Vše o Železném Brodě

Trávnice - zapsaný spolek

Počet příspěvků: 38 zobrazené: 11 - 20
< 1 2 3 4 >

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Hezký den všem,

kromě toho, že jsem se k akci zaasfaltování Trávníků a nekoncepční provizorní opravě Malého Rynku vyjádřil na pondělním zastupitelstvu, chtěl bych pár vět napsat i zde, zejména proto, že pan starosta uvádí mé jméno a námi zpracovaný projekt Malého Rynku. Myslím ale, že tím jen odvádí pozornost od vlastní neschopnosti řešit problémy, na které oprávněně poukázali obyvatelé Trávníků. Doporučuji se podívat na záznam z posledního zastupitelstva.

Na celé věci nerozumím několika věcem. Na jedné straně našla radnice 400 tis. Kč na provizorní vydláždění Malého Rynku. Je fajn, že se něco s Rynkem děje. Ale bez projektu, bez představy celkového řešení, bez projednání v Komisi pro vzhled města a s místními to znamená, že bude v budoucnu možná nutné toto vydláždění předělat. Náměstí přece není příjezdovka ke garáži. Bez projektu není navíc možné žádat o dotace. Na druhé straně nenajde pan starosta peníze na vícenáklady na pořádné řešení povrchů komunikací na Trávníkách spojené s budováním kanalizace v r. 2017. Přitom většinu nákladů by měl nést SČVaK, pro kterého je samozřejmě nejjednodušší silničky zaasfaltovat. Z vlastní zkušenosti si ale dovolím tvrdit, že by neměl být zásadní problém, aby si Město připlatilo za dražší řešení, např. vydláždění vnitřních malých silnic.
Navíc k rekonstrukci Malého rynku existuje projekt, o kterém pan starosta sám píše, a že jde (jak naznačuje ) o vyhozených 983 tis. Kč. Vyhodil je ale on sám, pokud s téměř hotovým projektem nepracuje a za 1,5 roku v křesle starosty ho nedotáhl do konce. Připomenu, že projekt vyhrál první místo v architektonické soutěži podle pravidel České komory architektů a prošel komisí složené z opravdu dobrých architektů, zástupců Trávníkářů a z úředníků a zástupců Města. Pak se projednával v komisi pro vzhled Města, mnohokrát s místními a jejich připomínky se do projektu zapracovávali a tím se stal projekt většinově přijímaným. Považuji cenu za projekt rekonstrukce Malého rynku za úměrnou objemu práce. Vždyť se tím řešilo nejenom druhé nejvýznamnější veřejné prostranství v Železném Brodě, ale i celá jedna čtvrť, která si to zaslouží. Připomenu např., že projekt terminálu zpracovávaný za pana starosty Horáčka stál přes 2 mil. Kč, a za našeho vedení jsme do něho byli nuceni dát dalších několik set tisíc tak, aby se původní nafouklý projekt upravil do umírněnější verze, která by prošla orgánem schvalujícím dotace a která by byla úměrná potřebám našeho města.

Každé dobré řešení vyžaduje na začátku dobrý projekt a taky vůli dělat věci dobře.

Hezkou neděli!

André Jakubička

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobré ráno všem.

Taky bych řekla, že by se věci měly dělat koncepčně a že by se mělo vycházet z projektů, které už byly vytvořeny a zaplaceny. Čímž nemyslím, že by měly být tyto projekty být "slepě otrocky použity přesně tak jak jsou", ale měly by být jakýmsi východiskem ke konečnému řešení. 
Přijde mi velmi nemoudré smést je ze stolu jen proto, že je zadal někdo jiný a dělat si věci jaksi trucovitě ve smyslu "vše před námi bylo špatně, uděláme si to po našem".

Kopíruji sem Žádost, kterou poslal spolek Trávnice v pátek 11.března vedení města. Žádost má všechny atributy dle Zákona o poskytování informací, vedení města nám ze zákona odpovědět musí, a to do patnácti dnů. To je do konce tohoto týdne. 
Další zákon,a to Zákon o obci, říká, že za informovanost odpovídá starosta. 

Do konce tohoto týdne bychom měli získat odpověď. A protože si myslíme, že na tyto informace mají právo všichni občané Brodu, požadujeme je mimo jiné zveřejnit na webovkách města.

Městu Železný Brod

náměstí 3. května

46822 Železný Brod,

žádost byla dne 11. března 2016

zaslaná na elektronickou podatelnu Města Železný Brod

a současně na e-mailovou adresu starosty Železného Brodu

 

 

Žádost o poskytnutí informací,

podaná ve smyslu zákona 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Žadatel:

Trávnice, zapsaný spolek

Zahradnická 191

Železný Brod

IČO: 03658635

e-mail: jtj.bar@seznam.cz

 

Žádáme o poskytnutí informací, vztahujících se k památkové rezervaci Trávníky a její ochranné zóny, a to zejména:

 

1) Zveřejnění vizualizace vítězného návrhu Architektonicky – urbanistické soutěže, vybraného porotou 24. února 2012 a zveřejnění stanoviska současného Města Železný Brod

k této vizualizaci Malého Náměstí (zda bude zrealizována a kdy, případně v jakých postupných etapách, s jakými změnami a proč, rozpočet realizace, firma, která to zrealizuje).

 

2) Zveřejnění vizualizace návrhu chystané rekonstrukce památkové rezervace Trávníky a zveřejnění stanoviska současného Města Železný Brod k této vizualizaci Trávníků (zda bude zrealizována a kdy, případně v jakých postupných etapách, s jakými změnami a proč, rozpočet realizace, firma, která to zrealizuje).

 

3) Zveřejnění vizualizace návrhu chystané rekonstrukce parčíku mezi Železnou a Hlubokou ulicí a zveřejnění stanoviska současného Města Železný Brod k této vizualizaci parčíku (zda bude zrealizována a kdy, případně v jakých postupných etapách, s jakými změnami a proč, rozpočet realizace, firma, která to zrealizuje).

 

Kromě zaslání požadovaných informací na e-mailovou adresu spolku Trávnice požadujeme trvalé zveřejnění těchto informací na webových stránkách města v odkazu Informace pro občany.

V souladu se zněním zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím očekáváme poskytnutí informací v zákonné lhůtě do 15 dnů.

 

Jak praví zákon 106/1999 Sb., dokumenty zejména koncepční, strategické a programové povahy jsou povinné subjekty (zde Město Železný Brod) povinny zpřístupnit.

Žádáme, aby byl od nyní spolek Trávnice vždy přizván ke všem jednáním, týkajících se památkové rezervace Trávníky.

 

Za zapsaný spolek Trávnice Jiřina Čermáková, v Železném Brodě dne 11. března 2016.

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobré dopoledne,

pokud mají Trávnice - registrovaný spolek - ve stanovách uvedeno, že působí na území Trávníků, měl by být již ze zákona účastníkem řízení. Tzn.měl by automaticky dostávat od radnice informace ohledně městských investičních akcí na svém území. Zřejmě se tak něděje...
Ale nakonec ani městská Komise pro vzhled města o akci vydláždění Malého rynku a zaasfaltování komunikací na Trávníkách něvěděla. Nabízí se pak otázka, proč ji současné vedení zřizovalo?

Hezký den!

André Jakubička

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den všem,

Koncem tohoto týdne končí vedení města patnáctidenní lhůta, do kdy nám je ze zákona povinno odpovědět na naši žádost o poskytnutí informací (viz můj minulý příspěvek na této diskusi). Tak očekáváme, zda vedení města svou zákonnou povinnost splní a nebo jestli žádost budeme muset urgovat výš (což bychom neradi, ale pokud nebude jiná možnost, půjdeme i touto cestou).
Během tohoto týdne  začalo město dávat na webovky města a na svůj facebookový profil množství informací, včetně třeba toho, že srnky vnikly na hřbitov a okousaly tam zeleň. Tak věříme, že začnou být zveřejňovány také i ty nejpodstatnější informace programové povahy. 
Zlepšení informovanosti obyvatel a transparentnosti města v každém směru vítáme.

Zdá se, že se v transparentnosti a ochotě informovat občany trochu (konečně!) lámou ledy: Letos v květnu bude navázáno na úspěšnou akci zavedenou za vedení pana Jakubičky, a to akci Otevřená radnice. Jsme rádi, že po roční přestávce se vedení města k této chvályhodné a zavedené akci vrátilo. 
Otázkou je, zdali se také po roční přestávce nevrátit k podobně osvědčené a zavedené věci, a to k Osadním výborům.....??

Ohledně asfaltování versus dláždění Trávníků  práce zapsaného spolku Trávnice intenzivně pokračuje: Část krajských politiků projevila zájem nám s tím pomoci. Probíhají jednání i na dalších úrovních, zveřejníme je, jakmile z nich budou konkrétní výstupy.
Ale co je asi hlavní - o problém ASFALT versus DLAŽBA v památkové rezervaci Trávníky se zvedla vlna zájmu i mezi lidmi, především mezi samotnými Broďáky, ale i mezi lidmi z jiných míst. Dostáváme maily s různými poznatky a s různými tipy, jak by se dalo historickému rázu Trávníků pomoci. Všechny možnosti ověřujeme a zjišťujeme jejich reálnou schůdnost. Zřejmě během příštího týdne sem zveřejníme ty možnosti, které půjdou realizovat a kterými se chceme dál zabývat. Trávnice má zájem přispět dobré věci nejen novými informacemi a kontakty, ale i vlastním přiložením ruky k dílu.

Přeji všem příjemné prožití velikonočních svátků.

Alena Kortanová

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den. To mě připomnělo poněkud rozdílnou ochotu volených zastupitelů odpovídat na dotazy občanů. Na 5. ZM města 27.4. 2015 jsem položil několika zastupitelům pár otázek. Pan starosta Lufinka a pan radní Kočí odpověděli bez problémů, celkem logicky a přímo. Pan radní Horáček, za všeobecného veselí, se rozhodl k písemné odpovědi. Zde je jeho slib v podobě audio záznamu ze zasedání:

http://hrombac.rajce.idnes.cz/zasedani_ZM_ZB_27.4._2015/#zasedani_zm_27.4._2015.movie.jpg

Do dneška jsem se odpovědi v žádné podobě nedočkal. Trávnici přeji ze strany vedení města pochopení a vstřícnost.

Příjemné jarní svátky všem.

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Tak právě se paní Jiřina Čermáková vrátila z práce a v mailech našla včera odpoledne zaslanou odpověď na naši žádost. Tak ji sem kopíruujeme i pro další občany a jejich informovanost: (Omlouváme se, že se to zkopírovalo v divné grafické podobě, ale čitelné to je).

