nová knihovna v zrekonstruovaném objektu bývalého výměníku tepla na Jiráskově nábřeží.

01.03.2020

Rekonstrukce výměníku na novou knihovnu

Od léta 2018 do listopadu 2019 probíhala rekonstrukce bývalého výměníku tepla na Jiráskově nábřeží na novou knihovnu.

03.02.2020

Ohlédnutí za starou knihovnou

V říjnu jsme si užili poslední Týden knihoven ve staré knihovně na Poříči, do 13. prosince jsme zde ještě půjčovali, ale pak už nastalo stěhování do nově rekonstruované budovy na Jiráskově nábřeží.

29.08.2019

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 3.června jsme slavnostním pasováním přivítali prvňáčky z obou železnobrodských ZŠ mezi čtenáře a odměnili jsme je knížkou vtipných básniček Kde se nosí krky z projektu Knížka pro prvňáčka.

29.03.2019

Noc s Andersenem 2019

V pátek 29. března bylo v knihovně rušno do pozdních večerních hodin.Připomenout si 214. narozeniny velkého světového pohádkáře a důležitost pohádek pro život přišlo 13 dětí s dvoučlenným doprovodem z SVČ Mozaika.

01.03.2019

Březen - měsíc čtenářů

Březen je tradičně vnímán jako měsíc knihy, čtení a čtenářů. V březnu knihovny oceňují své největší čtenáře, letos je pozornost zaměřena na mužský segment čtenářské obce, protože ze statistik vyplývá, že muži čtou méně než ženy.

11.02.2019

Činnost městské knihovny v roce 2018

Rok 2018 byl v činnosti knihovny zdánlivě běžným rokem, ve skutečnosti se však pod povrchem odehrávaly přípravy na velkou změnu - stěhování knihovny do nových prostor, které má nastat na podzim roku 2019.

17.12.2018

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

Jako každoročně zapojujeme opět prvňáčky z obou železnobrodských škol do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který už pojedenácté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies