Sklářské sympozium
Městská galerie Vl. Rady v Železném Brodě Vás srdečně zve na výstavu LSD
2. září – 2. října 2016, úterý – neděle od 13 do 16 hodin
Vernisáž výstavy proběhne 1. září v 17 hodin
KŘEST OMALOVÁNEK ŽELEZNÝ BROD - SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
V sobotu 17. září od 16 hodin Vás srdečně zveme na křest omalovánek do Minimuzea skleněných betlémů.
PREZENTACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI
Přijďte svým dětem vybrat volnočasové aktivity – 1. září od 15 hodin v Sokolovně v Železném Brodě.
10. SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
17.–18. 9. 2016 ŽELEZNÝ BROD
MTO – sokolovna Bzí 3. září
MTO Universal Praha 3. září opět ve Bzí!
10 let ve Bzí jako doma!
Městská galerie Vlastimila Rady
Výstava Horské boudy v Krkonoších a Jizerských horách 6.–28. srpna.
Sklářství na Železnobrodsku
Na Železnobrodsku působí velké množství výrobců a zušlechťovatelů skla, reprezentujících většinu sklářských oborů, od výroby jednoduchých mačkaných perlí až po náročné realizace uměleckých objektů.

Informace pro občany

Revitalizace místní části Trávníky

25.08.2016
Jednání o možné podobě povrchů komunikací pokračují.
 

Výstraha ČHMÚ - vysoké teploty

25.08.2016
Vysoké teploty
 

Korouhvička se už točí

24.08.2016
Včera byla na špičku radniční věže úspěšně umístěna nová korouhev.
 

Opravy chodníků byly zdárně dokončeny

19.08.2016
Během léta došlo k rekonstrukci povrchů dvou chodníků.
 

Příměstské tábory 2016

19.08.2016
Navštívili jsme příměstské tábory.
 

Nabídka volných bytů

19.08.2016
Podání přihlášky do 6. 9. 2016, 14.00 hodin.
 

Návrh na úpravu jízdního řádu

17.08.2016
Pro autobusovou linku Jablonec n. N.- Dolní Černá Studnice-Bratříkov-Železný Brod je v novém jízdním řádu připravena změna odjezdu spoje č. 6 ze Železného Brodu. Autobus bude odjíždět od Terminálu v 6:00 hod. místo v 5:40 hod. Prosíme, abyste se seznámili s navrhovaným jízdním řádem uvedené linky a případné připomínky zaslali na adresu mistostarosta@zelbrod.cz nebo zavolali na tel. č. 483 333 920. Děkujeme.
 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

10.08.2016
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 2. října 2016.
 

Upozornění k platbě místního poplatku za odpady

10.08.2016
Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 30. září končí termín pro úhradu druhé splátky místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
 

Testujeme novou aplikaci na hlášení závad ve městě

02.08.2016
V souladu se snahou o otevřenost úřadu a spolupráci s občany chceme požádat Vás, obyvatele města, o testování nové aplikace na hlášení závad.