Poslání služby

Posláním Pečovatelské služby Železný Brod je zajišťování služeb pro důstojný a co nejvíce samostatný život klientů, jejichž možnosti a  schopnosti jsou sníženy v oblastech sebeobsluhy
a péče o domácnost. Zajišťujeme služby, ale hlavně podporujeme uživatele, aby mohli co nejdéle žít ve vlastním prostředí doma nebo v  pečovatelských domech

Cíle služby:

 • Zajistit občanům města Železný Brod dostupnou terénní pečovatelskou službu
 • Respektovat a podporovat dosavadní způsob života ve vlastním prostředí
 • Zajistit spokojenost se službami
 • Pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby
 • Vést uživatele k soběstačnosti s ohledem na jeho fyzický i psychický stav
 • Pomáhat při naplňování osobních cílů
 • Poskytovat služby dle jejich individuálních potřeb
 • Podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů
 • Zajistit dobrou informovanost o našich službách

Jakým způsobem o službu požádat

 • Osobně u vedoucí pečovatelské služby – nábřeží Obránců míru 834, Železný Brod
 • Telefonicky na číslech 483 389 361, 725 836 991
 • Prostřednictvím sociálního odboru MÚ Železný Brod a lékařů

Vedoucí PS Vás osobně navštíví, seznámí Vás s Vnitřními pravidly Pečovatelské služby Železný Brod, Ceníkem pečovatelské služby Železný Brod, vyplní s Vámi Žádost o poskytování PS. Na základě žádosti s Vámi bude uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Služba nemůže být poskytnuta:

 • Kapacita k poskytnutí služby o kterou klient žádá je vyčerpaná.
 • Pečovatelská služba neposkytuje službu o kterou klient žádá.

 

Počet bytů v DPS

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod 834

 • 38 bytů pro jednotlivce – z toho 3 byty bezbariérové
 • 9 bytů pro manželské páry


Dům s pečovatelskou službou Bzí 82

 • 10 bytů pro jednotlivce – z toho 3 bezbariérové
 • 5 bytů pro manželské páry