Městská galerie Vlastimila Rady
Vernisáž výstavy Skleněné betlémy se uskuteční 28. listopadu od 16 hodin.
Malé náměstí
24. prosince od 22.30 hodin, tradiční zpívání vánočních koled v podání Eternal Voices.
Městské divadlo Železný Brod
27. prosince od 18 hodin, vstupné dobrovolné.
Přineste svá díla spolu s přihláškou do 9. ledna 2015.
V případě zájmu o přihlášku stačí kliknout na plakát.
Sklářství na Železnobrodsku
Na Železnobrodsku působí velké množství výrobců a zušlechťovatelů skla, reprezentujících většinu sklářských oborů, od výroby jednoduchých mačkaných perlí až po náročné realizace uměleckých objektů.

Informace pro občany

Vánoční provoz Městského úřadu Železný Brod

18.12.2014
Upozorňujeme na omezený provoz úřadu: 23.12. a 31.12. 2014 bude otevřeno do 12 hodin v minimálním personálním rozsahu. Pokladna bude 31.12. uzavřena celý den. V pátek 2.1. 2015 bude úřad pro veřejnost zcela uzavřen.
 

Vývoz komunálního odpadu 24. 12. 2014

18.12.2014
Na základě informace obdržené od společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., upozorňujeme občany, že vývoz komunálního odpadu na Štědrý den 24. 12. 2014 bude proveden při ranní směně. Připravte tedy své nádoby nejlépe den předem.
 

INFORMACE PRO PODNIKATELE

04.12.2014
Ministerstvo průmyslu a obchodu se obrátilo na obecní živnostenský úřad s žádostí o zveřejnění níže uvedené informace:
MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci.
 

Předávání kompostérů

11.11.2014
Dne 10. 11. 2014 byla Městu Železný Brod doručena zásilka 300 ks kompostérů v rámci projektu "Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem ve Městě Železný Brod", podpořeným z Operačního programu Životní prostředí.
 

Zahájení převzetí stavby Terminálu a předpoklad zprovoznění

04.11.2014
Zahájení převzetí dokončeného objektu stavby Terminál Železný Brod a informace o zahájení provozu autobusového nádraží 14.12.2014.
 

Záznam z jednání zastupitelstva

18.12.2014
Videozáznam z 2. jednání