Dobová zóna již vyprodána!
Prodej komerčních stánků zahájen 13. dubna od 8 hodin na služebně městské policie.
Městská galerie Vlastimila Rady
Zahájení výstavy 6. května 2016 od 17 hodin.
Malé náměstí
7. května 2016 v 11.30 hodin.
8. května 2016
Prezentace před hotelem Ještěd 7–9 hodin, cíl SVČ Mozaika Železný Brod 13–18 hodin.
Sokolovna Bzí
14. května od 13 hodin, vstupné 50 Kč.
Kostel sv. Jakuba Většího
17. května od 17 hodin, vstupné 90 Kč.
Hasičské hřiště Železný Brod
21. května 2016 od 9 hodin.
TJ Sokol Alšovice
28. května 2016 od 14 hodin.
Sklářství na Železnobrodsku
Na Železnobrodsku působí velké množství výrobců a zušlechťovatelů skla, reprezentujících většinu sklářských oborů, od výroby jednoduchých mačkaných perlí až po náročné realizace uměleckých objektů.

Informace pro občany

Oznámení o přerušení dodávky vody

05.05.2016
Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení dojde k přerušení dodávky pitné vody dnes od 8 do 14 hodin v Horské Kamenici. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 840 111 111. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.
 

Zjišťujeme zájem občanů o kompostéry

04.05.2016
Město Železný Brod ve snaze snížit množství bioodpadu v nádobách na směsný odpad a ve snaze podpořit třídění složek odpadu zvažuje možnost pořízení dalších kompostérů, které by následně zapůjčilo občanům města. Zájem o kompostér můžete zaslat do 1. 8. 2016.
 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

04.05.2016
Předáváme informace společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 

Mimořádné uzavření Bytového podniku města Železný Brod

04.05.2016
Upozorňujeme občany, že ve středu 11. května 2016 budou z provozních důvodů pro veřejnost uzavřeny kanceláře bytového podniku. Děkujeme za pochopení.
 

Domovní řád

04.05.2016
Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domů, vymezení pojmů běžná údržby a drobné opravy související s užíváním bytu ve vlastnictví města Železný Brod.
 

PIETNÍ AKT

03.05.2016
Zástupci města uctili památku obětí bezpráví.
 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

27.04.2016
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 8. května 2016.
 

DEN ZEMĚ 2016

25.04.2016
V pátek 22. dubna jsme spolu s žáky a pedagogy ze ZŠ Pelechovská oslavili mezinárodní svátek "Den Země".
 

Cestování s dětmi do zahraničí

18.04.2016
Předáváme informace z Ministerstva vnitra ČR.
 

Oprava plynovodu - Poříčí

15.04.2016
V nejbližší době dojde k opravě plynovodu v ulicích Slunečná, Příčná a Stavbařů.