Vše o Železném Brodě

Vzhled města

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 3 4 5 >> >

Předmět: Vzhled města

Dobrý den. Šok, po průchodu Smetanovým zátiším, je poslední kapka k vážnému zvážení smysluplnosti mého členství v „komisi pro vzhled města“. Podle mého názoru, lze pochopit a vysvětlit téměř cokoliv, pokud to ovšem má jen trochu hlavu a patu a vysvětlovat to někdo chce. Ne že bych byl přehnaně ješitný nebo Bůh ví jak v komisi platný, ale už mě přestávají bavit otázky a poznámky přátel, např. proč ta absolutní čistka vzrostlých stromů před „Sklandou“? Stydím se jim přiznat, že o tom jako člen komise pro vzhled města nevím vůbec nic, stejně jako celá komise, bez ohledu na to, že pozemek patří Libereckému kraji.

Jako téměř nejstarší nováček v komisi tak procházím postupně několika podobnými překvapeními a všechna pramení z netransparentnosti. Vím, že komise jsou jen jakýmsi poradním orgánem rady města, nicméně se mi už tak nějak nechce hrát roli užitečného idiota, který uctivě čeká na informace, ke kterým se může vyjadřovat. Vážím si však lidí v komisi pro vzhled města, kteří trpělivě, smysluplně a dobrovolně nabízejí svoji odbornost i své názory, bez ohledu zda jsou úkolováni nebo naopak.

Pěkné jaro všem.

Předmět: Vzhled města

Dobrý den všem,

vykácení stromů před sklandou je opravdu dost nešťastné rozhodnutí. Na jedné straně to ještě jde - zůstaly tam dva vzrostlé stromy. Ale na té druhé straně je teď sklanda jak nahatá...
Myslím, že avízované zasazení keřů to aspoň trochu vylepší. Škoda, že i na druhé straně nebyly ponechány aspoň dva vzrostlé stromy. Po dosazení keřů pod tyto stromy mohla sklanda vypadat opravdu pěkně. 
Jenže - teď už je pozdě, ty padlé (a většinou zdravé) stromy tam už nikdo zpátky nepřilepí....  
Pozemek je sice krajský, ne městský, a rozhodnutí je prý pana ředitele sklandy, ale myslím si, že i takovéto zásahy na "cizím" pozemku by měly být s městem projednány....

Ale zpět k tématu Komise pro vzhled města. 
Zřídilo ji minulé vedení a aktivně s ní tehdy spolupracovalo. Nynější vedení ji sice ponechalo (na rozdíl od Osadních výborů), ale mám pocit, že ji tak nějak nechává "dožít". Komise nedostává od města informace, které by měla. O hrozícím zaasfaltování Trávníků nevěděl nikdo nic, ani komise, dokud tato informace neunikla na veřejnost přes nesouhlasící památkáře. 
O provizorní dlažbě na Malém náměstí se také občané i samotná Komise pro vzhled města dozvěděla v momentě, až kdy se tam začalo kopat....  Tedy prý s jednou, zvláštní výjimkou: Jeden člen komise to provizorní dláždění rynku městu projektoval. Nicméně, prý se pak na zasedání komise také divil, cože se to na rynku děje...... 
Je něco divného ve státě dánském.....

Řekla bych, že spousta věcí tu má stále stejného jmenovatele, a tím je transparentnost. Nebo spíše NEtransparentnost. 
Tady v Železném Brodě je poměrně dost lidí, kteří rádi, ochotně a zdarma pro své město ledacos dělají. Jenže v posledním roce a půl o to nějak vedení města nemá zájem, takový je můj názor.. Přijde mi až neuctivé, když práci dobrovolníků nejen aktivně nepodporuje, ale když jim odstřižením od základních strategických informací v podstatě brání ve smysluplné činnosti. 
Nedivím se, že pan Hromas, ale i jiní členové této komise si připadají divně. Na mě to tedy působí nějak v tomto smyslu: Dobrá, tak tu Komisi pro vzhled města rušit nebudeme, to už by bylo (po Osadních výborech) příliš do očí bijící. Nechme je, ať si tam něco čudlají, když tedy chtějí, ono je to časem přestane bavit samo.

Chtěla bych apelovat na členy komise, ale i na ostatní občany: Nevzdávejte to. Má to smysl. Vždyť je to přeci NAŠE město. Žijeme tu, a budeme žít dál, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Nenechme se společně otrávit až k rezignaci a nezájmu.
Je velká škoda, že si přístup k informacím dnes spíš musíme vybojovat. Vždyť přeci každé vedení města by mělo s dobrovolníky jakéhokoli typu (ať už zmíněná komise, nebo třeba spolek Trávnice) aktivně a ochotně spolupracovat. Nerozumím tomu a je mi z toho smutno. 

Předmět: Vzhled města

A ještě dovětek: Z vedení města slyšíme jak z kolovrátku stále stejnou větu: Nejsou peníze, nejsou peníze. Chápu, že o penězích je to vždy až v první řadě. Ale řešení přeci není - Nejsou peníze, tak se to dělat vůbec nebude. A když už, tak jenom kousek, provizorně, hlavně ať to nic nestojí.

Ale ono je to i o hospodaření města. Omlouvám se, že se zas vracím k neobnoveným Osadním výborům, uvedu příklad z Hrubé Horky. Tam v osadním výboru pracovala i má mamka, tak mám přehled, co vše dělali: Kromě jiného, dali svépomocně, tedy zdarma, do kupy zanedbané dětské hřiště. Natřeli kolotoč a prolézačky, vybrali odpadky, sekali trávu. Hřiště bylo průběžně udržováno, jedenáctktát za sezónu posekáno.
To vše za minimálního finančního příspěvku města, za benzín do sekačky, za barvy k natírání. Celkem odhaduji tak za jeden tisíc Kč.

Nyní to vše zbylo na Technické služby. Pochybuji, že to jedenáctkrát posekají. Ale zkusme počítat, kolik to asi může dnes stát: 
Každý výjezd Technických služeb je autem, tedy 4 km na Horku a 4 zpět. Pokud vím, jezdí k tomu tak dva pracovníci. Přijedou, posekají. Kdyby jim to trvalo jen hodinku, počítejme: Dvě hodiny lidské práce + odvody zaměstnavatele. Benzín na 8 km. Amortizace auta, sekačky.  V té práci musí být započítána i mzda pro vedoucí složky Technických služeb, také pro nějakou účetní, teplo, elektřina a voda, počítače do jejich kanceláří. 
Ráda bych věděla, na kolik takový jeden hodinový výjezd městskou kasu vyjde. Pak si to jedenáctkrát vynásobte. A pak porovnejte s tou cca tisícovkou Kč na barvy a benzín, když to dělal ještě Osadní výbor vše ostatní zdarma.....
  

Předmět: Vzhled města

DD, vyjádřím se k té sklandě. Plně podporuji vedení sklářské školy v jejich postupu. Vykácení stromů, které ODBORNÁ firma označila za havarijní či ohrožující, ze ŠKOLSKÝCH prostranství, považuji za samozřejmou povinnost. Tato kampaň proti postupu vedení sklandy mě začala zvedat ze židle již na posledním zastupitelstvu města nesmyslným příspěvkem člena Komise pro vzhled města a zastupitele pana ak.mal. Lhotského (viz videozáznam ze ZM), pokračovala zde na diskuzním fóru a následně na facebooku. Zdá se, že někteří členové Komise pro vzhled města po roce a půl činnosti této komise stále ještě nepochopili, že jejich komise je zřízena pro vydávání doporučení Radě města v záležitostech městského majetku a logicky si nemohou vydupávat právo ovlivňovat jiný - neměstský, chcete-li cizí majetek (v tomto případě sklandy). Názoru paní Kortanové celkem rozumím, každý má právo se vyjádřit k čemukoliv, ale pánové Zdeňkové (promiňte mi) - to je trochu úlet. Snažíte si větší pravomoci vykřičet ?
Je mi líto každého pokáceného stromu, ale vedení sklandy zvolilo správný postup, a já se těším, co nového (a především bezpečného) u sklandy vznikne. Krásný máj.

