Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží

Projekt regenerace panelového sídliště Jiráskovo nábřeží byl zahájen v roce 2011 realizací úprav chodníků a sportovišť, a doplněním dětských hřišť do celého prostoru sídliště.

V roce 2013 by měla být realizována 2. etapa projektu, jejíž součástí je především stavba nových parkovacích míst v blízkosti obytných domů, a doplnění sběrných míst pro separovaný odpad.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00