Aktuálně

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.(zde)

 

 

27.02.2020

Restaurování obrazů a opony v Městské galerii Vlastimila Rady

V minulém roce proběhlo restaurování 14 obrazů Vlastimila Rady a jednoho obrazu Petra Rady.

25.02.2020

Nová knihovna otevřena

Ve čtvrtek 20. února se návštěvníkům představily zcela nové prostory městské knihovny na nové adrese Jiráskovo nábřeží 737.

11.02.2020

Nekrm brouka!

Jak mnozí majitelé lesů vnímají, máme tu nejhorší kůrovcovou kalamitu v historii ČR. Je třeba nekrmit brouka (zejména lýkožrouta smrkového Ips typographus) společně. To znamená, aby každý vlastník lesa zodpovědně sledoval situaci na svém majetku, vyhledával kůrovcem napadené stromy, zasahoval, kácel a asanoval takto napadené stromy ve svém lese.

10.02.2020

eNeschopenka - Desatero pro pojištěnce

Zde najdete pár rad, jak se zachovat při dočasné pracovní neschopnosti.

03.02.2020

Zpoplatnění odběru vytříděného papíru ve sběrném dvoře

Rada města Železný Brod usnesením č. 15/20R/2020 schválila změnu Ceníku odebíraných odpadů ve sběrném dvoře (Příkrá ulice, Železný Brod) s účinností od 1. 2. 2020 pro odběr papíru a lepenky od právnických osob, fyzických osob podnikajících (odpady z podnikání) a od občanů s trvalým pobytem na území jiné obce.

30.01.2020

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2020" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

23.01.2020

Oprava CAS a výškové techniky spolufinancována z dotačního fondu Libereckého kraje

V rámci dotačního programu "Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje" byla letos realizována oprava CAS a výškové techniky, kterou disponuje jednotka Železný Brod.

22.01.2020

Pořízení ochranných prostředků pro Železnobrodské hasiče spolufinancováno Libereckým krajem

Město Železný Brod dovybavilo dobrovolné jednotky požární ochrany ochrannými prostředky požární ochrany.

22.01.2020

Informace pro majitele psů

Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.) informuje o změně sazeb poplatku ze psů.

 

 

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00