Předmět: Vzhled města

Dobrý den,

na diskusi zasedání zastupitelstva jsem byla osobně, a tak chci k věci přidat ještě několik postřehů:

Nejde jen o stanovisko či dokonce nějaký "nátlak obou Zdeňků" - Hromase a Lhotského. Ale vykácení prostoru před sklandou komentovala a negativně hodnotila i paní zastupitelka Motlíková, další členka Komise pro vzhled města. 
A já musím říct, že podiv až šok nad tím vykácením vyjadřují všichni, se kterými jsem o věci mluvila. Samozřejmě, není to nějaký statisticky zprůměrovaný názor... Ale doporučuji občanům Brodu - jděte se tam osobně podívat a udělat názor sami. Z veškerých stromů před sklandou zbyly jen 2.

Otázkou je, jak kdo posoudí, které stromy jsou havarijní a které je tedy třeba skácet. Agentura ochrany přírody , jak říkal pan Pala z Odboru životního prostředí, rozdělila hodnocené stromy na nemocné, dále na zdravé, ale ohrožující své okolí a na stromy zdravé, své okolí neohrožující. Věřme tedy stanovisku odborníků. Ale byly ty stromy nějak vyznačeny do těchto tří skupin na nějakém plánku? Nebo toto hodnocení je jaksi obecné, bez vyznačení, který strom je který??? Dá se to nějak zkontrolovat? Zkontroloval to někdo, zda byly vykácené přesně jen stromy, agenturou doporučené?? 

Přiznám se, že nerozumím tomu, čím mohou zcela zdravé stromy ohrožovat své okolí (viz ta odborníky zmíněná jedna skupina z těch tří). V porovnání s tím - tzv. stará škola (ZŠ) je v podstatě v lese - kolem samé velké stromy, většinou stříbrné smrky. Tyto stromy děti neohrožují? Měly by snad být taky vykáceny? Posuzuje to někdo? A nebo neposuzuje - protože o jejich skácení dosud nikdo nežádal?

Broďáci, podívejte se na videozáznam ze zastupitelstva na webovkách města, dokud je přístupný, ať si můžete udělat vlastní názor. Diskuse kolem kácení u sklandy najdete v čase 1,29 do 1, 40 toho záznamu.

A ještě jedna věc mě dost zarazila: V 1,39,22 říká pan místostarosta Mgr. Mališ: Ředitel (myšleno ředitel sklářské školy) to konzultoval s nějakými zahradnickými odborníky právě ze Železného Brodu. 
Chtěla bych se zeptat - s jakými zahradnickými odborníky? S kým přesně a jakou mají ti zahradní odborníci z Brodu kompetenci k posudkům? Odkud o tom ví pan místostarosta Mališ? Od těch zahradnických odborníků? Nebo od pana ředitele sklandy? 
Pokud to tedy vůbec bylo s někým takovým konzultováno - tak proč ne právě s tou Komisí pro vzhled města, proč s nějakými (nám všem neznámými) železnobrodskými zahradnickými odborníky???

Nemyslím si, že Komise pro vzhled města si chce uzurpovat nějakou moc, vždyť je to nakonec jen poradní orgán města. Ale proč byla věc konzultována ředitelem skl. školy s nějakými (neznámými) zahradnickými odborníky, a proč ji město (když o záměru prostřednictvím svého Odboru pro životní prostředí vědělo) nekonzultovalo s Komisí pro vzhled města,kterou má zřízenu právě k tomuto účelu??
Připomínám, že komise má jen hlas poradní, ale že tam pracují (se zájmem, samozřejmě zadarmo a ve svém volném čase) lidé, kteří věci dost rozumí - nakonec si je samo město k tomu vybralo. Jenomže se skoro o všem ohledně našeho města dozvídají jako poslední a nebo úplnou náhodou, tak jako my všichni ostatní občané....  
 

Předmět: Vzhled města

Dobré odpoledne, k celé situaci a k těmto předcházejícím příspěvkům jen pro zajímavost dvě charakteristické a na sobě nezávislé reakce:

„Je to dost nepochopitelné. Kdyby byl alespoň jasný záměr, co s tím. Přece některé stromy a keře by byly použitelné do nového řešení. Včerejší zastupitelstvo byla naprostá blamáž současného vedení. Ten smích byl na místě.“