Trávnice, zapsaný spolek Paní Jiřina Čermíková Zahradnická 191 Železný Brod IČ 03658635 jtj.bar@seznam.cz Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. Vážená paní Čermáková, níže Vám zasíláme odpovědi na požadované informace v rámci Vaší žádosti, podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. ad 1) žádosti (Malé náměstí) Vítězný návrh je zveřejněn na webových stránkách Města Železný Brod, na adrese http://www.zeleznybrod.cz/cz/rozvoj-mesta/male-namesti/. Stanovisko současného Města Železný Brod k této vizualizaci je takové, že vizualizace má dobrou výtvarnou i obsahovou úroveň. Odpovědi na vznesené dotazy: ► nelze v současné době přesněji datovat realizaci, jelikož není zpracována konečná dokumentace pro územní řízení, není projednána; můžeme tvrdit, že v budoucnu může být realizována, nejsme však v současnosti schopni sdělit konkrétní datum realizace; ► etapizace projektu může vycházet z dostupných prostředků na realizaci stavebně schváleného projektu a případně na možnostech čerpání z dotačních fondů; ► změny mohou vyplynout z požadavků dotčených orgánů, vyjadřujících se v oblasti památkové péče, správy vod, správy inženýrských sítí, požadavků a potřeb Města v době zpracování projektu; změny není možné v této chvíli specifikovat, lze ale s velkou pravděpodobností tvrdit, že nebude realizováno tzv. dosypání svahu, jak je zobrazeno ve vítězném návrhu; ► rozpočet realizace nelze v této fázi vůbec určit; ► dodavatel vzejde z vypsané veřejné zakázky. ad 2) žádosti (Trávníky) Vizualizace je zveřejněna na webových stránkách Města na adrese: http://www.zeleznybrod.cz/cz/rozvojmesta/travniky/. Stanovisko současného Města Železný Brod k této vizualizaci je takové, že vizualizace má dobrou výtvarnou i obsahovou úroveň. strana 2 / celkem 2 Pro vznesené otázky, týkající se realizace, nelze v této chvíli relevantně odpovědět, jelikož není známo, kdy by Město Železný Brod mohlo dláždit povrchy v části Trávníky. Na rok 2017 se připravuje rekonstrukce vodovodů a kanalizací v režii SVS a.s., která značnou část Trávníků zasáhne. Po dokončení rekonstrukcí uvede povrchy do takového stavu, aby mohl bezpečně sloužit pohybu chodců a vozidel. O površích bude však ještě jednáno, budou hledány možnosti, aby alespoň částečně mohly být realizovány dle zpracované vizualizace. Etapizace bude odvislá od možností Města Železný Brod a možné koordinaci s investicemi správců ing. sítí. Změny mohou být předmětem dalších jednání. Zhotovitele této akce si vybere SVS a.s. a rozpočet v této chvíli není znám. ad 3) žádosti (park Železná ulice) Vizualizace je zveřejněna na webových stránkách Města na adrese: http://www.zeleznybrod.cz/cz/rozvojmesta/park-zelezna-ulice/. Stanovisko současného Města Železný Brod k této vizualizaci je takové, že vizualizace má dobrou výtvarnou i obsahovou úroveň. Odpovědi na vznesené dotazy: ► na parčík bude zpracována dokumentace, podle které bude možné realizovat úpravy; ► termín realizace úprav není možné v současné době přesně určit; ► předpokládá se jedna etapa realizace; ► změny vzejdou z projednání projektové dokumentace, protože do zpracování projektu může zasáhnout mnoho faktů; ► rozpočet vzejde z projektové dokumentace; ► zhotovitel vzejde z veřejné zakázky. Požadované zveřejnění informace v navržené části stránek (Informace pro občany) je možné, technicky však informace časem „zmizí“ v historii. Je toto Vaším požadavkem? Prosíme Vás o odpověď. Na www stránkách jsou vytvořeny části k jednotlivým projektům (viz adresy výše), kde bude možné zveřejňovat informace o výše zmiňovaných projektech. Co se týče Vašeho požadavku na přítomnost při všech jednáních týkajících se památkové rezervace Trávníky, nelze se bohužel obracet na Město Železný Brod. Velké množství jednání je vedeno při správních řízeních, která jsou neveřejná. Pokud máte zákonný důvod domáhat se postavení účastníka řízení, je nutné se obrátit s těmito požadavky na příslušné správní orgány. V Železném Brodě dne 23. března 2016 S pozdravem Mgr. Martin Řehák pověřený vedením odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den,
rád bych zareagoval na některé body diskuse:
1. Malé náměstí
Pan Jakubička uvádí ve svém příspěvku, že jsem s projektem Malého náměstí nepokračoval. On sám ale nebyl schopen vzpomínanou studii projednat v žádném správním řízení. Zahájené územní řízení bylo opakovaně zastaveno z důvodu nedoplnění chybějících podkladů. Nedošlo k žádné shodě Města (jako investora) s dotčenými orgány a správci sítí na území Malého náměstí. Vzhledem k znalosti stavu, jak probíhalo územní řízení, jsme se rozhodli zlepšit podmínky pro konání akcí typu Jarmark, Skleněné městečko, Masopust atd., tak aby podnikatelé a zájmové skupiny nemuseli stát v kalužích a blátě, jak tomu bylo doposud. Chtěli jsme zachovat ráz Malého náměstí, a proto jsme požádali památkové a vodosprávní orgány, zda je průchodné zpevnění plochy položením žulové dlažby tak, jak tomu zde bylo v dobách minulých. Dláždění jsme samozřejmě rozšířili i na prostor bývalé restaurace „Volha“. Dotčené orgány s tímto řešením vyslovily souhlas, a proto jsme k tomuto vydláždění přistoupili. Myslíme si, že zmíněný prostor se touto rekonstrukcí pozvedl a bude lépe sloužit k účelu pořádání společenských akcí.

