Vše o Železném Brodě

Trávnice - zapsaný spolek

Počet příspěvků: 38 zobrazené: 31 - 38
< << 1 2 3 4 >

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Pan hejtman Půta o schůzce 19.8. na svém facebookovém profilu napsal:

Dnes ráno jsem měl možnost si prohlédnout železnobrodské Trávníky, historicky významnou součást městské památkové rezervace. 

V Brodě se vede diskuse o opravě ulic a uliček v Trávníkach. Z dnešního setkání u pana starosty Lufinky se zastupkyněmi spolku Trávnice paní Čermákovou a Kortanovou mám dobrý pocit, obě strany hledají kompromis mezi historií a současnou dopravou. Trávníky si obnovu zaslouží, Liberecký kraj je připraven ji vzhledem významu a celistvosti lokality podpořit.
Brod a Trávníky jsou skvělý cíl pro výlet, třeba během tradičního Skleněného městečka 17.-18.září.

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den všem,

připadá mi zvláštní a překvapivé, že pět dní po návštěvě hejtmana Martina Půty a vedoucího odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu PhDr.  Mgr. Reného Brože v památkové rezervaci Trávníky není o této schůzce hejtmana, vedení města a dvou členek spolku Trávnice na městských webovkách ani zmínka. 
Jedinou informaci jsem našla pouze na Facebooku, kde Město Železný Brod alespoň (bez vlastního komentáře) sdílelo vyjádření hejtmana Martina Půty (které pro vás uvádím v předchozích příspěvcích na této diskusi). 

Jak tomuto (zdá se mi ) informačnímu embargu rozumět??? Je pro Město návštěva hejtmana Libereckého kraje a vedoucího odboru památkové péče z Libereckého kraje tak nicotná a nevýznamná? 
Nebo je pro Město nicotná a nevýznamná budoucí podoba jeho nejkrásnější části - památkové rezervace Trávníky?? 

V porovnání s tím, že Město na svých webovkách a v úvodníku Železnobrodského zpravodaje uveřejňuje třeba informace typu - na městský hřbitov vnikly srny a okousaly část květinové výzdoby - mi toto mlčení připadá opravdu zarážející a o něčem vypovídající.....?
Ale to je téma nejen do této diskuse Trávnice, ale i do sousední diskuse Transparentnost....

Přeji všem krásný pozdně-letní den.

Alena Kortanová

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den,

dovolte nám reagovat na některé skutečnosti zmíněné v příspěvcích paní Kortanové. Skutečně neradi takto polemizujeme, takováto diskuze většinou mnoho dobrého nepřináší, ale v určitou chvíli je nutné se ozvat a některé věci objasnit.

Paní Kortanová se snaží veřejnosti podsouvat některé své myšlenky a snad i přání bez znalosti reálného stavu věcí. Návštěva hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty v pátek 19. 8. 2016 a jeho rozhovory s vedením města a členkami spolku Trávnice rozhodně pro nás není událostí nicotnou a nevýznamnou a už vůbec jsme na ni neuvalili informační embargo. Naopak, termín návštěvy se upravoval narychlo, dle možností pana hejtmana a je nutno zdůraznit, že návštěva byla relativně krátká a pracovní – takto ji vnímal také sekretariát hejtmana. Původně se p. Půta chtěl zúčastnit schůzky mezi Městem a spolkem Trávnice 25. 8. 2016. S ohledem na jeho pracovní vytížení se musela sjednat mimořádná schůzka 19. 8. 2016. Ano, možná jsme mohli být rychlejší ve zveřejnění zprávy během následujícího pondělka a úterka. Starosta měl ale kromě běžné agendy další jednání s občany města a jednu velkou, časově dlouhou, krajskou kontrolu, finišovaly přípravy na upevnění korouhve, místostarosta pak čerpal řádnou dovolenou a byl mimo Železný Brod. Přesto starosta ještě stačil poskytnout informace o návštěvě hejtmana novinám, termín jejich otištění však už není v naší kompetenci. Přijme-li toto veřejnost jako omluvu, budeme rádi.
Pokud by budoucí podoba památkové rezervace Trávníky byla pro nás nicotná a nevýznamná, tak bychom asi nevedli řadu jednání s dalšími institucemi (SVS, ČEZ, RWE, CETIN), které mají v této oblasti našeho města své zájmy, což hejtman kraje na zmíněné schůzce ocenil. Koneckonců, také druhý člen delegace z kraje pan René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, konstatoval, že jsme se rovněž danou problematikou zabývali přímo na kraji. To vše členky spolku Trávnice slyšely. Je třeba také poznamenat, že je velmi křehká hranice, jestli informovat veřejnost o právě probíhajících jednáních, zvláště pokud jsou několikakolová. A to z mnoha důvodů včetně taktických nebo vzhledem k protistraně.

