Aktuálně

 

18.11.2020

Neočekávaný nález při rekonstrukci pomníku

V létě byla zahájena stavba kontejnerového stání na autobusové zastávce na Pelechově. Zároveň bylo rozhodnuto zrestaurovat pomník na památku padlých v 1. světové válce, který se nachází v jeho těsné blízkosti.

13.11.2020

Ocenění Městské knihovny v Železném Brodě

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 10. 11. 2020 usnesením č. 26/VI/20/RK vyhlásila výsledky soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Městská knihovna Železný Brod získala ocenění v rámci okresu Jablonec nad Nisou a rada kraje rozhodla o poskytnutí finančního daru městské knihovně ve výši 10.000 Kč.

09.11.2020

Výsledky fotosoutěže Brody v Brodě

Už známe jednotlivé výherce fotosoutěže Brody v Brodě!

04.11.2020

Trávníky - pokládání rozvodů elektřiny

Na konci října město obdrželo informaci o výběru zhotovitele na výměnu rozvodů elektrické energie v oblasti Trávníků.

04.11.2020

Dotace Ochranovskému sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě

Na své říjnové schůzi schválila Rada města Železný Brod poskytnutí dotace ve výši 49 899 Kč Ochranovskému sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě. Peníze budou použity na úpravu vytápění sídla Ochranovského sboru - kaple Jednoty bratrské v Komenského ulici.

03.11.2020

Program návratných finančních výpomocí pro podnikatele II

Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č. 66/15Z/2020 ze dne 2. 11. 2020 na základě ustanovení § 10a a § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanoví Program návratných finančních výpomocí pro podnikatele COVID-19 z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod.

12.10.2020

Oprava hasičské nádrže v Těpeřích

V uplynulých dnech byly dokončeny práce na opravě hasičské nádrže v Těpeřích.

12.10.2020

Dopadová plocha s grafikou a herním prvkem na zahradě MŠ Slunečná

Na zahradě Mateřské školy Slunečná proběhla realizace herní plochy s povrchem SmartSoft pro nejmenší děti ve školce.

22.09.2020

Těžba sedimentů z řeky Jizery

Vážení spoluobčané, v současné době až do poloviny prosince bude v rámci protipovodňových opatření probíhat těžba sedimentů z řeky Jizery v úseku „pod stavidly“ a daný sediment je třeba transportovat městem na dané deponie.

14.09.2020

Skleněné městečko 2020

Železný Brod ožil o uplynulém víkendu sklářskou slavností.

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty