Kaple sv. Jana Nepomuckého na Poušti

Kaple sv. Jana Nepomuckého na Poušti

Kaple byla postavena v roce 1769 hrabětem Karlem Josefem Des Fours (1701–1775). V roce 1860 nechal Franz Vincenc Des Fours-Walderode z Mont-Athienville kapli opravit a zřídil zde rodinnou hrobku. V době totality byla kaple ničena vandaly a uvažovalo se dokonce o jejím stržení. Od roku 1993 je kaple z iniciativy Ludmily Infeldové a Martina Tomeška průběžně rekonstruována. Několikrát ročně se v ní konají výstavy a koncerty, a od roku 1997 i každoroční Svatojánská pouť.