Poslání služby

Posláním Pečovatelské služby Železný Brod je zajišťování služeb pro důstojný a co nejvíce samostatný život klientů, jejichž možnosti a  schopnosti jsou sníženy v oblastech sebeobsluhy
a péče o domácnost. Zajišťujeme služby, ale hlavně podporujeme uživatele, aby mohli co nejdéle žít ve vlastním prostředí doma nebo v  pečovatelských domech

Cíle služby:

  • Zajistit občanům města Železný Brod dostupnou terénní pečovatelskou službu
  • Respektovat a podporovat dosavadní způsob života ve vlastním prostředí
  • Zajistit spokojenost se službami
  • Pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby
  • Vést uživatele k soběstačnosti s ohledem na jeho fyzický i psychický stav
  • Pomáhat při naplňování osobních cílů
  • Poskytovat služby dle jejich individuálních potřeb
  • Podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů
  • Zajistit dobrou informovanost o našich službách

Jakým způsobem o službu požádat

  • Osobně u vedoucí pečovatelské služby – nábřeží Obránců míru 834, Železný Brod
  • Telefonicky na číslech 483 389 361, 725 836 991
  • Prostřednictvím sociálního odboru MÚ Železný Brod a lékařů

Vedoucí PS Vás osobně navštíví, seznámí Vás s Vnitřními pravidly Pečovatelské služby Železný Brod, Ceníkem pečovatelské služby Železný Brod, vyplní s Vámi Žádost o poskytování PS. Na základě žádosti s Vámi bude uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Služba nemůže být poskytnuta:

  • Kapacita k poskytnutí služby o kterou klient žádá je vyčerpaná.
  • Pečovatelská služba neposkytuje službu o kterou klient žádá.

 

Počet bytů v DPS

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod 834

  • 38 bytů pro jednotlivce – z toho 3 byty bezbariérové
  • 9 bytů pro manželské páry


Dům s pečovatelskou službou Bzí 82

  • 10 bytů pro jednotlivce – z toho 3 bezbariérové
  • 5 bytů pro manželské páry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00