Aktuálně

27.07.2023

Práce v Masarykově ulici

V Masarykově ulici byly zahájeny práce na elektrické přípojce pro sportovní centrum. Práce budou probíhat na autobusové zastávce u sokolovny a poté budou pokračovat Masarykovou ulicí k viaduktu a k trafostanici u garáží. Vše by mělo být hotové do konce září tohoto roku (nevyskytne-li se problém).

21.07.2023

Nový automobil pro Pečovatelskou službu

Ve čtvrtek 20. července 2023 došlo k slavnostnímu předání vozu Dacia Jogger v rámci projektu "Sociální automobil určený pro Pečovatelskou službu Železný Brod". Automobil je určený především pro terénní sociální službu a další potřeby Domu s pečovatelskou službou.

18.07.2023

Neposečená louka na sídlišti Vápenka

Z důvodu projektové přípravy revitalizace zeleně na sídlišti Vápenka v Železném Brodě byla ponechána neposečená louka v blízkosti tamějšího dětského hřiště, abychom dokázali zjistit složení druhové skladby rostlin.

14.07.2023

Oprava komunikací na Chlístově

Komunikace v místní části Chlístov v letošním roce projdou opravou. Dojde k výměně povrchů v celé obci po přepojení vodovodních přípojek. V minulých dnech byly provedeny první přípravné práce, kdy došlo k vyfrézování asfaltových povrchů. Samotná pokládka asfaltových vrstev proběhne ve druhé polovině srpna. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích na Chlístově.

10.07.2023

Na cestující v Libereckém kraji čeká změna odbavování

POZOR! Stará Opuscard již nebude podporována a od 1. září 2023 na ni časový kupón nezakoupíte! K 31. 8. 2023 se také ruší nákup Časovek a Síťovek u řidičů a průvodčích ve vozidle.

04.07.2023

Hasiči radí občanům

Rozdělávání ohně v přírodě aneb Pozor na nedohašená ohniště

28.06.2023

Pro držitele dočasné ochrany

Praktické doporučení k postupu v udržení nebo zajištění bydlení a dávkové podpory určené držitelům dočasné ochrany. Практичні рекомендації щодо утримання або забезпечення житла та пільгової підтримки осіб, які мають тимчасовий захист.

28.06.2023

Zrušení územního pracoviště FÚ v Železném Brodě

Upozorňujeme občany, že od 1. 7. 2023 dojde ke zrušení územního pracoviště Finančního úřadu pro Liberecký kraj v Železném Brodě.

22.06.2023

Záchrana poštolky obecné

Ve středu 21. 06. 2023 bylo nalezeno naproti Městské knihovně Železný Brod třítýdenní mládě poštolky obecné (Falco tinnunculus), vypadlé z hnízda. Jednalo se o ani ne polovzletné mládě, které by bez pomoci nepřežilo. Poštolka byla proto odchycena a převezena do Centra pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec - Archa.

15.06.2023

Do Železného Brodu dorazí Legiovlak

Legiovlak bude v železniční stanici Železný Brod přítomen v termínu 27. - 30. června 2023 a bude bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti.