Veřejné zakázky

Železný Brod - Jirkov - dopravní automobil

05.04.2017 - 21.04.2017 10:00
 

Železný Brod - počítačové vybavení

26.10.2016 - 14.11.2016 10:00
 
 

Úprava interiéru expozice muzea v Železném Brodě

27.08.2015 - 22.09.2015 10:00
Stavební úpravy části expozice Městského muzea v Železném Brodě. Bude odstraněn koberec, dřevěné zábradlí a schodiště a bude nahrazen litou podlahou, ocelovým zábradlím a schodištěm.
 

Vybavení expozice muzea v Železném Brodě

27.08.2015 - 22.09.2015 11:00
V rámci vybavení expozice Městského muzea v Železném Brodě bude zhotoveno a instalováno 7 ks skříní s vestavěnými vitrínami a vnitřním osvětlením a 3 ks mobilních vitrín.
 

Konvektomat pro MŠ Na Vápence

20.08.2015 - 20.08.2015 23:30
Nákup konvektomatu pro Mateřskou školu Slunečná, pracoviště Na Vápence.
Zakázka malého rozsahu II. kategorie ve smyslu vnitřní směrnice č. 1/2015 zadaná na základě výběru z nabídek vyzvaných uchazečů.
 

Odkanalizování objektu sokolovny v Železném Brodě

11.08.2015 - 25.08.2015 10:00
Odkanalizování objektu sokolovny a sousedního domu č.p. 90 - účelem je vybudování splaškové kanalizační přípojky včetně čerpání do hlavního kanalizačního řadu.
 

Dodávka regálů do Městského muzea v Železném Brodě (opakovaná výzva)

15.07.2015 - 04.08.2015 11:00
Opakovaná výzva zájemcům o výrobu a dodání 11 ks posuvných regálů do depozitáře Městského muzea vŽelezném Brodě.
 

Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Pelechovská

14.07.2015 - 14.07.2015 23:59
Výběr dodavatele opravy sociálního zařízení v hlavní budově ZŠ Pelechovská.
Zakázka malého rozsahu II. kategorie ve smyslu vnitřní směrnice č. 1/2015 zadaná na základě výběru z nabídek vyzvaných uchazečů.
 

Železný Brod - Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží, III. etapa

03.07.2015 - 20.07.2015 10:00
Veřejná zakázka na stavební práce - stavba parkovišť, komunikace a oprava veřejného osvětlení. Výkaz výměr pro ocenění (příloha č. 5 výzvy) bude zveřejněn v úterý 7.7.2015.
 

Dodávka regálů do depozitáře Městského muzea v Železném Brodě

25.06.2015 - 10.07.2015 11:00
Výběr dodavatele posuvných regálů do depozitáře Městského muzea v Železném Brodě.
 

Zefektivnění manipulace a svozu bioodpadu

04.06.2015 - 22.06.2015 10:00
 
 

Těpeřská stráň - územní studie

01.06.2015 - 15.06.2015 10:00
 

Železný Brod - telekomunikační služby 2015-2017

20.04.2015 - 13.05.2015 15:00
Výzva k podání nabídek na zakázku "Telekomunikační služby pro město Železný Brod a jeho organizace" na období od 1.7.2015 do 30.6.2017.