Městské divadlo Železný Brod
24. listopadu 2014 od 19 hodin, vstupné 80 Kč.
Městská galerie Vlastimila Rady
Vernisáž výstavy Skleněné betlémy se uskuteční 28. listopadu od 16 hodin.
Náměstí 3. května
1. prosince 2014 od 16.30 hodin, zazpívají předškolní děti v hudebním doprovodu ZUŠ Železný Brod pod vedením Rudy Müllera.
Sklářství na Železnobrodsku
Na Železnobrodsku působí velké množství výrobců a zušlechťovatelů skla, reprezentujících většinu sklářských oborů, od výroby jednoduchých mačkaných perlí až po náročné realizace uměleckých objektů.

Informace pro občany

KOMISE PŘI RADĚ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

19.11.2014
Rada města zřizuje pro svoji činnost komise, které budou moci vydávat doporučení pro práci rady. Maximální počet členů jedné komise bude 9 včetně předsedy.
 

Předávání kompostérů

11.11.2014
Dne 10. 11. 2014 byla Městu Železný Brod doručena zásilka 300 ks kompostérů v rámci projektu "Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem ve Městě Železný Brod", podpořeným z Operačního programu Životní prostředí.
 

Zahájení převzetí stavby Terminálu a předpoklad zprovoznění

04.11.2014
Zahájení převzetí dokončeného objektu stavby Terminál Železný Brod a informace o zahájení provozu autobusového nádraží 14.12.2014.
 

Přemístnění odboru sociálních věcí do náhradních prostor

12.09.2014
Odbor sociálních věcí funguje v náhradních prostorech ve 3.patře budovy "B"