Úhrady

Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platný od 1. 3. 2015, schválený Radou města Železného Brodu 20. 1. 2015

 

Základní činnosti pečovatelské služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hod
 3. pomoc při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod
 3. pomoc při použití WC 120 Kč/hod

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. dovoz nebo donáška jídla v DPS 15 Kč/úkon
 2. dovoz jídla v terénu 20 Kč/úkon
 3. pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč/hod

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. běžný úklid a údržba domácnosti a údržba spotřebičů 120 Kč/hod
 2. donáška vody a topení v kamnech, včetně přípravy topiva 120 Kč/hod
 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování 120 Kč/hod
 4. běžný nákup 120 Kč/hod
 5. velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti 110 Kč/úkon
 6. pochůzky 120 Kč/hod
 7. praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60 Kč/kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. doprovázení dospělých k lékaři 120 Kč/hod
 2. doprovázení na různé instituce, úřady 120 Kč/hod

Fakultativní činnosti pečovatelské služby:

 1. dohled nad dospělou osobou 100 Kč/hod
 2. dovoz motorovým vozidlem 10 Kč/km
 3. administrativní úkony 120 Kč/hod
Cena úkonu je vypočítána podle skutečně spotřebovaného času.