Volnočasové aktivity pro mládež

 

Finanční podpora volnočasových aktivit žáků 3. ročníků základních škol

Pro zvýšení motivace zájmu dětí o volnočasové aktivity a z důvodu usnadnění cesty k těmto aktivitám i dětem ze sociálně slabších rodin, radnice poskytne příspěvek všem dětem 3. ročníku základní školy s bydlištěm v Železném Brodě, které se budou věnovat libovolné volnočasové aktivitě a předloží doklad o zaplacení účastnického poplatku včetně potvrzení, že jejich absence bezdůvodně nepřesáhla 20 %. Peníze, ve skutečné výši účastnického poplatku, maximálně však do výše 500 Kč za jedno pololetí školního roku, budou vyplaceny v městské pokladně v přízemí budovy radnice v Železném Brodě, a to na základě předložené vyplněné žádosti.

Formulář žádosti k vyplnění naleznete ZDE nebo v Informačním a kulturním středisku.

Tento příspěvek bude možné v průběhu školní docházky čerpat pouze v jednom školním roce, a to v průběhu 3. ročníku.

Využijte této nabídky a umožněte svým dětem trávit svůj volný čas smysluplně a pod vedením zkušených pedagogů a vedoucích kroužků místních zájmových organizací.

 

SVČ Mozaika 

Základní umělecká škola ŽB

TJ Sokol Železný Brod

Skautské středisko Údolí ŽB

FIT Studio Aerobiku Jany Boučkové

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies