Sklářské sympozium
Městská galerie Vl. Rady v Železném Brodě Vás srdečně zve na výstavu LSD
2. září – 2. října 2016, úterý – neděle od 13 do 16 hodin
Vernisáž výstavy proběhne 1. září v 17 hodin
KŘEST OMALOVÁNEK ŽELEZNÝ BROD - SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
V sobotu 17. září od 16 hodin Vás srdečně zveme na křest omalovánek do Minimuzea skleněných betlémů.
PREZENTACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI
Přijďte svým dětem vybrat volnočasové aktivity – 1. září od 15 hodin v Sokolovně v Železném Brodě.
10. SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
17.–18. 9. 2016 ŽELEZNÝ BROD
MTO – sokolovna Bzí 3. září
MTO Universal Praha 3. září opět ve Bzí!
10 let ve Bzí jako doma!
Sklářství na Železnobrodsku
Na Železnobrodsku působí velké množství výrobců a zušlechťovatelů skla, reprezentujících většinu sklářských oborů, od výroby jednoduchých mačkaných perlí až po náročné realizace uměleckých objektů.

Informace pro občany

Vylepšení povrchu cesty k jirkovskému hřbitovu

29.08.2016
Dalším menším počinem oprav místních komunikací, který se podařil během letních měsíců, bylo zpevnění povrchu cesty k jirkovskému hřbitovu.
 

Otevírací doba - Městské koupaliště Železný Brod

29.08.2016
Vzhledem k příznivé předpovědi počasí, prodlužuje koupaliště otevírací dobu do konce týdne - tj. neděle 4. září 2016. Užívejte posledních letních dní!
 

Výběrové řízení - vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

26.08.2016
Lhůta pro podání přihlášek: 11. 10. 2016 do 12.00 hodin.
 

Úprava aplikace "Hlášení závad"

26.08.2016
Aplikace "Hlášení závad" prošla úpravami.
 

Oprava cesty "Hranicemi" a snaha o obnovu aleje

26.08.2016
Během tohoto týdne Město započalo intenzivní práce na zvelebení cesty „Hranicemi“ směrem k osadě Smrčí.
 

Revitalizace místní části Trávníky

25.08.2016
Jednání o možné podobě povrchů komunikací pokračují.
 

Korouhvička se už točí

24.08.2016
Včera byla na špičku radniční věže úspěšně umístěna nová korouhev.
 

Opravy chodníků byly zdárně dokončeny

19.08.2016
Během léta došlo k rekonstrukci povrchů dvou chodníků.
 

Příměstské tábory 2016

19.08.2016
Navštívili jsme příměstské tábory.
 

Nabídka volných bytů

19.08.2016
Podání přihlášky do 6. 9. 2016, 14.00 hodin.