2. Kanalizace a vodovod Trávníky
K rekonstrukci kanalizace a vodovodu v oblasti Trávníků bych chtěl podotknout několik faktů. Na přelomu roku 2015/2016 jsme byli seznámeni se záměrem provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Trávníkách. Musíme si uvědomit, že investorem celé akce je společnost SVS a.s., kterou na základě plné moci při projektech zastupuje společnost SČVK a.s. Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury a současně je to veřejně prospěšná stavba. Později jsme se zástupcem SČVK a SVS prošli danou lokalitu, abychom alespoň viděli věcnou podstatu celého záměru. SVS (v zastoupení SČVK) jako investor posléze požádala orgán památkové péče příslušné obce s rozšířenou působností o vydání stanoviska. Orgán památkové péče musí v souladu se zákonem požádat Národní památkový ústav (NPÚ) o stanovisko. Ve stanovisku NPÚ k dokumentaci je mylné tvrzení, že předkladatelem je Město. Pravda je taková, že žadatelem je investor, tedy SVS, nikoli Město. Město NPÚ nic nepředkládalo a ani není investorem akce. Dále se NPÚ odvolává na projektovou dokumentaci koncepce revitalizace Trávníků, ale tato koncepce nikdy nebyla povedena k realizaci. Investor je v rámci stavby povinen uvést povrch vozovky do řádného stavu a to tak, jak byl před provedeným výkopem. Jelikož je předpokládaná oprava vozovek v rozsahu cca 3 200 m², tak to samozřejmě neřeší Trávníky jako celek. Toto jsou pouze hlavní trasy, na kterých se budou provádět výkopy pro položení nového vodovodního a kanalizačního potrubí. SČVK nabídl asfaltování plochy v celém profilu dotčených ulic, tj. nad rámec výkopů pro kanalizaci a vodovodní řad. Asfaltování má být v rozsahu výkopu a 50 cm na každou stranu od výkopu. Zbytek by zůstal na Městě - někde je to 20 cm, jinde 50 cm apod. Vedení města na zasedání zastupitelstva přislíbilo jednání s investorem ohledně povrchů při rekonstrukci, ale pravdou je, že investor nemá za povinnost měnit povrch komunikací nad skutečný stav. Přesto se ho budeme snažit přesvědčit o opaku. Následně se budeme muset zabývat finanční náročností akce, protože se samozřejmě bude jednat o několikamilionovou investici. Musíme mít na zřeteli, že investor na naše připomínky:
1. přistoupí - budeme jednat o zadláždění některých částí - rekonstrukce nepokrývají celé Trávníky,
2. nepřistoupí - budeme jednat o zaasfaltování pouze výkopů, zbytek ponecháme zatím ve stavu, v jakém komunikace jsou,
3. nepřistoupí - budeme jednat o zaasfaltování v celé šíři za přispění Města,
4. přijme kompromis - část budeme dláždit a část asfaltovat,
5. odloží celou akci - nejhorší řešení pro Město, protože nebude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Přeji všem hezké svátky.
František Lufinka

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den všem,

rekonstrukce Malého rynku by měla být pečlivě připravená, promyšlená v návaznosti na všechny okolní silnice, domy a prostory. Jde o druhé nejvýznamnější veřejné prostranství a nejdůležitější místo pro konání železnobrodských akcí a v neposlední řadě by to měl být výchozí bod pro turisty. Samozřejmě provedené vydláždění je lepší než dosavadní stav, ale opravdu si nemyslím, že Rynek lze odbýt jen vydlážděním jako nejposlednější příjezdovku ke garáži. Bez projednání s místními bez jakékoliv diskuze v Komisi pro vzhled města a bez úvahy, co dál. Bez projektu navíc nelze žádat o dotace a šetřit tak městské peníze.
To, že jsme připravovali náročný projekt na celkovou rekonstrukci Rynku i celých Trávníků delší dobu, je pravda. Vše šlo ale dle plánu. Začátek rekonstrukce byl zařazen do našeho plánu oprav na r. 2015, nejdříve však po dokončení s krajem dojednané rekonstrukce mostu.

Hezké Velikonoce!

André Jakubička

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Dobrý den,
jako stánkař na skleněném městečku bych chtěl poděkovat vedení města za to,že už nebudeme stát v blátě a kalužích.Děkuji.

Předmět: Trávnice - zapsaný spolek

Spolek Trávnice se zabývá jak zachováním a vylepšováním památkové rezervace Trávníky, ale vymýšlí a organizuje také různé akce, jako například Hry postaru (o jarmarku) nebo nyní 
Přeslesní běh. Doufáme, že nám běh tentokrát celý neproprší, jako loni u u nultého ročníku...

Zveme vás v neděli 10. dubna na :

První ročník orientačního 
PŘESLESNÍHO  BĚHU.
Prezentace do 13,40, start ve 14,00 hodin od staré školy (ulice Školní).
Startovné 40 Kč, děti do 15 let zdarma, rodinné startovné 50 Kč.
Běh, chůze, jak kdo zvládne, trasa cca 5 km.
Čeká vás prima odpoledne a spousta hezkých cen od sponzorů.

Na běh navazuje Závod kočárků, pořádaný rodinným centrem Andílek.

Těšíme se na vás. 
Spolek Trávnice 
Počet příspěvků: 38 zobrazené: 11 - 20
< 1 2 3 4 >