Aktuality z knihovny

03.02.2020

Ohlédnutí za starou knihovnou

V říjnu jsme si užili poslední Týden knihoven ve staré knihovně na Poříči, do 13. prosince jsme zde ještě půjčovali, ale pak už nastalo stěhování do nově rekonstruované budovy na Jiráskově nábřeží.

29.08.2019

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 3.června jsme slavnostním pasováním přivítali prvňáčky z obou železnobrodských ZŠ mezi čtenáře a odměnili jsme je knížkou vtipných básniček Kde se nosí krky z projektu Knížka pro prvňáčka.

29.03.2019

Noc s Andersenem 2019

V pátek 29. března bylo v knihovně rušno do pozdních večerních hodin.Připomenout si 214. narozeniny velkého světového pohádkáře a důležitost pohádek pro život přišlo 13 dětí s dvoučlenným doprovodem z SVČ Mozaika.

01.03.2019

Březen - měsíc čtenářů

Březen je tradičně vnímán jako měsíc knihy, čtení a čtenářů. V březnu knihovny oceňují své největší čtenáře, letos je pozornost zaměřena na mužský segment čtenářské obce, protože ze statistik vyplývá, že muži čtou méně než ženy.

11.02.2019

Činnost městské knihovny v roce 2018

Rok 2018 byl v činnosti knihovny zdánlivě běžným rokem, ve skutečnosti se však pod povrchem odehrávaly přípravy na velkou změnu - stěhování knihovny do nových prostor, které má nastat na podzim roku 2019.

17.12.2018

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019

Jako každoročně zapojujeme opět prvňáčky z obou železnobrodských škol do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který už pojedenácté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

11.12.2018

Bookstart - S knížkou do života

V rámci projektu Bookstart - S knížkou do života rozdáváme při vítání občánků dárkové sety rodinám s miminky a zveme je do knihovny, abychom je přesvědčili o tom, že čtení odmalička je jedna z nejlepších věcí, které pro své děťátko mohou udělat.

05.10.2018

Týden knihoven 2018

V letošním Týdnu knihoven jsme se s dětmi z družiny ZŠ Školní vydali za pověstmi našeho města a kraje, představili knihovnu a její služby studentům prvního ročníku SUPŠS, v Jičíně nás na soutěži dětskách vypravěčů reprezentovala Natálka Hudská ze 6.a ZŠ Školní a v pátek se v knihovně sešly maminky s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart - S knížkou do života.

18.06.2018

Pasování prvňáčků - projekt Knížka pro prvňáčka 2018

V pondělí 18. června proběhlo v městské knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře a zároveň byly dětem předány knížky z projektu Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka.

22.05.2018

Projekt – Zvířátka v pohádkách (Kde končí svět 2017/2018)

Úspěch v regionálním kole celostátního projektu Kde končí svět s tématem Zvíře a jeho člověk - Adam Doubek z 1.a ZŠ Školní -1. místo ve výtvarné části soutěže, Tomáš Jegr ze 4.a - 1. místo v literární čísti soutěže, jeho spolužáci Denis Yurych - 2. místo, Ema Šefrová a Tereza Malinová - 3. místo v literární části soutěže..

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00