„Ty fotografie pokácených stromů před sklářskou školou? Jen zvůle! Pojedou pak zase ty stejný a většinou jen trapný a nesmyslný výmluvy a lži, LŽI typu „zastínění, ohrožení lidí, stavby, domu nebo objektu, stáří stromů, nemocné stromy, nebezpečné stromy, narušený nebo poškozený kořenový systém“ a podobně. Stejně jako vždycky, až s křížkem po funuse!!! Nikdo nic neví, nikdo nic s nikým nekonzultoval, odborníci poradili a doporučili, jeden za druhého se schovávají! Chování komunistickejch tajemníků! Nikdo nemá a neví nic konkrétního, nic konkrétního se ani nedozvíte, zodpovědnost konkrétních osob žádná. Ředitel školy neví nic, kompetentní (?!) starosta a kompetentní (?!) místostarosta a další úředníci města nevědí taky nic, krčí rameny a mlčí. To jistě znamená Dejte nám s tím pokoj, nám je to jedno, máme přece moc práce, máme přece jiné starosti! Čechy krásné, Čechy mééé mééé mééé!!!“

Předmět: Vzhled města

Dobry den vsem
k stromum u sklarske skoly se nevyjadruji - neznam to tam tolik z castejsich pochuzek - ale otazka mozneho kaceni starych stromu je urcite na mnohych mistech i kritictejsi. At jiz vezmeme lipy na na Jiraskove nabrezi nebo stromy kolem schodu  od kostela dolu https://picasaweb.google.com/115605831011983124604/Novymost#6157653071215631218 
zaslechl jsem, ze ty  stromy  nejsou take zrovna v nejlepsim stavu a prijit na Maly rynek kompletne vykaceny (byt s dobrozdanim jakychsi  odbornych Agentur ci zahradniku) od tamnich stromu  by asi sokovalo i mne :)  Dale - ocividne vubec nikoho nevzrusuje, ze stavba Greenway Lisny - Brod zpusobi zanik stovek stromu casto mozna  daleko zajimavejsich a  
cennejsich (maji nektere pod tou trati  az 150 let stari, na rozdil od pouhych nejvyse 80 let u Sklandy :) nez byly ty  ve Smetanove zatisi. Tim netvrdim, ze se nema  kacet - ceska krajina je obecne prilis zarostla v poslednich desetiletich a pro Cesky raj  a okoli Brodu, menici se leckde v dzungli to plati ve zvysene mire - ani nehodnotim  napr. nedavne  vykaceni brehu  Jizery u silnice R10 pod elektrarnou. Jen souhlasim s nazorem, ze kazda takova vec  ma  byt pokud mozno  v predstihu prodiskutovana s verejnosti  

Předmět: Vzhled města

Dobry den, k pripravovane regeneraci chodniku na Jiraskove nabrezi  http://www.zeleznybrod.cz/cz/rozvoj-mesta/rps-jiraskovo-nabrezi-4-etapa.html bych mel jako  obyvatel Postovni ulice nasledujici poznamky.   Neni mi jasne, jak ma vypadat "promenadni chodnik" nakresleny na planu primo na hrane regulace reky 
https://picasaweb.google.com/115605831011983124604/6271127658088857713#6284501839143525986
Pokud ale ma byt takovato - asi dost nakladna - stavba zrealizovana stoji za to - dle meho nazoru -  zamyslet se prinejmensim i nad nasledujicimi body:  1) Jak v srpnu 1978 tak i v breznu 2000 pri "stolete vode" na Jizere voda tesne pretekala (tusim, ze to bylo nedaleko krizeni s Postovni ulici, tohle by se dalo premerit) ven z koryta do mesta. Stalo by za to tedy  tu cestu situovat aspon trochu vys nad teren. Cca 25 cm nad soucasnou uroven tamniho terenu by mozna stacilo. Tech 25 cm znamena pri  velke povodni docela vyrazny  rozdil. Po predlonske renovaci kanalizace v Postovni ulici by uz ricni voda pri povodni nevytekala v Postovni ulici protiproudem z kanalizace, pouze by pritekala Masarykovou ilici  smerem od Terminalu 2) Pro pejskare a pro ty, reku radi  vidi  zblizka by ale  byla - dle meho nazoru -   lepsi "promenadni" pesinka vic dole, tesne nad rekou . (Pri velke vode by se  nepouzivala.) Takova cesta tesne nad rekou by se ovsem hodila v celem useku od stavidel az k lavce      
3) Patrim k tem, kteri reku povazuji za jednu z  hlavnich pozoruhodnosti  naseho mesta a proto bych se primlouval za  vybudovani nejmene jednoho poradneho a vzhledneho  schodiste (radeji nekolika schodist na ruznych mistech) vedouciho z nabrezi  az do vody. (Ne vsak  nesmyslu typu velkolepeho schodiste dolu ke krysam v Zernovniku, ktery byl k videni na viteznem navrhu rekonstrukce Maleho rynku.)  Nejen pro zminene psy (a jejich pany)  ci krmiice kachen by to byla casto pouzivana atrakce
4) Otazku Greenway zde nezminuji  nebot primo ve meste neni v tomto smeru nad stavidly co resit. (Cykliste maji na obou stavajicich nabrezich mista dost.) Krome tedy  toho "sjezdu", ktery po sobe zanechali stavitele lonske prestavby mostu 
5) Nevim, zda by Mesto bylo v nasledujici  zalezitosti  schopno domluvit se s Postou  ale zvlast v pripade vybudovani kniihovny na miste stavajiciho vymeniku by byl  velmi  uzitecny
chodnicek, byt treba i velice uzky (jde o prekonani cca 50 metru) zpod mostu u posty k vymeniku. Uzemim, ktere patri,  je vydlazdeno a  oploceno postovnim uradem. Prislusny plot by se tedy musel zdvojit,  aby mohl takovy chodnicek vzniknout

