Aktuálně

29.08.2023

Upozornění na podvodné jednání - žebrání

V návaznosti na aktuální dění v našem městě, kdy se množí svědectví občanů, že byli v centru města opakovaně osloveni žebrající mladou ženou, bychom Vás rádi upozornili na nekalé praktiky podvodníků – žebráků. Ti často zneužívají dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí a lidí se zdravotním handicapem.

29.08.2023

Hasiči radí občanům

Co si zabalit při evakuaci?

14.08.2023

Práce ve Bzí začínají

Upozorňujeme občany Bzí, že práce na rekonstrukci návsi započínají. Zhotoviteli byl posunut termín frézování asfaltů, fréza tak přijede o dva dny dříve, než se plánovalo, tj. 16. 8. 2023. Technické služby zajistí, aby trasa byla i pro autobusy průjezdná, výluka začne dle původního plánu až 18. 8. Poté by se začala komunikace rozebírat "do hloubky" a vozidla ani autobusy místem neprojedou.

27.07.2023

Práce v Masarykově ulici

V Masarykově ulici byly zahájeny práce na elektrické přípojce pro sportovní centrum. Práce budou probíhat na autobusové zastávce u sokolovny a poté budou pokračovat Masarykovou ulicí k viaduktu a k trafostanici u garáží. Vše by mělo být hotové do konce září tohoto roku (nevyskytne-li se problém).

21.07.2023

Nový automobil pro Pečovatelskou službu

Ve čtvrtek 20. července 2023 došlo k slavnostnímu předání vozu Dacia Jogger v rámci projektu "Sociální automobil určený pro Pečovatelskou službu Železný Brod". Automobil je určený především pro terénní sociální službu a další potřeby Domu s pečovatelskou službou.

18.07.2023

Neposečená louka na sídlišti Vápenka

Z důvodu projektové přípravy revitalizace zeleně na sídlišti Vápenka v Železném Brodě byla ponechána neposečená louka v blízkosti tamějšího dětského hřiště, abychom dokázali zjistit složení druhové skladby rostlin.

14.07.2023

Oprava komunikací na Chlístově

Komunikace v místní části Chlístov v letošním roce projdou opravou. Dojde k výměně povrchů v celé obci po přepojení vodovodních přípojek. V minulých dnech byly provedeny první přípravné práce, kdy došlo k vyfrézování asfaltových povrchů. Samotná pokládka asfaltových vrstev proběhne ve druhé polovině srpna. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích na Chlístově.

10.07.2023

Na cestující v Libereckém kraji čeká změna odbavování

POZOR! Stará Opuscard již nebude podporována a od 1. září 2023 na ni časový kupón nezakoupíte! K 31. 8. 2023 se také ruší nákup Časovek a Síťovek u řidičů a průvodčích ve vozidle.

04.07.2023

Hasiči radí občanům

Rozdělávání ohně v přírodě aneb Pozor na nedohašená ohniště

28.06.2023

Pro držitele dočasné ochrany

Praktické doporučení k postupu v udržení nebo zajištění bydlení a dávkové podpory určené držitelům dočasné ochrany. Практичні рекомендації щодо утримання або забезпечення житла та пільгової підтримки осіб, які мають тимчасовий захист.