Mrzí nás, že paní Kortanová vytrhává věci ze souvislostí. Máme na mysli onu květnovou omluvu ve Zpravodaji ohledně okousání květinové výzdoby na hřbitově srnčí zvěří. Považovali jsme za slušnost omluvit se postiženým rodinám, když jsme ještě do té doby nenašli účinné řešení problému. Ale to paní Kortanová nepovažuje zřejmě za důležitou věc, to jsou přece problémy jiných občanů.

Transparentnost – to je obehraná písnička paní Kortanové ve vztahu k nám, ta se asi už nezmění. Její představa, že by měl starosta každý den ráno zveřejňovat, co dělal minulý den, to, prosíme všechny občany, dělat nebudeme. Nedělá to nikdo ze starostů v České republice, nikdo z vládních činitelů, nedělají to ani starostové v zahraničí (pokud je nám známo). My jenom můžeme zopakovat – otevření jsme všem občanům a pochopitelně preferujeme osobní jednání.

Současně říkáme, že ne vše se daří podle našich představ, leckdy nás mrzí současný stav některých věcí. Přesto se dále budeme snažit najít řešení ve prospěch města a rovněž naše občany informovat.

Pěkný den všem

František Lufinka
Ivan Mališ

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den všem,

jsem velmi ráda, že snad začíná být prolomena nechuť vedení města diskutovat s občany na městském diskusním fóru. Jsem tomuto posunu opravdu ráda, protože mi bylo několikrát panem starostou Lufinkou i místostarostou Mališem osobně řečeno, že oni prostě do městské diskuse odpovídat občanům nehodlají a nebudou. 
Takže toto vítám jako jasný pozitivní krok.

Na druhou stranu není pravda, že by komunální a krajští politici nezveřejňovali na internetových sítích denně svůj program a to, o čem kde jednají. Nejlepším příkladem jde právě pan hejtman Martin Půta, který na Facebooku zveřejňuje denně (dokonce i několikrát denně!), co kde řešil, navštívil, co ho oslovilo apod. A z jeho rychlých reakcí - třeba na můj podnět reagoval během několika minut!!! - je zřejmé, že svůj Facebookový profil spravuje sám osobně, nikoli jeho aparát. I během naší schůzky jsem si všimla, že při přesunu z radnice na Trávníky několikrát kontroloval svůj mobil a na něco odepisoval. A myslím, že by bylo dost komické tvrdit, že to pan hejtman přeci nemůže stíhat, protože on toho má na starosti moc...a on klidně a otevřeně třeba o schůzce na Trávníkách velmi rychle veřejnost informoval, i když toto je (a já v to doufám!!) jen dílčí a postupný krok v řešení problému Trávníky.

A s občany takto na Facebooku, ale i na jiných komunikačních kanálech čile diskutují například pan starosta Chrastavy Canov, dále politik Jan Farský (bývalý a dodnes velmi oblíbený starosta Semil, dnes politik na státní úrovni). Takže - ono to jde, když se tedy chce. 
Navíc - každý politik, i městský, má kolem sebe aparát, který je ke komunikaci a zveřejňování informací určen - nakonec i  na našich městských webovkách i na oficiálním městském facebookovém profilu jsou (konečně) zveřejňovány informace o to, co se v městě děje - tedy i o té korouhvičce, opravených chodnících i o těch zde již pověstných srnách na hřbitově...

No dobrá, o tom, že má brodský pan starosta a místostarosta hodně práce kolem chodu města, o tom nikdo nepochybuje - nakonec, vždyť o to šli dobrovolně a cíleně bojovat před dvěma lety v komunálních volbách, ne?  

