Aktuality z knihovny

20.02.2023

Činnost knihovny v roce 2022

V roce 2022 už bez covidových omezení se konečně podařilo nastartovat růst počtu výpůjček a čtenářů a rozvinout řadu nových aktivit.

29.08.2022

Virtuální univerzita 3. věku

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Je určena seniorům a invalidním důchodcům k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, rozvíjení jejich zájmů, vědomostí a sociálních kontaktů. Od roku 2021 umožňujeme tuto formu výuky i v naší knihovně.

01.03.2022

Činnost knihovny v roce 2021

Přestože činnost knihovny i v roce 2021 brzdil covid, řada věcí se podařila - funguje knihobudka na vlakovém nádraží, knihovna se stala novým střediskem výuky Virtuální univerzity 3. věku, konalo se trénování paměti pro seniory s J. Ziklovou a dobře fungovala spolupráce s MAS Achát, díky které pracoval po celý rok čtenářský klub pod vedením paní Týblové a podařilo se finančně podpořit projekt Boostart a řadu dalších aktivit čtenářské gramotnosti. Rok 2021 byl také rokem personální změny - po odchodu dlouholeté knihovnice Ireny Matoušové do důchodu od září nastoupila nová pracovnice Bc.Barbora Vymazalová.

25.02.2021

Trénování paměti

Trénovat paměť můžete i v době koronavirové - naše lektorka Jiřina Ziklová pro vás připravila úkoly, které se budou každý měsíc měnit. Kdo nepracuje rád s počítačem, může si vytištěné zadání vyzvednout v knihovně.

16.02.2021

Činnost knihovny v roce 2020

V roce 2020 knihovna získala nově zrekonstruovanou bezbariérovou budovu s moderním vybavením, ale fungování knihovny bylo značně omezeno kvůli probíhající pandemii koronaviru a s tím souvisejícím omezujícím opatřením vlády.

10.03.2020

Otevření nové knihovny 20. 2. 2020

20. února 2020 byla slavnostně otevřena nová knihovna v zrekonstruovaném objektu bývalého výměníku tepla na Jiráskově nábřeží.

01.03.2020

Rekonstrukce výměníku na novou knihovnu

Od léta 2018 do listopadu 2019 probíhala rekonstrukce bývalého výměníku tepla na Jiráskově nábřeží na novou knihovnu.

03.02.2020

Ohlédnutí za starou knihovnou

V říjnu jsme si užili poslední Týden knihoven ve staré knihovně na Poříči, do 13. prosince jsme zde ještě půjčovali, ale pak už nastalo stěhování do nově rekonstruované budovy na Jiráskově nábřeží.

29.08.2019

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 3.června jsme slavnostním pasováním přivítali prvňáčky z obou železnobrodských ZŠ mezi čtenáře a odměnili jsme je knížkou vtipných básniček Kde se nosí krky z projektu Knížka pro prvňáčka.

29.03.2019

Noc s Andersenem 2019

V pátek 29. března bylo v knihovně rušno do pozdních večerních hodin.Připomenout si 214. narozeniny velkého světového pohádkáře a důležitost pohádek pro život přišlo 13 dětí s dvoučlenným doprovodem z SVČ Mozaika.