Městské divadlo Železný Brod
7. března 2016 od 19 hodin, předprodej vstupenek v TIC Železný Brod.
Městská galerie Vlastimila Rady
Vernisáž v pátek 5. února 2016 od 17 hodin. Akci pořádá Občanská beseda, z.s. a IKS.
16. února 2016
Průvod masek vyjde v 15 hodin od SVČ Mozaika přes Jiráskovo nábřeží k Malému náměstí.
Sklářství na Železnobrodsku
Na Železnobrodsku působí velké množství výrobců a zušlechťovatelů skla, reprezentujících většinu sklářských oborů, od výroby jednoduchých mačkaných perlí až po náročné realizace uměleckých objektů.

Informace pro občany

Výstraha ČHMÚ

07.02.2016
Výstraha ČHMÚ - silný vítr
 

Železnobrodský jarmark 2016

05.02.2016
Uveřejňujeme výsledky ankety a další užitečné informace.
 

Dotační programy Města Železný Brod na rok 2016

05.02.2016
Zastupitelstvo města schválilo dne 1. 2. 2016 následující dotační programy pro rok 2016.
 

Výběrové řízení – evidence obyvatel

04.02.2016
Pracovní poměr na dobu určitou – zástup po dobu rodičovské dovolené. Lhůta pro podání přihlášek: 23. 2. 2016 do 12.00 hodin.
 

Oznámení o statistickém šetření

01.02.2016
Statistické šetření na území města proběhne od 6. února do 5. června 2016.
 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

26.01.2016
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 dotační program obnovy kulturních památek. Město Železný Brod tímto oznamuje vyhlášení 1. výzvy tohoto programu.
 

Souhrnná zpráva o čerpání prostředků v ORP Železný Brod

26.01.2016
Z programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2015.
 

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

22.01.2016
Možnost vyžádat si vyjádření zdarma.
 

Výběrové řízení - registr řidičů

18.01.2016
Lhůta pro podání přihlášek: 9. 2. 2016 do 12.00 hodin.
 

Programy k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje

12.01.2016
Krajský úřad Libereckého kraje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyhlašuje programy k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje.