MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Vernisáž výstavy Šance pro život proběhne 11. října od 17 hodin za účasti autora
Galerie bude otevřena úterý až pátek, 13 – 16 hod.
Sklářské sympozium
Městská galerie Vl. Rady v Železném Brodě Vás srdečně zve na výstavu LSD
2. září – 2. října 2016, úterý – neděle od 13 do 16 hodin
Sklářství na Železnobrodsku
Na Železnobrodsku působí velké množství výrobců a zušlechťovatelů skla, reprezentujících většinu sklářských oborů, od výroby jednoduchých mačkaných perlí až po náročné realizace uměleckých objektů.

Informace pro občany

Zvelebení dalšího koutu na sídlišti Vápenka

30.09.2016
Vápenka má nový chodník.
 

Kontroly kotlů na pevná paliva

29.09.2016
Dne 1. 9. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V plném rozsahu nahradil původní zákon č. 86/2012 Sb. a přinesl mnoho novinek v ochraně ovzduší.
 

Revitalizace sídliště Vaněčkova pokračuje

27.09.2016
Ve Vaněčkově ulici byla mezi panelovými domy čp. 407 a 408 vytvořena "dětská zóna".
 

Upozornění

27.09.2016
Byly zahájeny stavební práce na obnově chodníku v ulici Jarní. Práce potrvají zhruba 14 dní, proto prosíme o pochopení a shovívavost s omezením provozu v této lokalitě. Zároveň ve zvýšené míře dbejte své bezpečnosti. O postupu stavební činnosti Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme!
 

Turnaj o "Pohár starosty města"

20.09.2016
Starosta předal pohár vítězům florbalového turnaje základních škol.
 

Výběrové řízení Grupo Antolin

14.09.2016
V zasedací místnosti budovy B městského úřadu ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 9.00 hodin.
 

Výběrové řízení - vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

26.08.2016
Lhůta pro podání přihlášek: 11. 10. 2016 do 12.00 hodin.
 

Upozornění k platbě místního poplatku za odpady

10.08.2016
Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 30. září končí termín pro úhradu druhé splátky místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

10.08.2016
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 2. října 2016.