Skleněné městečko

Skleněné městečko

…je každoroční setkání sklářů, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla při jedinečné kulturně-společenské městské akci.

Pro třetí zářijový víkend se v Železném Brodě připravují nejrůznější akce související se sklářstvím. Cílem je umožnit setkání odborníků a sklářů ze soukromé i průmyslové sféry, snahou je zapojit zástupce státní správy a samosprávy. Cílem je také podpora a aktivace místních firem, zlepšování veřejného povědomí o kvalitě sklářského průmyslu v našem regionu.

Společným jmenovatelem je tedy nejenom setkání odborníků, historiků a zástupců širokého spektra sklářských profesí z velkých i malých firem, ale také neformální diskuze sklářských výtvarníků a pedagogů na aktuální téma znovuobnovení tradice výroby skla na Železnobrodsku a Jablonecku. Věříme, že každá pozitivní energie může podpořit zdejší aktivity rozvoje podnikatelských příležitostí.

Vzrůstající zájem návštěvníků dokládá, že pojem uměleckého skla a sklářského řemesla je pro veřejnost stále atraktivní a přitažlivé. Pro návštěvníky Železného Brodu je připraveno velké množství atraktivních doprovodných programů, které zaujmou dospělé i děti. Více aktuálních informací o této nejprestižnější akci v Železném Brodě najdete na www.sklenenemestecko.cz.