sokolovna Jirkov
26. dubna od 20 hodin.
Městské divadlo Železný Brod
Vystoupí taneční, pěvecké, hudební a dramatické soubory dětí i dospělých se zdravotním postižením.
KC Kino Železný Brod
28. dubna od 17.30 hodin.
Městské divadlo Železný Brod
Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej vstupenek v TIC a na www.evstupenka.cz.
30. dubna 2014
Lampionový průvod vyjde v 19.30 hodin z Malého náměstí, ve 20 hodin zapálení vatry na hasičském hřišti, bohatý program pro děti, soutěž o nejhezčí čarodějnici.
Městská galerie Vlastimila Rady
Vernisáž výstavy se koná 30. dubna 2014 od 17 hodin.
Městské divadlo Železný Brod
9. května od 18 hodin, vstupné: 50 Kč.
Start: DDM Mozaika Železný Brod mezi 9. a 10. hodinou
Cíl: Černická skála (opékání buřtů), startovné 20 Kč.
Městské divadlo Železný Brod 17. května od 19 hodin
Prodej vstupenek bude zahájen 7. dubna v 9 hodin v TIC Železný Brod a přes portál e-vstupenka.cz.
náměstí 3.května v Železném Brodě
Akce se koná 24. května, start v 9 hodin.
Městské divadlo Železný Brod
Pátek 30. května 2014 od 19.30 hodin, vstupné dobrovolné.
Zúčastněte se i vy fotosoutěže Brody v Brodě
Své fotografie můžete přihlásit do 6. srpna 2014.

Informace pro občany

Změna provozu některých autobusových linek

18.04.2014
V souvislosti s přestavbou autobusového nádraží a jeho provizornímu přemístění do Smetanova zátiší vyhověl provozovatel dopravy BusLine a.s. četným žádostem cestujících, a od 21.4.2014 zavádí u dalších vybraných linek oficiální zastávku „Železný Brod, hotel Jizera“ v Masarykově ulici.
 

Úředník pro registr vozidel

15.04.2014
Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: ÚŘEDNÍK ODBORU DOPRAVY PRO REGISTR VOZIDEL
 

Výzva pro žadatele o příspěvek z fondu kulturní komise

10.04.2014
Kulturní komise, která žádosti o příspěvek a jejich výši posuzuje a své stanovisko předkládá Radě města Železný Brod, doporučuje žadatelům o příspěvek, aby se zúčastnili jednání kulturní komise, kde se ke své žádosti mohou vyjádřit.
 

Zahájení stavby Terminálu Železný Brod

07.04.2014
7.dubna 2014 byla zahájena stavba Terminálu v Železném Brodě. Stavební práce byly zahájeny v prostoru železniční stanice. Cestující autobusy, kteří přestupují na vlak jsou odbavováni na provizorní zastávce v Masarykově ulici (u restaurace Jizera). V pondělí 14. dubna byly zahájeny práce na stávajícím autobusovém nádraží. Z tohoto důvodu je od pondělí 14. dubna zřízeno provizorní autobusové nádraží v ulici Smetanovo zátiší pod Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, a to jak pro místní tak pro dálkové autobusové linky. Žádáme cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím vyvěšeným v prostoru stávajícího autobusového nádraží, železniční stanice, na vývěskách na náměstí 3. května a informacím zde na webových stránkách města. Všem se předem omlouváme za nepříjemnosti způsobené stavbou.
 

Taneční kurz se v Železném Brodě neuskuteční

Jarní kurz tance pro mládež, který měl být zahájen v sobotu 5. dubna se bohužel pro malý zájem neuskuteční.
 

Výzva k předkládání žádostí na poskytnutí dotace 2014 - sociální služby

01.04.2014
Rada města usnesením č. 105/14rm ze dne 5.3.2014 schválila vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotace z rozpočtu města z položky Finance z loterijní činnosti na podporu sociální oblasti na rok 2014. Účelem této výzvy je podpora sociálních služeb a terénních programů na území města Železný Brod zejména v oblasti sociální prevence . Alokovaná částka na rok 2014 je 80.000.- Kč.

Příjem žádostí je stanoven do pondělí 28.4.2014 14:00 hod.!
 

Žádosti na poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit v roce 2014

27.03.2014
Rada města usnesením č. 124/14rm ze dne 26.3.2014 schválila vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu města položky finance z loterijní činnosti na pořízení vybavení dlouhodobého charakteru, zařízení a vybavení v oblasti volnočasových aktivit pro mládež na rok 2014. více...