Informace ze dne 8.12.2014

Žádost o informace doručena 3.12.2014: Žádám o zaslání kopie aktuální nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí domu č.p. 357 Železný Brod (Pizzerie). V případě, že by smlouva obsahovala osobní údaje, začerněte je prosím. Upozorňuji na to, že odmítnutím poskytnutí informace s odkazem na obchodní tajemství by byl porušen InfZ.

Poskytnutá informace: Objekt v Masarykově ulici č.p. 357 Železný Brod je ve správě příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, IČ 64669033. Prostory pro podnikání v přízemí objektu č.p. 357 jsou užívány bez nájemní smlouvy. Tyto prostory jsou užívány bez právního důvodu, a proto byla příslušnému soudu podána žaloba na vyklizení. Rozsudek byl vydán, ale k dnešnímu dni není pravomocný.

Informace poskytnuta 8.12.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00