Aktuálně

 

03.11.2020

Program návratných finančních výpomocí pro podnikatele II

Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č. 66/15Z/2020 ze dne 2. 11. 2020 na základě ustanovení § 10a a § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanoví Program návratných finančních výpomocí pro podnikatele COVID-19 z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod.

12.10.2020

Oprava hasičské nádrže v Těpeřích

V uplynulých dnech byly dokončeny práce na opravě hasičské nádrže v Těpeřích.

12.10.2020

Dopadová plocha s grafikou a herním prvkem na zahradě MŠ Slunečná

Na zahradě Mateřské školy Slunečná proběhla realizace herní plochy s povrchem SmartSoft pro nejmenší děti ve školce.

22.09.2020

Těžba sedimentů z řeky Jizery

Vážení spoluobčané, v současné době až do poloviny prosince bude v rámci protipovodňových opatření probíhat těžba sedimentů z řeky Jizery v úseku „pod stavidly“ a daný sediment je třeba transportovat městem na dané deponie.

14.09.2020

Skleněné městečko 2020

Železný Brod ožil o uplynulém víkendu sklářskou slavností.

09.09.2020

Odpady – upozornění pro občany

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.

01.09.2020

Kovaný plot na hřbitovní zdi

Novým kovaným plotem na hřbitovní zdi v Železném Brodě chceme zamezit přístupu spárkaté zvěři – hlavně srnám a srncům – do prostoru hřbitova.

12.08.2020

Změna provozní doby pobočky České pošty

S platností od 1. 10. 2020 se mění provozní doba pobočky České pošty, s. p. v Železném Brodě.

26.05.2020

Ambulance ORL v Železném Brodě

Od 3. 6. 2020 zahajuje provoz ambulance ORL pod vedením MUDr. Kolářové Aleny, atestované lékařky ORL, na Poliklinice Železný Brod (4. patro., 483 369 770).

27.02.2020

Restaurování obrazů a opony v Městské galerii Vlastimila Rady

V minulém roce proběhlo restaurování 14 obrazů Vlastimila Rady a jednoho obrazu Petra Rady.

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty