Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího byl přestavěn roku 1762 ze staršího kamenného kostela. V interiéru se kromě barokních postranních oltářů nachází mramorový oltář se skleněnými doplňky z let 1932-33 podle návrhu R. Klenky. Vedle kostela stojí jednoposchoďová farní budova z roku 1723 (první zděný dům ve městě), zvonice z roku 1761 a kostnice z roku 1765 (dnes modlitebna pravoslavné církve).

Původní kamenné schodiště, směřující z Malého náměstí ke kostelu, bylo zcela přestavěno roku 1940. Schodiště je lemováno barokními pískovcovými sochami sv. Anny, P. Marie Karlovské a sv. Jana Nepomuckého.

Za kostelem nedaleko sakristie je umístěn tesaný pískovcový smírčí kříž. Prohlídka kostela je možná po dohodě s duchovní správou - kromě pondělí (kontakt: Jan Jucha MS, mob. 731 479 031, farabrod@volny.cz; janjucha@email.cz)

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00