Skleněné městečko

Skleněné městečko

Železný Brod se představuje v nejrůznějších propagačních materiálech jako město skla. Ať už pojedete na výlet, pracovní či jinou cestu, nenechte si ujít šanci poznat město z této stránky. 

Historie výroby a zpracování skla na Železnobrodsku sahá do poloviny 19. století, kdy se ze sousedního Jablonecka začala rozšiřovat domácí výroba a zpracování drobných skleněných výrobků. V kraji, který nebyl vhodný k zemědělské činnosti, se tento způsob obživy mezi lidmi rychle rozšířil. Svou roli sehrála i skutečnost, že mačkání, navíjení nebo navlékání perlí, nebylo náročné na prostor a zařízení. Pro vzdělávání domácích výrobců a zpracovatelů skla i pro rozvoj obchodních vztahů byla v roce 1920 v Železném Brodě založena Státní odborná sklářsko-obchodní škola. Její absolventi si zakládali vlastní sklářské firmy a Železný Brod se pomalu stával městem skla. Úspěšný rozvoj sklářského podnikání zastavila nejprve druhá světová válka a po ní znárodnění soukromých firem v roce 1948. Sklářská výroba tak v Železném Brodě dále pokračovala pod hlavičkou státního podniku Železnobrodské sklo. Železný Brod proslavila především skleněná tavená plastika, hutně tvarované sklo a skleněné figurky. V současné době se sklářská výroba soustředí do větších i menších soukromých firem. Škála výrobků produkovaná místními výrobci je pestrá. Ve městě a jeho bezprostředním okolí působí více než čtyři desítky výrobců a zušlechťovatelů skla, reprezentujících většinu sklářských oborů, od výroby jednoduchých mačkaných perlí až po náročné realizace uměleckých objektů.
Někteří výrobci dovolí turistům a všem zájemcům „nahlédnout pod pokličku“ jejich umění a předvedou jim samotnou výrobu (např. atraktivní výrobu vinutých perlí). Navštívit a prohlédnut si výrobu skla u sklářského kahanu máte možnost ve firemních prodejnách – LAMPGLAS, s. r. o. (tel. č. 777 987 070) a DT Glass, s. r. o. (tel. č. 483 389 819). Skupina více jak čtyř osob může navštívit sklářskou provozovnu firmy DETESK, s. r. o. (tel. č.: 483 390 530, 483 391 172) a seznámit se se sklářským provozem. Předvádění sklářské výroby probíhá o letních prázdninách i v Minimuzeu skleněných betlémů (mob.: 777 168 470)

Početné je také zastoupení sklářských výtvarníků, kteří tento obor rozvíjejí po stránce umělecké a prezentují pojem českého skla doma i v zahraničí (Studio tavené plastiky v Pelechově, Galerie Lhotský na Chlístově, Prostor pro sklo – soukromý výstavní prostor sklářských výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského).
Sklářskou minulost a současnost reprezentují v Železném Brodě všichni výrobci skla, dále Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská (velká výstava skla v období letních prázdnin), Střední škola řemesel a služeb (odloučené pracoviště jablonecké školy), Městské muzeum Železný Brod (historie sklářské výroby, nejvýznamnější pedagogové a absolventi SUPŠS, galerie světově uznávaných sklářských výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského), Městská galerie Vlastimila Rady (krátkodobé výstavy skla, prosincová výstava Skleněné betlémy).

Nejprestižnější městská slavnost „Skleněné městečko“ je sklářskou slavností, kterou každoročně připravují obdivovatelé sklářského řemesla, umělci a sklářští řemeslníci ve spolupráci s Městem Železný Brod, městským muzeem a zdejší sklářskou školou. Třetí zářijový víkend je pro návštěvníky připraveno velké množství atraktivních doprovodných programů včetně předvádění sklářské výroby a tvůrčích dílen, kde si každý může ověřit vlastní tvůrčí kreativitu. Nenechte si ujít železnobrodskou slavnost nazvanou podle stejnojmenného filmu „Skleněné městečko“ z roku 1959, která přitahuje pozornost návštěvníků svou nezaměnitelnou atmosférou a nabitým programem.

Bližší informace: Turistické informační centrum Železný Brod, tel. 483 333 933, info@zelbrod.cz, www.sklenenemestecko.cz.