Předmět: Hlas města

Dobry den, pridam jeste cerstvy dojem ze  vzhledu naseho mesta v pozdnich nocnich hodinach. Popisuji situaci u posty, typicky mezi 1 - 5 hodinou ranni o vikendech za pekneho pocasi. Jako treba dnes :) (V zime tohle  byva k videni/slyseni taky ale priislusne vystupy mivaji kratsi delku a navic lidi v te rocni dobe spi  vetsinou pri zavrenych oknech.) Rev opilcu vychazejicich z mistniho restauracniho zarizeni, doprovazeny  kopanim do popelnic, kolemstojicih aut apod. Sem tam nejaka ta rvacka  ci aspon vzajemne postuchovani a vyhruzky  ("ja te zabiju") Hystericke vykriky zenske casti  toho hloucku  atd. Cast tech lidi pravidelne odjizdi auty. Z jazyka osob nastupujicih do vozu -  musim tenhle  prispevek psat po pameti znova, protoze mi ho pred chvili  system bez varovani smazal (rvat po pulnoci v centru mesta "vyjmenovana slova" je OK ale napsat takove  slovo zde se nesmi)  -  a ze  "strizliveho" vzhledu jejich ridicu, turujicich sva  auta co nejhlasijteji aby cele okoli slyselo  "my odjizdime" usuzuji, ze nepujde o auta policejni... Ta jsem tam ostatne v takhle pokrocilou denni dobu  jeste nikdy  nevidel  :)  

Předmět: Vzhled města

Skoro se mi tomu nechce věřit, ale je to tak - ta krásná, zdravá borovice je pokácená.   

Byla jsem se dnes před školou na vlastní oči podívat. Neumím sem vkládat fotky, tak vyfocenou smutnou realitu  dám aspoň na Facebook, ale ten strom byl dle pařezu opravdu úplně zdravý. 

Ale nad čím mi rozum opravdu zůstává stát, je Povolení k pokácení stromu:

V tom povolení je, mimo jiné, i poučení o odvolání. Čas na odvolání ( s případným odkladným účinkem)  je tam psán 15 dní. Povolení bylo vydáno 19. září, borovice byla poražena 27. září. Tedy ještě několik dní před uplynutím času na odvolání.......???

Navíc - ten naprosto zdravý strom nebyl  ponechán k rozřezání na prkna, ale byl hned rozřezán na špalky - zřejmě ke spálení.... 

Nechápu, k čemu pak máme Odbor životního prostředí, nechápu, proč musí existovat nějaké posudky Agentury  ochranu přírody, když jsou káceny zdravé krásné stromy. 
Když je možné obhájit skácení čehokoli kdykoli, co se komu kdy zachce...

Tento příspěvek prosím berte jako Otevřený dopis Městu Železný Brod. Očekávám, že vedení a příslušní úředníci na něj odpoví.  

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 3 4 5 >> >