Aktuálně

 

03.08.2020

Pořízení nového nábytku do požární zbrojnice v Železném Brodě

V rámci dlouhodobé spolupráce mělo město možnost realizovat jeden s dalších projektů, který je spolufinancován Libereckým krajem skrze Program 1.1. – podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, a to z 50 %, kdy celková cena za dílo vč. DPH je 82.134 Kč.

30.07.2020

Realizace nových sekčních garážových vrat v hasičské zbrojnici v Horské Kamenici

V rámci dlouhodobé spolupráce mělo město možnost realizovat jeden s dalších projektů, který je spolufinancován Libereckým krajem skrze Program 1.1. – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, a to z 50 %, kdy celková cena za dílo vč. DPH je 89.915,10 Kč. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu díla, kdy se konkrétně jednalo o realizaci nových sekčních garážových vrat v hasičské zbrojnici v Horské Kamenici. Město Železný Brod se finančně podílelo částkou 44.957,50 Kč.

28.07.2020

Chodník v Těpeřské ulici

V Těpeřské ulici byla dokončena oprava chodníku.

28.07.2020

Kontejnerové stání v Pelechově

Kontejnery v místní části Pelechov jsou umístěny v blízkosti autobusové zastávky. Celý prostor budě nyní nově upraven.

17.07.2020

Z rubriky "Hasiči radí občanům"

Užijte si léto bez zbytečných požárů!

01.07.2020

Hlasujte pro "naši knihovnu" v soutěži Stavba roku Libereckého kraje!

Liberecký kraj a partneři vyhlašují další ročník Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje pro rok 2020.

29.06.2020

Opatření k omezení negativních dopadů krizových a mimořádných opatření nouzového stavu na podnikatele

Podnikatelé, jejichž činnost musela být z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 omezena či pozastavena, mohou zažádat o prominutí nájemného za pronájem nemovitostí k podnikání v majetku města Železný Brod.

26.06.2020

S úctou k Miladě Horákové

V sobotu 27. 6. 2020 uplyne 70 let od popravy JUDr. Milady Horákové. V zinscenovaném politickém procesu byla odsouzena k trestu smrti společně s dalšími třemi osobami: strážmistrem SNB Janem Buchalem, novinářem Závišem Kalandrou a právníkem Oldřichem Peclem.

09.06.2020

Z rubriky "Hasiči radí občanům": Co dělat při požáru vozidla

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100 ohlášených požárů dopravních prostředků. Co dělat při požáru vozidla?

08.06.2020

Výměna občanských průkazů

V návaznosti na ukončení platnosti stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 19. března 2020 (na jehož základě bylo umožněno občanům po dobu nouzového stavu prokazovat svou totožnost i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020) vyzýváme občany k urychlené výměně nyní již neplatných občanských průkazů.

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00