Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě si připomíná 100. výročí od svého založení. Tato první ryze česká sklářská škola působící na našem území, a zároveň největší sklářská škola v Evropě vám nabízí širokou škálu studia na jednom místě, včetně ubytování ve vlastním Domově mládeže.

Především byla vědomě založena jako první odborná sklářská škola v nově vzniklé Československé republice  v roce 1920  s úkolem „připravit žáky k samostatné práci v uměleckém sklářství a dát jim zároveň základní obchodní vzdělání pro samostatné podnikání”. U zrodu byli mladí profesoři z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové – sochař Jaroslav Brychta, Zdeněk Juna, Ladislav Přenosil a další, spolu s prvním ředitelem Aloisem Metelákem.

Pod jednou střechou škola nabízí hned dva směry čtyřletého maturitního studia, sklářsko-designerský a chemicko-technologický. Dva umělecké a dva technické obory s celkem deseti profesními zaměřeními.

Škola disponuje vlastní sklářskou hutí Hedvikou a pokrývá téměř všechny horké i studené techniky uměleckého zpracování skla.

Žáci nejstaršího oboru Design skla studují v šesti sklářských zaměřeních, Broušení a tavená plastika, Hutní tvarování skla, Malba a dekor, Ryté a reliéfní sklo, Design technickodekorativního skla a skleněných figurek a Design šperku, bižuterie a módních doplňků, hned od prvního ročníku. Ze studia tohoto oboru historicky vzešla celá řada významných sklářů, výtvarníků. Mnozí školu absolvovali, někteří v ní pedagogicky působili a další ji vedli. Za mnohé významné osobnosti jmenujme Miroslava Janků, Jitku Válovou, Stanislava Libenského, Bohumila Eliáše, Giselu Šabókovou, Jaroslava Rybáka, Jiřího Exnara, Pavla Ježka, Libuši Hlubučkovou, Zdeňka Lhotského, Ronyho Plesla a mnohé další.

Studenti nejmladšího oboru Produktový design pracují se všemi materiály, díky tomu mají nastavenou širokou spolupráci v odborných firmách regionu s nejnovějšími technologiemi. Témata týkající se produktového, obalového, grafického, ale také interiérového a exteriérového designu, se kterými se studenti během svého studia setkávají, se vyvíjejí souběžně s celkovým směřováním současného designu.

Žáci Aplikované chemie a Technologie skla a silikátů, tak pod jednou střechou mají k dispozici krom svých moderních laboratoří i praktické procesy zpracování skla, díky čemuž v naší sklářské škole platí, od teorie k praxi a z praxe k teorii. Naše škola je jediná v Libereckém kraji, kde je možné studovat tento specifický obor. V roce 2021 jsme otevřeli nové zaměření Aplikované chemie pod názvem Nanotechnologie a polymery ve spolupráci s firmou Elmarco Liberec. Memorandum o spolupráci bylo slavnostně zveřejněno pod záštitou hejtmana LK, pana Martina Půty.

Škola reaguje na zvýšenou potřebu užívání digitálních technologií ve výuce především  počítačové grafiky, 2D a 3D vizualizací. Studenti se každoročně účastní odborných praxí ve firmách, sklářských workshopů a prezentují své školní práce na prestižních výstavách, veletrzích a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí. V této oblasti škola dlouhodobě dosahuje značných úspěchů (Studentský design, Mistr křišťálu, Made in Jablonec, Design-S Brno, Talente Mnichov, Letní škola Frauenau). Pochlubit se můžeme mnoha významnými absolventy, pedagogy a řediteli školy. Máme vysokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v pokračování na vysokých školách (VŠCHT, VŠUP, TUL, UP, UK, UJEP…). S mnohými partnery vedeme fakultativní spolupráci či memoranda, patří k podporovatelům školy (Preciosa, Moser, Detesk, Steinel, Banasglass, Desko, Polpur, Technosklo, ACL Holding, Crytur, Elmarco, Sklopísek…).

Škola s Městem Železný Brod každoročně spolupořádá tradiční veletrh Skleněné městečko a sympozium Letní sklářská dílna s mezinárodní účastí sklářských umělců. Třetí zářiový víkend tak budova školy patří žákovskému předvádění řemesel s dílničkami pro děti i dospělé.

Naše škola je tradičním dodavatelem řady významných ocenění navržených studenty (Zlatá koruna, Památka roku, Cena Karla Hubáčka za architekturu, Výrobek roku LK…).

Každoroční výstava žákovských prací v budově školy o hlavních letních prázdninách zpřístupňuje návštěvníkům nové přírůstky studijních uměleckých artefaktů. Vybrané práce včetně nové knihy o škole SKLO|STO|BROD lze zakoupit ve školní prodejně.

Kontakt

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

E-mail: sekretariat@supss.cz | Tel.: 483 346 162  

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy | E-mail: reditel@supss.cz

Více informací na www.supss.cz