Vše o Železném Brodě

Trávnice - zapsaný spolek

Počet příspěvků: 38 zobrazené: 21 - 30
< 1 2 3 4 >

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den všem,

dnes v Železném Brodě natáčela Česká televize. Jde o problém asfalt nebo dlažba na Trávníkách.
Natáčeli vyjádření pana starosty Lufinky, památkářů a několika členů spolku Trávnice. Po sestříhání bude mít příspěvek necelé 2 minuty a měl by být vysílán dnes v 18 hodin na ČT v relaci Události v regionu. 
Je však i možné, že bude odsunut nějakou jinou aktualitou, která nemůže počkat, a že tedy bude o Trávníkách vysíláno až v pozdějších dnech.
Píšu to sem, aby ti, které to zajímá, se na to mohli podívat a udělat si vlastní názor.

Při této příležitosti bych chtěla vyvrátit několik nepravdivých věcí, které o našem spolku šíří někteří naši oponenti:

Prý chceme napřed dlažbu a pak až řešit kanalizaci. 
To je nesmysl. Opravu kanalizace považujeme právě za šanci vyřešit při té příležitosti definitivně a kvalitně povrch většiny komunikací v památkové rezervaci Trávník dlažbou, jak byla v již prezentovaných studiích navržena. Je samozřejmé, že napřed se opraví kanalizace a teprve poté, v závěru těch kanalizačních  prací, by byla položena dlažba. Ne naopak.

Prý chceme finanční prostředky na dlažbu na Trávníkách na úkor přestěhování ZUŠ a knihovny.
Toto není pravda. Na přesun knihovny je již v letošním rozpočtu plánováno přes 13 milionů korun. Dlažba a přemístění ZUŠ se bude týkat až rozpočtu příštího roku. A město by stejně v tom příštím roce muselo cca jednu třetinu zaasfaltování trávnických ulic platit samo.

Prý chceme po celých Trávníkách všude pouze dlažbu.
Toto není pravda. Dlažba by podle nás měla být na většině Trávníků, hlavně v centrální části a na ulicích vodorovných nebo s menším sklonem. 
V ulicích s velkým sklonem je třeba další diskuze s místními  a z ní by mělo vyjít  konečné řešení.

Prý nechceme na Trávníkách opravu kanalizace.
Toto není pravda. Oprava kanalizace v roce 2017 je velmi nutná. Ale zaasfaltování při konci těch prací nutné není.  Severočeské vodovody a kanalizace se nebrání jednání o jiném typu povrchu, ale samozřejmě nebude hradit zvýšené investiční náklady oproti zaasfaltování.

To jsou asi ty hlavní fámy o Trávnici. 

Hezký den

Alena Kortanová

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Čerstvá zpráva - o Trávníkách nebude v televizi dnes, ale až v příštích dnech, ale přeřadili to při té změně z Událostí v regionech do celorepublikových Událostí.

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dnes odpoledne jsme byli na schůzce na radnici ohledně Trávníků. Za město na ní byli starosta Mgr. František Lufinka, místostarosta Mgr.Ivan Mališ a za Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Mgr. Martin Řehák, za spolek Trávnice Jiřina Čermáková a Ing. Alena Kortanová. 
Diskuse byla dlouhá, ale nakonec jsme došli k závěru, že v okamžiku až město získá další informace na jednáních s vodovody a kanalizacemi a s dalšími dotčenými institucemi, sejdeme se na další schůzce.
Dohodli jsme se na společné provizorní úpravě parčíku v Hluboké. Město pomůže s vykopáním torz tújí a spolek Trávnice plochu po tújích upraví, uhrabe a vyseje na ni trávu. Bude dobré, aby tato plocha byla do jarmarku aspoň provizorně upravena, když definitivní úprava parčíku podle projektu zatím nemá konkrétní termín.

Hezký jarní večer

Alena Kortanová

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Zhruba dvouminutovou reportáž na téma ASFALT versus DLAŽBA na Trávníkách můžete vidět v Událostech z 9. dubna od 14. minuty a 33. vteřiny:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100409/

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den všem,

děkujeme Městu za zveřejnění odpovědi na naši Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sbírky. Odpověď byla zveřejněna na odkazu  Informace pro občany, jak jsme požadovali.

Jsme rádi, že z odpovědi vyplývá, že vedení města se tyto již dříve vytvořené projekty líbí a že se s nimi do budoucna počítá. Je jasné, že s nějakými drobnými úpravami je nutno při realizaci počítat.

Nejsme si jisti poslední částí odpovědi ve smyslu, že není možné spolek Trávnice přizvat ke všem jednáním o Trávníkách a nebo že máme o toto žádat na jiných místech. Dali jsme tuto část odpovědi prověřit na různých institucích, až budeme mít výsledek, napíšeme ho sem. 

Spolek Trávnice má zájem s vedením města v oblasti Trávníků, Malého náměstí a parčíku mezi Železnou a Hlubokou ulicí konstruktivně spolupracovat. Věříme, že zkušenosti a tipy z podobných spolků v historických částech měst a informace, zkušenosti a tipy dalších organizací ohledně dlážděných ulic v historických městech budou vedení města nápomocné v hledání financí i řešení vzhledu zmíněných míst. Spolek Trávnice se rád zapojí i vlastní prací, například na již domluveném aspoň provizorním vylepšení parčíku.

Hezký den všem

Alena Kortanová  

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Před týdnem mě navštívila redaktorka z rozhlasu s prosbou o mé stanovisko. To a stanoviska dalších oslovených uslyšíte ve výše uvedeném rozhlasovém příspěvku
Jediná nepřesnost reportáže je v tom, že náš rod tu nemá 180 let chalupu, ale historický zděný dům. 

Ovšem chtěla bych komentovat jednu věc: Mezi obyvateli Trávníků žádné hádanice nejsou - alespoň já o žádných nevím. Ano, názory na povrchy jsou tu různé, ale probíhá tu normální diskuse, ne hádanice, jak říká pan starosta. Však taky spolek Trávnice nechce dlažbu striktně na všech místech, ve všech trávnických ulicích. Strmější místa by měla být řešena tak, aby to nějak slušně vypadalo, ale aby nebyla narušena dostupnost a dopravní obslužnost (místní, hasiči, sanitka...). Bohužel - zrovna ulicí na snímku - ulicí Fr. Balatky - si zkracují mnozí řidiči cestu od hřbitova (či až z Hrubé Horky) do města, a to nebezpečně velkou rychlostí a nikdo to z města neřeší.... 

Dlažební kostky by měly rozhodně být ale třeba hlavně v centrální části Trávníků - v oblasti kolem kašny, Grosovska a Vélovska. Jak to tam vypadá - v nejkrásnějším místě památkové rezervace!! - dnes, vidíte na druhém snímku na detailu asfaltu. Posuďte sami, tohle je fakt ostuda Železného Brodu.  

Ale ještě k těm hádanicím: Ty opravdu probíhají (nebo dosud probíhaly) mezi vedením města a spolkem Trávnice. Protože vedení města preferuje jednoznačně asfalt, jak slyšíte i v této reportáži. 
Mimo jiné - podsouvá nám to, že se máme tedy rozhodnout, zda my (Trávnice) chceme BUĎ opravu kanalizace NEBO "tu parádičku na povrchu"  (citace koaliční zastupitelky města Mudr. Lufinkové ze zasedání zastupitelstva). 
Dále bylo na zmíněném zasedání zastupitelstva opakovaně panem starostou Mgr. Lufinkou řečeno, že rozhodnutí památkářů je nekompetentní, že tito překračují své pravomoci apod. 
Takže o tom, jak to dopadne - zda bude asfalt nebo dlažba v naší památkové rezervaci Trávníky - bude nakonec rozhodovat (asi v Liberci nebo kde) Vodoprávní úřad, ne Památkový. 
No, nezdá se vám to úplně absurdní? Mně tedy ano.  

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobré ráno všem,

tak pro dnešek dvě dobré zprávy:

1) Hejtman Martin Půta vyslyšel náš podnět a přijede se na Trávníky v kauze Asfalt versus dlažba v památkové rezervaci osobně podívat. Pozvali jsme ho, protože plánované asfaltové povrchy v památkové rezervaci by nebyly jen ostudou Železného Brodu, ale i celého Libereckého kraje. Dojde k osobní schůzce a projití památkové rezervace Trávníky hejtmana se zástupci spolku Trávnice, s vedením města a možná i s dalšími stranami (památkáři, vodohospodářský úřad, SVSka). Termín schůzky bude teprve upřesněn
Dále zájem o tento problém projevila i náměstkyně hejtmana PhDr. Hana Maierová, která má na Libereckém kraji na starost kulturu, památky a cestovní ruch. Momentálně je na dovolené, ale pak se nám prý také ozve.

2) Na jaře psal spolek Trávnice vedení města mail s žádostí o instalaci laviček na centrálním a snad nejkrásnějším místě Trávníků, na travnatém plácku naproti Grosovsku, Velovsku a trávnické kašně. Jedna lavička byla nyní v srpnu opravdu Technickými službami na místo instalována.
Přijďte si tam posedět a pokochat se pohledem na kašnu, Grosovsko a sedm okolních roubenek. 

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Děkujeme panu hejtmanovi Martinu Půtovi, že přijal naše pozvání a památkovou rezervaci Trávníky si v pátek 19. 8. s námi a s vedením našeho města osobně prošel. Schůzce byl přítomen také vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu PhDr. Mgr. René Brož. Společně jsme hledali cestu, jak dál v problému povrchů (asfalt versus dlažba). Vážíme si toho, že pan hejtman chápe památkovou rezervaci Trávníky jako cennost nejen Železného Brodu, ale i cennost Libereckého kraje. Vážíme si toho, že se pokusí pro hezčí a pro Trávníky důstojnou podobu najít i nějakou finanční pomoc v rámci kraje. Díky, pane hejtmane.

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Pan hejtman Půta si Trávníky fotil a na svém facebookovém profilu je takto prezentoval:

https://quik.gopro.com/v/KVXUfb3brY/
Počet příspěvků: 38 zobrazené: 21 - 30
< 1 2 3 4 >