Běliště

Jedna z největších a nejkrásnějších roubených staveb v Železném Brodě s nevšední ukázkou Pojizerské lidové architektury. Podle údajů na záklopovém prkně ve štítu domu bylo Běliště postaveno roku 1807 tesařským mistrem Janem Šídou z Jesenného pro koželuha Jana Brožka. Pojmenování Běliště je ale staršího data než samotný dům a je pravděpodobně odvozeno od bělení prádla. V minulosti byla na místě tohoto domu barvírna a přilehlá zahrada pravděpodobně sloužila k tomuto účelu.

Během dlouhé historie hrozila Bělišti několikrát zkáza, ale na počátku 90. let 20. století prošel dům rozsáhlou rekonstrukcí, po které v něm byla instalována národopisná expozice městského muzea.

Městské muzeum v Železném Brodě
náměstí 3. května 37,  468 22 Železný Brod

telefon: 483 391 149, 483 389 081
e-mail: muzeum@zelbrod.cz

Více informací na http://muzeumzb.cz/