Vše o Železném Brodě

Vzhled města

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 21 - 30
< 1 2 3 4 5 >> >

Předmět: Vzhled města

Výše uvedenou žádost posílám jen starostovi a místostarostovi. Požadované písemnosti dodají oni a není třeba je vyžadovat dvakrát - i od ředitele SUPŠS Doležala. 
Také na stanovisko ke kácení  se není potřeba pana ředitele SUPŠS ptát, to už dostatečně vyjádřil svými činy a svými opakovanými snahami pokácet úplně vše, i dosud stojící douglasku.  

Jen ještě poznámku: Starosta a místostarosta, kteří neodpovídají na dotazy občanů jaksi dobrovolně, z principu a musí být k tomu doslova dokopáni úřední cestou, mi připadají směšní a svého postu nedůstojní. Sedí tiše schovaní ve svých kancelářích a bojí se napsat odpověď na dotazy občanů i svůj vlastní názor. 

Zvláštní - chtějí starostovat a místostarostovat, ale normálně komunikovat s občany už ne. 
Jak z Járy Cimrmana hospodský, co tak strašně toužil po tom mít hospodu, ale pak byl naštvaný: Chodili mu tam totiž lidi......

Dobrou noc všem lidem dobré vůle.

Předmět: Vzhled města


Alena1965 (Alena1965@seznam.cz)

Podnět pro zastupitelstvo města Železný Brod

Dnes 7. 10. 2016, 8:02:13

Komu: podatelna@zelbrod.cz

Dobrý den,

podávám tímto podnět k tomu, aby zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání projednalo tyto dvě věci:

1) Kácení stromů před SUPŠS v roce 2016 (jarní i nynější podzimní kácení)

2) Transparentnost radnice a podávání informací občanům. 
Jde mi hlavně o fakt, že si starosta a místostarosta vybírají, jakou cestou budou odpovídat na dotazy občanů (konkrétně jejich několik prohlášení, že na diskusním fóru města odpovídat nebudou a nehodlají - toto jsem od nich slyšela opakovaně na vlastní uši, a nejen já). 
Myslím, že na slušné, věcné a plným jménem podepsané dotazy občanů jsou povinni odpovídat (když si odmyslím, že toto je i nejzákladnější lidská slušnost) a nevybírat si, na co a jak odpovídat budou a na co a jak nebudou. 
Mimochodem - podle Zákona o obcích je za informovanost odpovědný starosta města.

3) Žádám tímto také, aby zastupitelstvo projednalo fakt, že na diskusním fóru města nejsou nikým zodpovězeny opakované dotazy občanů na diskusním fóru - například opakovaně vznášené dotazy na neexistující přechody a chodníky na Malém náměstí v diskusi Přechody pro chodce.
Ale nejen tam, domnívám se, že by normální povinností vedení města a městských úředníků mělo být včasné (aspoň do týdne od dotazu) zodpovídání dotazů občanů na diskusním fóru města buď vedením města nebo úředníky příslušných oborů.


Prosím, pro plnou informovanost vás, zastupitelů, si před projednáváním přečtěte na městském diskusním fóru diskuse Vzhled města a Transparentnost.

Děkuji

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Tímto jsem udělala pro vyřešení věcí, co mi vadí, maximum (jak je ostatně mým zvykem).
A jdu se tedy věnovat zas normálním a radostnějším věcem, které život přináší. 


Přeji všem hezký den 

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Dnes už se zabývám příjemnějšími záležitostmi. 

Ale přišel mi mail, o který (a o celou korespondenci s panem ředitelem Doležalem) vás čtenáře jaksi nemůžu ochudit. 
Tím spíš, když jsme si s panem ředitelem vzájemně odsouhlasili přeposlání i ostatním.

Když jsem se však sem pokusila zkopírovat celou tuto korespondenci najednou, blokovalo mě to s dodatkem, že obsahuje vulgární slova (???? nevím jaká). 
Tak sem tu korespondenci zkusím přeposlat ve třech následujících příspěvcích.

Předmět: Vzhled města

Vážený pane řediteli,

tak jako spousta dalších, i já jsem šokována a naprosto znechucena Vaším činem. 
Vyzývám Vás, abyste se k situaci osobně vyjádřil.

Vím, že jako pouhý občan nemám žádné pravomoci Vás k veřejnému vyjádření donutit. Myslím však, že by bylo i ve Vašem zájmu se o  mínění ostatních zajímat. Už proto, že kvůli Vašim činům ztrácí sklářská škola kredit.

Přečtěte si prosím diskusi Vzhled města na webových stránkách www.zelbrod.cz a bylo by myslím jen dobré, abyste se k věci veřejně vyjádřil.

Alena Kortanová 

Předmět: Vzhled města

Vážená paní Kortanová,

        Vaše znechucení a šokování je Vaší osobní emocí, kterou nijak nezpochybňuji ani nebagatelizuji. Prostě ji máte a je Vaše. Více se k situaci vyjadřovat nebudu. Smysl, důvody a cíl ke kterému mé kroky směřují jsem dal všem srozumitelně najevo již mnohokrát. Zároveň Vás ujišťuji, že Sklářská škola z probíhající revitalizace významně profituje a pozitivní ohlasy široké veřejnosti o tom jasně svědčí.

          S dovolením dávám naši komunikaci na vědomí i ostatním...

S úctou

Libor Doležal

ředitel


Předmět: Vzhled města

Vážený pane řediteli,


děkuji Vám za odpověď.

S dovolením dávám i já naši komunikaci na vědomí i ostatním...

Hezký den

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Dobrý večer všem,

starosta Lufinka a místostarosta Mališ stále zarytě mlčí, jak je ostatně jejich zvykem. Jejich neschopnost postavit se problému čelem a jednat jako čestný rovný chlap už mě ani nepřekvapuje. 
Přijde mi fakt hodně trapné až směšné, když se dospělí chlapi schovávají uvnitř svých kanceláří a potichu zbaběle čekají, až se vše nepříjemné přežene. 

Přitom na homepage městských webovek je to samá optimistická zpráva jak se vše daří, město asi nikdy žádný problém nemělo a nemá.  Proč mi to tak strašně připomíná socialismus? Navenek společně kráčíme k lepším zítřkům, od úspěchu k úspěchu. (?) 
Ale o tom, čím Brod teď žije - kácením před sklandou za tiché podpora starosty a místostarosty, nikde ani zprávička. Úplně stejně, jako když do Brodu v létě přijel hejtman Půta, aby na vlastní oči viděl stav památkové rezervace Trávníky. 
Do odkazu městských webovek Televizní a rozhlasové reportáže jsou pečlivě vybrány pouze ty, kde není ani jeden náznak nějaké kritiky nebo problému. A že takových problémů a reportáží o nich v nedávné době bylo a je... 

No nic, podívejme se na odpověď, co mi poslal pan ředitel Doležal a na ty jeho " pozitivní ohlasy široké veřejnosti":

Docela stojí za to, přečíst si na webovkách sklářské školy v odkazu Dokumenty zprávy ze Školské rady. Všemi prokvítá typický přístup nového pana ředitele Doležala: Nebude-li s mnou nařízenými změnami nějaký pedagog souhlasit - nahradím ho jiným uchazečem. 
Mimochodem, množství výpovědí (tedy pardon - neprodloužení smluv)  erudovaným a zkušeným pedagogům, dále osvědčeným zkušeným huťákům apod, mluví samo za sebe.  
Asi nejvíc mě udivil stejný přístup pana ředitele i k žákům: Nebude-li žák nebo jeho rodiče souhlasit, nahradím ho jiným uchazečem (přesnou citaci si tam prosím najděte sami).

Nejzajímavější je ale zápis ze Školské rady z 14.6.2016 (tedy po tom prvním, jarním kácení těch 10 stromů před sklandou). Přečtěte si ho tady:

Pokácených stromů se týká až závěrečná část.
Všimněte si tamtéž i postojů a odpovědí FL (Františka Lufinky). To je o mnohém jasně vypovídající.

Nu, pár dní od podání Žádosti o poskytnutí informací už uteklo.Nechme tedy pracovat čas a zákonné lhůty ( i když jejich dodržování se u nás v Brodě moc nenosí, zvlášť těch odvolacích - viďte pane Doležale a Odbore pro životní prostředí). 

Ale tentokrát se dodržovat budou. Na ostudu brodských radních a na to, jak nový ředitel sklandy svou sebestředností a arogancí ničí do té doby skvělou pověst školy, se už dívá příliš mnoho očí, než aby se to dalo (jako obvykle) zamést tiše pod koberec.

Alena Kortanová


 

Předmět: Vzhled města

Do diskuze v rubrice Vzhled města

Odbor životního prostředí MěÚ Železný Brod, který mimo jiné vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny na území ORP Železný Brod, se v tomto řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Ne jinak tomu bylo v případě povolování kácení dřevin u sklářské školy. Při vedení řízení jsou pro nás partnery pouze účastníci řízení, v tomto případě pouze SUPŠS zastoupená ředitelem na základě plné moci od majitele nemovitosti, Libereckého kraje. Město Železný Brod účastníkem řízení není, proto ani není o průběhu řízení informováno. Na vědomí pouze dostalo kopii konečného rozhodnutí, tak jako v jiných případech. Nejsem si vědom jakéhokoliv pochybení ve výše citovaných zákonech.

Miloš Pala, vedoucí odboru ŽP MěÚ Železný Brod

Předmět: Vzhled města

Zdravím všechny. Hlavně Alenku Kortanovou.

Alenko, nebuďte histerická. Co se pokácených stromů týče. Je třeba to brát tak, že zdravý strom se pokácet může a nezdravý a nemocný či poškozený se pokácet musí. Platí to i v případě, že ten strom vzhledem ke své výšce může ohrožovat své okolí pádem. Vy by jste chtěla mít nad svým domkem takové bidlo, jako je ta poslední borovice? Spíše se divím, že ve stejném duchu nezareagovali ti, co v dostřelu oného stromu bydlí. Ale, to je každého věc že se nechá dobrovolně ohrožovat přerostlými stromy nad sebou. Možná je nebo byla otázka, kdy se ty stromy kácely. Jestli to nešlo udělat ohledně hnízdění ptáků později, nebo dříve.

Díky této ,,aféře,, , se nyní zodpovědní úředníci bojí rozhodnout o okamžitém pokácení dvou rezavých soušek nad Jídelnou ve Školní ulici. Naši místní Hasiči by je sundali už o prázdninách. Bylo pod nimi už několikrát posekáno na krátko, aby se daly vyhrabat i malé větvičky po kácení. Né všem lidem se líbí záměr vykácet všechny stromy kolem Školy. To kácení těch velikých se mohlo udělat už při rekonstrukci  v roce 2001, kdy šlo k zemi kůli lešení 9 stromů. No co, promarnilo se 16 let růstu něčeho jiného.

Alenko, s Vašimi názory v dalších článcích se nedá než souhlasit. Abych nekřivdil. Hezké podzimní dny všem.

PS: S díky kvituji ošetření zkrácením keřů u Panské zahrady. Jen se to mohlo udělat dříve, pro lepší viditelnost při výjezdu ze Smetanového zátiší od Sklandy na hlavní ulicí ke Skale.

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 21 - 30
< 1 2 3 4 5 >> >