Informace ze dne 8.12.2014

Žádost o informace doručena 3.12.2014: Žádám o zaslání kopie aktuální nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí domu č.p. 357 Železný Brod (Pizzerie). V případě, že by smlouva obsahovala osobní údaje, začerněte je prosím. Upozorňuji na to, že odmítnutím poskytnutí informace s odkazem na obchodní tajemství by byl porušen InfZ.

Poskytnutá informace: Objekt v Masarykově ulici č.p. 357 Železný Brod je ve správě příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, IČ 64669033. Prostory pro podnikání v přízemí objektu č.p. 357 jsou užívány bez nájemní smlouvy. Tyto prostory jsou užívány bez právního důvodu, a proto byla příslušnému soudu podána žaloba na vyklizení. Rozsudek byl vydán, ale k dnešnímu dni není pravomocný.

Informace poskytnuta 8.12.2014