Kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti

Postaven byl v roce 1769 hrabětem Karlem Josefem Des Fours (1701–1775).

V roce 1860 nechal Franz Vincenc Des Fours-Walderode z Mont-Athienville kapli opravit a zřídil zde rodinnou hrobku. V době totality byla kaple ničena vandaly a uvažovalo se dokonce o jejím stržení.

Od roku 1993 je kaple z iniciativy Ludmily Infeldové a Martina Tomeška (ČKA-Český ráj) průběžně rekonstruována. Několikrát ročně se v ní konají výstavy a koncerty a od roku 1997 i každoroční Svatojánská krojovaná pouť (květen).