Dobrá tedy, máte hodně práce, uznávám. Ale dnes je již přesně 7 dní od schůzky s hejtmanem na Trávníkách, a na městských webovkách o tom pořád ticho po pěšině, i na oficiálním facebookovém městském profilu. Proč? 

O tom, kdo komu co podsouvá a co vytrhává z kontextu je zbytečné polemizovat.O tom si každý čtenář zdejšího vlákna, ale i každý, kdo aspoň trochu sleduje dění ve městě, udělá obrázek sám.

Každopádně - já sama bych jenom uvítala, kdyby vedení našeho města více informovalo o tom, co se (nejen v oblasti Trávníků ) ve městě děje a řeší. A kdyby vedení města konečně komunikovalo s občany i na oficiální městské webové diskusi. 
Prosím, mohli byste odpovědět občanům i ohledně těch neexistujících přechodů pro chodce na sousední diskusi? Myslím, že je nedůstojné, že to tam zatím  zůstalo bez odpovědi - vždyť tady jde o životy a zdraví lidí, nejen o korouhvičku, dlažbu nebo srny! 
Nemusíte přeci vždycky odpovídat Vy osobně - úplně stačí, když odpovědí městští úředníci, kteří mají ty věci na starost.

Přeji všem hezký den

Alena Kortanová 

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

.... a ještě dodatek:

Je třeba také poznamenat, že je velmi křehká hranice, jestli informovat veřejnost o právě probíhajících jednáních, zvláště pokud jsou několikakolová. A to z mnoha důvodů včetně taktických nebo vzhledem k protistraně. 

Přemýšlím, kdo má být ve věci Trávníků ta protistrana.  Snad spolek Trávnice?? Nebo já osobně?? Nebo snad pan hejtman, SVSka, památkáři?? A jaká je prosím tedy konkrétně ohledně Trávníků taktika??

A k té rychlosti stanovení schůzky na 19.srpna: Já o termínu věděla už přímo od pana hejtmana, ale navíc mi o něm telefonovala sekretářka pana starosty Lufinky asi týden předem.... 

A bude tedy veřejnost na městských webovkách někdy o této schůzce vůbec informována, když to vedení města kvůli své vytíženosti za 7 dní nestihlo?

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

A ještě k těm srnám na hřbitově a tom, co o tom píše pan starosta a místostarosta:

Ale to paní Kortanová nepovažuje zřejmě za důležitou věc, to jsou přece problémy jiných občanů. 

Nevím, jak vedení města přišlo na argument, že mě problémy jiných občanů nezajímají. Samozřejmě že zajímají, i když nejbližší je mi samozřejmě dění, co se mě osobně dotýká - Trávníky, kde bydlím.

Ale pro úplnost a přesnost - naší rodině  tehdy  macešky na hrobě srny okousaly taky....

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý podvečer,

tak během dneška proběhla schůzka mezi předsedkyní spolku Trávnice paní Jiřinou Čermákovou a vedením města. Zdá se, že se blýská na lepší časy a že se komunikace a informovanost začíná rozšiřovat. Tentokrát zazněly i konkrétní údaje - kde, kdy a v jakých ulicích se má co kopat. Takže se rodí první konstruktivní návrhy a stanoviska obou stran se sblížila. 

Jednání o památkové rezervaci Trávníky bylo dnes zveřejněno i na zdejších městských webovkách, tak věříme, že i v této oblasti směřuje vše na lepší cestu.

Hezký večer všem

Alena Kortanová. 

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Rodinné centrum Andílek ve spolupráci se spolkem Trávnice 
vás v sobotu 30.září 2017 zve na 

JABKOBRANÍ na Bělišti.
- od 9 hodin ráno řemeslné trhy
- od 14 hodin program

Soutěž o nejchutnější pečené jablečné dobroty, ochutnávky moštu a dalších laskomin, přednášky, dílničky pro děti, možná divadélko nebo zpívání s kytarou, prostě prima zábava pro celou rodinu.

Má být krásný podzimní den, využijte paprsky babího léta a přijďte pobejt.  
Počet příspěvků: 38 zobrazené: 31 - 38
< << 1 2 3 4 >