Volnočasové aktivity pro mládež

 

Finanční podpora volnočasových aktivit žáků 3. ročníků základních škol

Pro zvýšení motivace zájmu dětí o volnočasové aktivity a z důvodu usnadnění cesty k těmto aktivitám i dětem ze sociálně slabších rodin, radnice poskytne příspěvek všem dětem 3. ročníku základní školy s bydlištěm v Železném Brodě, které se budou věnovat libovolné volnočasové aktivitě a předloží doklad o zaplacení účastnického poplatku včetně potvrzení, že jejich absence bezdůvodně nepřesáhla 20 %. Peníze, ve skutečné výši účastnického poplatku, maximálně však do výše 500 Kč za jedno pololetí školního roku, budou vyplaceny v městské pokladně v přízemí budovy radnice v Železném Brodě, a to na základě předložené vyplněné žádosti.

Formulář žádosti k vyplnění naleznete ZDE nebo v Informačním a kulturním středisku.

Tento příspěvek bude možné v průběhu školní docházky čerpat pouze v jednom školním roce, a to v průběhu 3. ročníku.

Využijte této nabídky a umožněte svým dětem trávit svůj volný čas smysluplně a pod vedením zkušených pedagogů a vedoucích kroužků místních zájmových organizací.

 

SVČ Mozaika 

Základní umělecká škola ŽB

TJ Sokol Železný Brod

Skautské středisko Údolí ŽB

FIT Studio Aerobiku Jany Boučkové