Vše o Železném Brodě

Transparentnost

Počet příspěvků: 109 zobrazené: 81 - 90
< << 7 8 9 10 11 >

Předmět: Transparentnost

Dobrý den všem,
zodpovídám dotaz týkající se ohňostroje, jelikož nám dnes dorazila faktura od realizátora. Tím jen pan Zdeněk Pohl, Hruborohozecká 101, 511 01 Turnov, IČ: 61217255. Doba trvání ohňostroje byla cca 9 minut a obsahoval všechny prvky uvedené v nabídce pana Pohla. Celková cena dle ujednání - 39.900 Kč. Smlouva byla schválena usnesením Rady města ŽB č. 213/15rm ze dne 30. 3. 2015. Pan Pohl realizuje ohňostroj v našem městě již několik let, vzhledem k ceně ohňostroje, která nepřesahuje 40 tis. Kč, se jedná o zakázku malého rozsahu I. kategorie.

Hezký den

František Lufinka

Předmět: Transparentnost

Vážený pane starosto,

chci Vám poděkovat za perfektní a vyčerpávající odpověď ohledně ohňostroje. 

Přeji Vám i všem ostatním diskutujícím hezký večer.

Předmět: Transparentnost

Dobré ráno i dnes, zdravím Vás, pane Lufinko, jsem rád, že se ozýváte, a rovněž Vám děkuji za odpověď.

Předmět: Transparentnost

Zdravím návštěvníky i přispěvatele této naší Diskuze a tohoto vlákna. Mělo by se také poděkovat Alence Kortanové. Za to, že hezky ,,rozmluvila,, pana starostu. Když se jen trochu chce, tak to jde. Věřím, že se to ještě zlepší. Děkuji a přeji příjemné prožití Jarmarku.

Předmět: Transparentnost

Dobrý den, dovoluji si přidat poděkování panu starostovi za odpověď stran ohňostroje. Ale znáte to, podáte prst a neomalenci chtějí hned celou ruku. Mám také dotaz, ne na pana starostu, ale zastupitele, poslance a radního pana Horáčka. Na 5. zasedání ZM města jsem položil zastupitelům několik otázek. Pan starosta Lufinka i pan radní Kočí odpověděli přímo, ale pan radní Horáček, za všeobecného veselí se rozhodl k písemné odpovědi. Pro připomenutí slibu pana Horáčka i veselí, které záměnou s panem Malafarinou vyvolal zasílám příslušný fragment zasedání:


http://hrombac.rajce.idnes.cz/zasedani_ZM_ZB_27.4._2015/#zasedani_zm_27.4._2015.movie.jpg


Otázka, myslel jste to pane zastupiteli vážně, nebo to byl jen takový žert? Zasedání ZM ŽB, se konalo 27.4. 2015 a tento dotaz vznáším 30.5.2015, což je více nežli měsíc od otázky.

Děkuji za odpověď a přeji všem pěkný víkend.

Předmět: Transparentnost

Dobrý den všem,

zdá se mi, že se ohledně transparentnosti blýská na lepší časy. Zdá se, že vedení města pochopilo, že otázky občanů nejsou jakési šťouravé invektivy rýpalů, ale prostě projev normálního zájmu o naše město a jeho směřování.

Na stránkách města se v sekci Rozvoj města, kde donedávna byla jen půl roku stará informace o terminálu, objevily další zprávy. V další sekci se objevily informace o financování Skleněného městečka. Je vidět snaha o jeho zajištění, trochu mi však chybí srovnání s financováním v minulých letech, zkusím to někde dohledat. Mám pocit (zde spoléhám teď na svou chabou paměť), že v minulých letech se dařilo sehnat dotací mnohem víc a že rozpočet Skl. městečka i přes letošní navýšení podpory z města  býval o nějaké statisíce vyšší. Ale i tak - díky za snahu a informaci.

Také mám trochu výhrady k objektivnosti podávaných informací. V úvodníku Železnobrodského zpravodaje byla zmínka o kultuře, konkrétně u kina tam byla zmíněna finanční ztráta a zmíněno, že tam chodí dva, tři diváci. 
Moje osobní zkušenost je diametrálně jiná - kino na mnou osobně navštívených akcích bylo naplněné k prasknutí (každá Pecha Kucha Night, beseda s psychiatrem Cyrilem Hoschlem, beseda s knězem Halíkem, velmi slušně navštívený film Fotograf nebo Magický hlas rebelky.) 
Jde jen o to, na co se dotyčný chce soustředit a objektivní pravda a statistické průměry budou zřejmě někde mezi těmi dvěma diváky a plným  kinem.  
Navíc - kino a obecně kultura ani nikdy nemůže být finančně zisková, stejně tak jako třeba školství, zdravotnictví, amatérský sport. Ovšem ty plusy nefinanční, obecně lidské, jsou ze všech zmíněných oblastí naprosto jednoznačné.

Zatím mi na webovkách stále chybí ten zápis z 5. zasedání zastupitelstva města. Doufám však, že toto bude vyřešeno na následujícím zasedání zastupitelstva města , tuším 8. června, a že i tato informace bude zveřejněna, jak to ostatně ukládá Jednací řád zastupitelstva města. 

Každopádně věřím a doufám, že se postupně dopracujeme k větší transparentnosti. Že je to na dobré cestě. Nakonec - jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Zájem ze strany občanů o informace a o dialog tu jednoznačně je. A je to podle mě dobře, že občané se o své město zajímají a jsou případně schopní i přiložit ruku k dílu - jak to dokazují různé spolky a dobrovolná zájmová uskupení. Kéž se vše v Brodě ubírá dobrou cestou.

Hezký den, 

Alena Kortanová

Předmět: Transparentnost

Dobré odpoledne,

reaguji na příspěvek paní Kortanové. Nejprve ke Skleněnému městečku. Informace jsme zveřejnili, aby občané města měli přehled o tom, kterak pokračujeme se sháněním financí na tuto akci. Pokud si příspěvek dobře přečtete, neuvádíme konečnou sumu prostředků, které budou k dispozici, jelikož v tuto chvíli ještě není jednoznačně známá (např. Rada budoucnosti bude rozhodovat o naší žádosti až v druhé polovině června). Smyslem příspěvku nebylo ani srovnávat, který rok byl na dotační prostředky ke Skleněnému městečku nejbohatší. Srovnávat to ani nelze, neboť co rok – to jiné dotační příležitosti. Chtěli jsme naše spoluobčany jednoduše informovat a proto přikládám i čerstvou zprávu, že se nám podařila získat i záštita ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Skleněné městečko tedy letos proběhne pod záštitou dvou ministerstev a hejtmana Libereckého kraje.

Co se týče úvodníku zpravodaje – informace zde jsou objektivní a podložené. Nikdo netvrdí, že sál KC Kina není při určitých akcích (Pecha Kucha, vybrané přednášky a besedy) zcela zaplněn. Druhou stránkou věci ovšem je i fakt, že není měsíc, aby se nepromítalo kino, na které přijde max. 5 diváků (např. duben 2015 – 6 takových představení, březen 2015 – 5 představení, únor a leden 2015 – 3 představení, prosinec 2014 – 4 představení, listopad 2014 – 8 představení atd..). Rovněž i informace o ztrátě Kina je podložena účetními daty. Ano, souhlasím – kultura nikdy nebude výdělečná a ani to není jejím posláním. Nicméně je třeba myslet i na správné hospodaření s městskými prostředky. A jak bylo v úvodníku napsáno – rozhodně nechceme kulturu ve městě omezovat! Jde nám o účelné nakládání s městskými financemi. Ovšem – co člověk, to názor a proto zde máme 15 volených zástupců, kteří na zastupitelstvu mohou prezentovat názory a zájmy různých skupin občanů našeho města.

Hezký den,
František Lufinka

Předmět: Transparentnost

Vážený pane starosto,
Vážení návštěvníci DF.
Domnívám se, že ledy jsou prolomeny a smekám před posledním příspěvkem p. starosty, jak pro jeho konkrétnost tak i způsob prozentace. Myslím, že ne na všechny příspěvky musí nutně reagovat osobně, ale lze delegovat na příslušná místa (např. cena ohňostroje - finančí odd.). Ještě jednou děkuji. Hezký den.
E.M.st.

Předmět: Transparentnost

Dobrý den,
za deset měsíců roku 2014 odehrálo KC Kino Železný Brod celkem 173 filmových představení, jichž se zúčastnilo celkem 3845 diváků. Průměrná návštěvnost byla tedy 22,23 diváka na představení. (Pro srovnání: dle údajů Unie filmových distributorů byla v roce 2014 průměrná návštěvnost v celé ČR 26,56 diváka na představení.) Nefilmových akcí jsme uspořádali celkem 27 a těch se zúčastnilo dohromady 2912 diváků, průměrně na jednu akci tedy 107,85. Za prvních pět měsíců letošního roku odehrálo KC Kino dohromady 87 filmových představení s návštěvností 1859 diváků, průměrně tedy 21,37 diváka na jeden film. Nefilmových akcí se uskutečnilo 11 a ty navštívilo celkem 1319 lidí, průměrně tedy dokonce 119,82 na jednu akci.
Dramaturgická skladba filmových představení KC Kino je rozdělena do několika stálých programových řad. Nejatraktivnější je z pochopitelných důvodů Premiérové kino, které se zaměřuje na většinového diváka. Výrazně vzestupnou tendenci má Seniorské kino (za prvních pět měsíců letošního roku průměrně přes 32 diváků na jedno představení!) a stabilně dobrou návštěvnost má Dětské kino (za stejné období průměrně 30 diváků). Divácky nejméně navštěvovanou řadou je úterní Dobré kino, které nabízí filmy ne snad pro diváka náročného, ale jistě pro diváka „aktivního“, tedy pro toho, kdo se o film opravdu zajímá. Jedná se o důležitou součást profilu našeho kina, neboť právě díky této řadě se do kina sjíždějí diváci z nejširšího okolí (výjimkou nejsou diváci z Liberce a dál), a to opakovaně. Z našeho kina tak tato řada dělá cinefilní ostrůvek, o němž se mluví široko daleko, což je pro město skvělá reklama.
Při svém nástupu do funkce vedoucího kina jsem mimo jiné zrušil pravidlo minimálního počtu diváků, a to z několika pragmatických důvodů. V okamžiku, kdy před promítáním čekáme na diváky, už film v kině je (tedy za poštovné jsme zaplatili). Stejně tak je již zatopeno, svítíme a jsou zde přítomní zaměstnanci kina. A půjčovné za film tvoří v drtivé většině případů 50% z vybraného vstupného (+ DPH), takže ani zde nehraje roli, kolik lidí si vstupenku koupí. Jistě, kdybychom představení zrušili, mohli bychom zhasnout dřív (jen na okraj: téměř polovina ročního rozpočtu kina padá na úhrady energií; investicí do elektroinstalace a zateplení kina bychom ztrátu jeho provozu dokázali jistě razantně snížit) a také bychom ušetřili cca dvě hodiny mzdových nákladů na promítače a pokladní. Ale stojí tahle částka za otrávené diváky, kteří odejdou naštvaní a s vědomím, že příště už možná nepřijdou, protože „stejně se hrát nebude“?
Velice mne mrzí, že se z kina opět stává politikum, na němž je třeba demonstrovat nevýdělečnost kultury a starosti s městským rozpočtem. Vytržené z kontextu vedou totiž tyto deklarace k jednoduchým závěrům, jako třeba k tomu, že „do kina nikdo nechce chodit“, jak mi po přečtení červnového úvodníku pověděl jeden pán... Dočkáme se v příštím zpravodaji eseje na téma ztrátovosti a nehospodárnosti knihovny, muzea nebo snad dokonce školství, sociálních služeb, sportu?
Souhlasím s panem starostou v tom, že je třeba myslet na správné hospodaření. A protože ve vedení města sedí osoby kulturní, věřím, že nejen finance, ale i všechny další klady a zápory provozu kulturních zařízení budou vždy důkladně zváženy.
David Pešek.

Předmět: Transparentnost

Podle údajů: Plnění rozpočtu města v roce 2014:  http://www.zeleznybrod.cz/files/aktuality/novinky/zaverecny-ucet-mesta-2014.pdf

Příjmy:

3313/2111 Kino - vstupné 355 kKč

3313/2132 Kino - příjem z pronájmu 23 kKč

Výdaje:

3313/ Kino - provozní náklady 945 kKč


(Nevím, jestli provozní náklady obsahují i náklady na údržbu budovy a případné opravy, ani zda v příjmech ze vstupného jsou zahrnuty i jiné akce, že promítání)

Pan Pešek uvádí: „...za deset měsíců roku 2014 odehrálo KC Kin

o Železný Brod celkem 173 filmových představení, jichž se zúčastnilo celkem 3845 diváků. Průměrná návštěvnost byla tedy 22,23 diváka na představení. „


Vychází mi příjmy – náklady = 355 + 23 – 945 = - 567 kKč

Při 3845 divácích mi vychází, že každý lístek do kina byl městem dotován částkou

147,50 Kč.

( pokud má někdo přesnější údaje, prosím o upřesnění)


Vítám příspěvek pana Peška.


Hlavně v souvislosti s úvahami o přestěhování knihovny.


Bylo by dobré, pokud se uvažuje o nové knihovně, zvážit i možnost distribuce AV děl. Jako je to dnes ve větších knihovnách.

Místo, kde si třeba z internetu stáhnete (nebo za malý poplatek necháte předem na objednávku stáhnout) hudbu nebo film a pak si je tam v klidné místnosti pustíte na monitoru nebo z projektoru a lepšího zesilovače.


To, co si dnes můžete stáhnout z internetu, v kinech už totiž asi nikdy neuvidíte. Filmy od Felliniho, Bergmanna, Passoliniho, Godarda, Gaimana, Jarmusche, Vláčila, Jakubiska a jiných, se dnes z internetu dají stáhnout v lepší obrazové kvalitě, než se dřív promítaly v klubových kinech. Zvuk (s lepšími sluchátky levně, s reproduktory dráž)  můžete mít snadno lepší, než v nejlepším kině. S obrazem je to horší, projektory jsou dražší, pro domácí promítání tak od 10 kKč (WXGA) + plátno.Jako bývalý dlouhodobý člen snad 20 filmových klubů i někdejšího hifiklubu si užívám toho, co poskytuje internet. Nenajdu tam všechno, co bych chtěl, ale stejně je toho 1000 krát víc, než v nabídce kin. Internet i dobrá knihovna dnes poskytují výrazně větší možnost výběru zábavy i poučení a vzdělávání. Tyto možnosti porostou.

http://www.ulozto.cz

http://www.hellshare.cz

https://www.youtube.com/results?search_query=filmy


Proto bych byl rád, kdyby nová knihovna umožnila i sledování filmů a poslouchání hudby.

Počet příspěvků: 109 zobrazené: 81 - 90
< << 7 8 9 10 11 >