Vše o Železném Brodě

Transparentnost

Počet příspěvků: 109 zobrazené: 41 - 50
< << 3 4 5 6 7 >> >

Předmět: Transparentnost

Vážení spoluobčané,

tak už je to (asi bohužel) tady: Chtěla jsem si pustit záznam ze Zasedání města. Ale po kliknutí mi to píše jen tuto větičku: 
Záznam ZM bude k dispozici po zasedání následujícího ZM.

Zkuste to prosím taky, jsem počítačově nepříliš šikovná, snad někde dělám chybu (doufám). Nechce se mi vůbec věřit, že vedení města by  takto (tiše a nenápadně) znepřístupnilo záznam ze Zastupitelstva, ačkoli jsem na minulém Zastupitelstvu na vlastní uši slyšela, že o Záznamu ze ZM jednali, ale nic nerozhodli, pouze to přesunuli na další jednání ZM. V současných veřejně přístupných podkladech pro ZM na webovkách města to však nikde není.

Když jsem si přečetla Usnesení ze ZM, zmínka o jednání o Záznamu tam vůbec není. Tak jsem si chtěla přečíst Zápis z jednání, avšak ten vyžaduje nějaké přístupové heslo. Zkoušela jsem heslo, které mám sem do diskuse, zkoušela jsem i heslo jiné, nepustilo mě to tam.

Prosím, vy počítačově šikovnější, zkuste si obojí - Záznam ze Zastupitelstva i Zápis z jednání ZM na webovkách města najít. a kdyžtak mi napište "polopatický" postup, jak se tam dostat. Stále chci věřit, že někde dělám technickou chybu. 
Protože fakt, že tyto věci vedení města tiše a bez rozhodnutí Zastupitelstvem města znepřístupnilo, by mi připadalo jako neuvěřitelné a do nebe volající......??

Předmět: Transparentnost

Prosím, pokud byste psali příspěvek sem do diskuse a nebo vystoupili s dotazem na Zastupitelstvu, apeluji na Vás - prosím o maximální slušnost a korektnost. Ať nedáme vedení radnice záminku k nekomunikaci, "protože je někdo uráží". Opravdu Vás o to prosím.

Hezký den a celý víkend všem přeje

Alena Kortanová

Předmět: Transparentnost

Zdravím, patřím k té většině, která diskuzi jen pročítá a nemá potřebu se zapojovat, protože z mého pohledu je většinou vše podstatné řečeno. Zároveň patřím k mladší generaci. Jen tedy stručně: pokud současné zastupitelstvo s občany, kteří mluví často i za mně, nehodlá komunikovat formou poplatnou 21. století a zároveň všem široce přístupnou, pro mně již teď skončilo. Tato ignorance a uvíznutí někde v dobách komunismu mě vytáčí.

Ať byl pan Jakubička jakýkoliv, diskuzi zde se věnoval poměrně aktivně, pravděpodobně i ve svém volném čase, což by u služby veřejnosti měla být, nicméně většinou není, samozřejmost. Nebudu dále rozvádět, že tu máme i trochu novější způsoby komunikace a DF moc netáhnou, ale to by mohlo být pro zastupitelstvo asi příliš...

Předmět: Transparentnost

Nu, já už to tady psal také. Ale klidně to zopakuji. I když jsem s minulým vedením radnice nenašel společnou řeč, tak je pro mne volitelnější ten, kdo má snahu o svém názoru diskutovat, nežli ten, kdo zarytě mlčí.

     Jak si to pan místostarosta představuje? Tu komunikaci jinak? Třeba panu Machovi jsem posílal email asi před dvěma měsíci. Odpověď do dneška není. V Brodě sice již nebydlím, ale trvalý pobyt tam mám stále, živnostenské oprávnění také a stále mám k tomu městu vztah. Ale opravdu není v mých silách jezdit na zastupitelstvo, nebo se snažit o nějaký jiný způsob komunikace. Diskuzní firum, je nejjednoduší, co může vedení radnice udělat. Stačilo by třeba dvakrát za týden odpověď a hotovo. To zabere jestli hodně, tak hodinu času.
    Ale je vidět, co si onás současné vedení radnice myslí. Pro mne, určitě v dalším období nevolitelní lidé.

Předmět: Transparentnost

Dobrý den. Vážení diskutující i mlčící. Již jsem se někde zmínil o tom, že jsem se dlouhá léta o politiku téměř nestaral. Volil jsem však pravidelně, v parlamentních, senátních, krajských i obecních volbách, postupně zkoušel snad všechny „renomované demokratické politické“ strany, seskupení i hnutí na základě jejich programů a předvolebních deklarací. Podle chování mnohých vítězných představitelů, jsem pak postupně ztrácel přesvědčení o reálných možnostech ba i jejich chuti poctivě plnit a prát se o tyto programy a sliby. Posledních řekněme deset let, mne docela baví srovnávat úroveň zastupitelské demokracie a správy věcí veřejných v různých zemích, městech i obcích, na základě veřejně dostupných informací, kterých je ve spojení se selským rozumem, dostatkem času a přijatelným zařízením v současnosti téměř neomezené množství. Nedělám ze sebe rozhodně experta na politiku, ale troufnu si tvrdit, že díky, možná pro někoho nepochopitelnému koníčku, docházím velmi často k zajímavým a opakujícím se zjištěním. Považuji totiž za jednu z největších vymožeností dneška svobodu slova a právo na informace, především od lidí, kteří nás zastupují. Je totiž zajímavé, že politické šarvátky, a z toho vyplývající animozity mezi politiky a voliči, se šablonovitě opakují na všech úrovních, a správa věcí veřejných toho věru není příčinou. Mám však za to, že neexistuje ani v politice situace, která nejde řešit v klidu a na úrovni. Pokud ano, potom se stala někde opravdu hrubá chyba. Zítra nashledanou.

Předmět: Transparentnost

Jen doplním svůj noční příspěvek několika statistikami.

Terminál ŽB - 58 360 shlédnutí!!
ŽB zpravodaj - 20 159
Rekonstrukce mostu - 11 398
Problém svodidla - 11 339

Čtyři nejsledovanější témata mají přes 100 000 shlédnutí. Dále několik témat mezi 5 - 10 tisíci, spousta kolem pěti tisíc. Připočtěme občasné citace DF v místních online denících. Asi je to pro zastupitele málo. I kdyby to bylo řádově méně, jako argument to nesmí obstát!

Předmět: Transparentnost

Hezký večer všem

Vkládám sem kopii mailu, který jsem zaslala dnes panu starostovi a panu místostarostovi:

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

využívám tedy jednu z šesti možností panem místostarostou nabídnuté komunikace s vedením města - mailem. Odpověď žádám stejnou cestou - mailem.

Na minulém zasedání Zastupitelstva města byla řešena otázka přístupnosti audiovizuálního záznamu ze Zastupitelstva města. Byly  předloženy návrhy na úpravu veřejné přístupnosti audiovizuálního záznamu ze ZM. Zastupitelstvo o nich dvakrát hlasovalo, avšak ani jeden návrh nebyl schválen.
Z toho vyplývá, že tato problematika spadá do pravomoci Zastupitelstva města. A vzhledem k tomu, že ani jeden návrh nebyl Zastupitelstvem města odsouhlasen, mám za to, že audiovizuální záznam měl zůstat v původní podobě - veřejně přístupný na webových stránkách města tak, jako byl donedávna.

Audiovizuální záznam však byl na webových stránkách přesto znepřístupněn. Moje otázky zní:

1) Kdo z Vás dvou nechal audiovizuální záznam na web.stránkách města znepřístupnit?
2) Proč?
3) Jaktože byla přístupnost měněna, aniž o tom rozhodlo Zastupitelstvo města?


Předem Vám děkuji za odpověď na tento můj mail.

