Aktuálně

 

04.11.2020

Dotace Ochranovskému sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě

Na své říjnové schůzi schválila Rada města Železný Brod poskytnutí dotace ve výši 49 899 Kč Ochranovskému sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě. Peníze budou použity na úpravu vytápění sídla Ochranovského sboru - kaple Jednoty bratrské v Komenského ulici.

03.11.2020

Program návratných finančních výpomocí pro podnikatele II

Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č. 66/15Z/2020 ze dne 2. 11. 2020 na základě ustanovení § 10a a § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanoví Program návratných finančních výpomocí pro podnikatele COVID-19 z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod.

12.10.2020

Oprava hasičské nádrže v Těpeřích

V uplynulých dnech byly dokončeny práce na opravě hasičské nádrže v Těpeřích.

12.10.2020

Dopadová plocha s grafikou a herním prvkem na zahradě MŠ Slunečná

Na zahradě Mateřské školy Slunečná proběhla realizace herní plochy s povrchem SmartSoft pro nejmenší děti ve školce.

22.09.2020

Těžba sedimentů z řeky Jizery

Vážení spoluobčané, v současné době až do poloviny prosince bude v rámci protipovodňových opatření probíhat těžba sedimentů z řeky Jizery v úseku „pod stavidly“ a daný sediment je třeba transportovat městem na dané deponie.

14.09.2020

Skleněné městečko 2020

Železný Brod ožil o uplynulém víkendu sklářskou slavností.

09.09.2020

Odpady – upozornění pro občany

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.

01.09.2020

Kovaný plot na hřbitovní zdi

Novým kovaným plotem na hřbitovní zdi v Železném Brodě chceme zamezit přístupu spárkaté zvěři – hlavně srnám a srncům – do prostoru hřbitova.

12.08.2020

Změna provozní doby pobočky České pošty

S platností od 1. 10. 2020 se mění provozní doba pobočky České pošty, s. p. v Železném Brodě.

26.05.2020

Ambulance ORL v Železném Brodě

Od 3. 6. 2020 zahajuje provoz ambulance ORL pod vedením MUDr. Kolářové Aleny, atestované lékařky ORL, na Poliklinice Železný Brod (4. patro., 483 369 770).

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty