Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží

Projekt regenerace panelového sídliště Jiráskovo nábřeží byl zahájen v roce 2011 realizací úprav chodníků a sportovišť, a doplněním dětských hřišť do celého prostoru sídliště.

V roce 2013 by měla být realizována 2. etapa projektu, jejíž součástí je především stavba nových parkovacích míst v blízkosti obytných domů, a doplnění sběrných míst pro separovaný odpad.