RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa

Další etapa celkové regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží zahrnuje vybudování chodníků, úpravy povrchů parkovacích ploch podél komunikace a úpravy kontejnerových stání. Jeden z chodníků by mohl vytvořit Promenádu, druhý pak bezpečnou spojnici od Poštovní ulice k domu čp. 712.

Snahou Města je vytvořit bezpečný pohyb chodců po Jiráskově nábřeží, zkvalitnit parkovací plochy a vyřešit nevzhledné příštřešky na kontejnery a to vč. nádob na tříděný odpad.

Na této adrese najdete anketu, ve které Vás žádáme o volbu varianty, která je podle Vás vhodnější, bezpečnější, přijatelnější a kterou byste si na Jiráskově nábřeží dokázali představit. Podle výsledků této ankety budou zahájeny projekční práce, které rozpracují požadavek do podrobného projektu, se kterým se bude Město následně ucházet o příspěvek na realizaci.

 

Přehledný zákres:

Varianta 1 Varianta 2

 

Schéma rozmístění:

 Varianta 1 - "promenádní" Varianta 2 - "jednochodníková"
 Varianta 1  Varianta 2

Vizualizace vzhledu:

 Varianta 1 Varianta 2