Alena Kortanová

Předmět: Transparentnost

   Vážení,
   je velice smutné a nekorektní vůči spoluobčanům, když cca 6 měsíců po svém zvolení se vedení radnice tváří tak, jako kdyby je občanská komunita vůbec nezajímala. Jejich „ospravedlnění“ takového mlčení je na úrovni výmluvy žáčků prvních ročníků základní školy a ne dospělých lidí řádně zvolených demokratickou společností do vedení našeho města. Nemá význam a je naprosto zbytečné toto dále rozebírat, neboť vše podstatné již zde bylo zmíněno v předchozích příspěvcích.
   Přidám jen několik úvah.
   S předchozím vedením jsem měl dosti ostrý střet právě pro nedostatky v konstruktivní komunikaci. Dospěl jsem až do bodu, kdy jsem použil termíny jako „arogance, úřednická nabubřelost, lež atd…“ Přesto ale byla alespoň nějaká komunikace. Dnes si však lámu hlavu, jaké termíny použít, neboť tento postoj VŮBEC NEKOMUNIKOVAT je zcela unikátní a jak uvedli již minulí pisatelé zde na DF– hodný předchozího režimu tzv. „rozvinutého socialismu“. Vypůjčil bych si zde slavné rčení MUDr. Plzáka při odhalení nevěry: ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT.
Jen bych jej přepsal na současné: MLČET, MLČET, MLČET.
Nemohu jinak než souhlasit s názorem, že je to naprosté pohrdání naší občanskou komunitou, pohrdání voliči (i těmi co dali svůj hlas současné garnituře) a koneckonců logicky tedy i pohrdání základními principy demokracie. Domnívám se, že takovýto přístup vrcholných představitelů města je zcela neslučitelný s jejich funkcemi.
Slunce v duši všem, E.M.st.

Předmět: Transparentnost

Když transparentnost, tak jen [ne]podstatná otázka pro radnici: Na kolik korun českých letos přišel ten nedávný poslední "ohňostroj"? Která firma? Jak a kým byla vybírána, schválena a definitivně vybrána? Minutáž? Sazby? Můžete sem také prosím dát kopie smluv, faktur a všech dalších příslušných dokumentů? S díky za Váš čas...

Předmět: Transparentnost

Dobrý májový den všem.

Ano, jistě by bylo zajímavé porovnat co stojí různé městské akce. Sice je tu jasné, že v tomto nikdy nemůže být mezi lidmi shoda (co člověk, to názor - každý z nás by asi upřednostnil akce jemu blízké), ale je právem občanů tyto finanční náklady znát, vždyť městské peníze jsou ne jakési anonymní peníze spadlé z nebe, ale jsou to naše peníze, i z našich daní, pro městské potřeby, tedy pro nás všechny.

Milý Petře, po osobní schůzce s panem starostou a po jeho zaslání odpovědi na mé otázky, Ti v tomto dotazu doporučuji následující oficiální postup, jakým se této (a jakékoli jiné ) informace domůžeš, protože je to ze zákona povinnost obce:

1) Okopíruj svou žádost a pošli ji mailem přes podatelnu města (adresu mi říkala paní na brodské podatelně, myslím, že je to epodatelna@zelbrod.cz, ale raděj si tu adresu epodatelny ověř, zda jsem ji tady uvedla přesně, nejsem si jistá).

2/ Do předmětu dotazu napiš, že je to žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

3/ Do žádosti uveď komu je určena - doporučuji směřovat ji rovnou na pana starostu, protože ten je podle Zákona o obcích odpovídá za informování veřejnosti o činnostech obce (viz Zákon o obcích 128/2000 Sb. § 103e).

4/ Uveď do žádosti  jméno, příjmení , datum narození a místo trvalého pobytu (přesně a podrobně viz Zákon 106/1999Sb o svobodném přístupu k informacím, § 13, § 14 a  §15 a 

5ú Na zodpovězení otázky má povinný subjekt lhůtu 15 dní 

Výše uvedené zákony je snadné najít na internetu a dala jsem zde odkazy i na příslušné paragrafy, ať to nikdo nemusí zdlouhavě hledat.

Pan starosta mi při osobním jednání řekl, že odpovídat na Diskusním fóru nebudou, že to není jejich povinnost (to je sice trochu sporné - viz výše uvedený zákon, ale je fakt, že v tom zákoně není výslovně a konkrétně popsána povinnost odpovídat na dotazy občanů na diskusním fóru). 

Ale na žádost sepsanou podle výše uvedeného postupu Město odpovědět ze zákona musí.

Doporučuji takto postupovat při každém podobném dotazu, podat ho i oficiální cestou. Nakonec - jestli chceš Petře, můžeš pak odpověď zkopírovat sem na diskusní fórum, to Ti nikdo nemůže zakázat, není to žádné vojenské tajemství. A občané čtoucí toto fórum (a je jich stovky, možná tisíce) myslím budou rádi, že se ty informace dozví a že je nemusí předkládat každý z nás individuálně (to bychom Město žádostmi zahltili).Počet příspěvků: 109 zobrazené: 41 - 50
< << 3 4 5 6 7 >> >