Aktuálně

 

22.09.2020

Těžba sedimentů z řeky Jizery

Vážení spoluobčané, v současné době až do poloviny prosince bude v rámci protipovodňových opatření probíhat těžba sedimentů z řeky Jizery v úseku „pod stavidly“ a daný sediment je třeba transportovat městem na dané deponie.

14.09.2020

Skleněné městečko 2020

Železný Brod ožil o uplynulém víkendu sklářskou slavností.

09.09.2020

Odpady – upozornění pro občany

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.

01.09.2020

Kovaný plot na hřbitovní zdi

Novým kovaným plotem na hřbitovní zdi v Železném Brodě chceme zamezit přístupu spárkaté zvěři – hlavně srnám a srncům – do prostoru hřbitova.

12.08.2020

Změna provozní doby pobočky České pošty

S platností od 1. 10. 2020 se mění provozní doba pobočky České pošty, s. p. v Železném Brodě.

26.05.2020

Ambulance ORL v Železném Brodě

Od 3. 6. 2020 zahajuje provoz ambulance ORL pod vedením MUDr. Kolářové Aleny, atestované lékařky ORL, na Poliklinice Železný Brod (4. patro., 483 369 770).

27.02.2020

Restaurování obrazů a opony v Městské galerii Vlastimila Rady

V minulém roce proběhlo restaurování 14 obrazů Vlastimila Rady a jednoho obrazu Petra Rady.

25.02.2020

Nová knihovna otevřena

Ve čtvrtek 20. února se návštěvníkům představily zcela nové prostory městské knihovny na nové adrese Jiráskovo nábřeží 737.

11.02.2020

Nekrm brouka!

Jak mnozí majitelé lesů vnímají, máme tu nejhorší kůrovcovou kalamitu v historii ČR. Je třeba nekrmit brouka (zejména lýkožrouta smrkového Ips typographus) společně. To znamená, aby každý vlastník lesa zodpovědně sledoval situaci na svém majetku, vyhledával kůrovcem napadené stromy, zasahoval, kácel a asanoval takto napadené stromy ve svém lese.

03.02.2020

Zpoplatnění odběru vytříděného papíru ve sběrném dvoře

Rada města Železný Brod usnesením č. 15/20R/2020 schválila změnu Ceníku odebíraných odpadů ve sběrném dvoře (Příkrá ulice, Železný Brod) s účinností od 1. 2. 2020 pro odběr papíru a lepenky od právnických osob, fyzických osob podnikajících (odpady z podnikání) a od občanů s trvalým pobytem na území jiné obce.

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty