Vše o Železném Brodě

Vzhled města

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 141 - 150

Předmět: Re: Vzhled města

Dobré ráno,

omlouvám se, že vstupuji di diskuze Míly a Vaší. Ale nějak mi není jasné a trošku se ztrácím v tom, o co jde.
Je zde cca 14-ti stránkový víceméně monolog, začínající pobouřením nad vykácením a vyčištěním prostoru před skladnou, přes intenzivní se domáhání konzultace s radou pro vzhled města a hledání jakékoliv chyby na straně úřadu, až po žaloby. Prostor před a kolem sklandy není majetek města a tudíž si na něm jeho vlastník může hospodařit jak chce (v rámci zákonů).

A teď po tom všem napíšete:

Jaképak nařizovala? Vždyť zajisté víš, že veškeré komise, zřízené městem, mají přeci poradní hlas a tedy pochopitelně nikomu nic nenařizují a nařizovat ani nemohou. A to se týká jak Komise pro vzhled města, tak  třeba Komise pro sport, které myslím dosud jsi nebo dřív jsi byl členem.

Celých těch 14 stran věnuje té "neslíchanosti" že nikdo nekonzultoval kácení a úpravu prostoru před sklandou, z které i já mám pocit, že chcete aby komise pro vzhled města měla právo do toho mluvit a teď napíšete, že jde jen o velké městské prostory. Ale vždyť těch 14 stran je o pár stromech a živých plotech jiného vlastníka .... tak trochu sousedova živého plotu. Nedivte se že pro mnoho lidí, včetně mě, to vypadá jako prosazení si hlavního arbitra pro vzhled města.
 
 
 

Předmět: Vzhled města

A děkuji panu Palovi za informaci přímo od zdroje. Přestože mé předchozí byť kusé nformace nasvědčovaly něčemu zcela jinému, jsem velmi ráda, že máme přímo slovy vedoucího OŽP garantováno,že lípy na kostelním vršku nejsou nyní v žádném jednání o pokácení. 

Hezký večer

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Pane Tomáši Loumo, 

proč mícháte "žaloby" -jak píšete, s prostorem před sklandou? 
1) Jedna věc je vzhled našeho města  a velmi podivných a podezřelých okolností, kdy za veselého klapotu městských razítek se v dubnu - plné hnízdní sezóně ptáků, kácely i zcela zdravé stromy, které byly následně levně odkoupeny ředitelem Doležalem do jeho soukromého majetku.

2) Druhá věc je zjevná nechuť vedení města a části úředníků poskytovat občanům jakékoli informace o věcech, které schválili a které se v našem městě dějí - i když prostor před sklandou je majetek LB kraje, město do toho má a musí mluvit - prostřednictvím OŽP, které, jak se ukázalo, udělalo závažné chyby v tomto řízení (například zcela zmatené a chybné označení žadatele a ůčastníků řízení, a které v osobě pana Petrušky žádalo mě - občana, ať dodám jasné důkazy, že strom byl kácen před uplynutím zákonné lhůty - AČKOLI TAM CELÉ OŽP VIDÍ PŘÍMO ZE SVÉ KANCELÁŘE (!!!!!) Trochu podivné a podezřelé, nemyslíte?
A ta zjevná úřední nechuť k tomu, aby se občan o čemkoli bližším dozvěděl, vedoucí až k tomu bezprecedentnímu oficiálnímu Prohlášení úředníků - petici poloviny městských úředníků proti ptajícímu se občanovi (?????)  

3) Třetí věc je mé trestní oznámení na starostu a místostarostu pro pomluvu mé osoby. To vnímám jako velmi závažnou věc - když se takovými podlými způsoby chovají hlavní představitelé města (?!)

Kdo chce vidět a pochopit, vidí a chápe. Kdo nechce, tak nechce - a podsouvá ostatním myšlenku, že já (?) my(? - kdo jako my?) si chtějí prostřednictvím Komise pro vzhled města uzurpovat rozhodovací moc o majetku jiných... Pro přesnost upozorňuji, že jsem nikdy nebyla a nejsem členkou Komise pro vzhled města.

Je mi toto vše nepochopitelné a je mi z toho smutno.
Co zbývá člověku, který má své město rád a chce pro něj něco dělat? jJena možnost je na všechno a všechny se vykašlat a zajímat se jen a jen o své soukromí, na věci veřejné rezignovat a nasadit si klapky na oči a nevidět neslyšet podivné okolnosti věcí, které se v našem městě dějí. A vím, že by tato cesta mnohé "mocné" z našeho města potěšila a že je toto vlastně jejich cílem.
Druhá možnost je za rok kandidovat ve volbách a pokusit se prosadit více otevřenosti, informovanosti a spolupráce s občany, kteří pro své město  chtějí něco dělat a kterým na jejich městě záleží. Vážně o tom uvažuji.

Rok je dlouhá doba.....rozhodnu se pak podle toho, nač budu mít  sílu a žaludek.....

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Hezký den paní Kortanová,

proč bych nemohl míchat žalobu a prostor před skladnou, tam to přece začalo a je to celé důsledek toho všeho.

Nevidím žádnou chybu v dubnovém klapotu razítek a následném kácení stromů. LK zastoupený ředitelem sklandy dal žádost o kácení, OŽP neshledal nic co by tomu bránilo a tak se kácelo a řezalo. Nebo je to jinak?? A že dřevo odkoupil ředitel?? No byl nejblíž, tak toho využil. Asi ale nic nezákonného neprovedl, ne?? Mě se tyhle postupy taky moc nelíbí, ale takhle to chodí.

A neposkytování informací? Vy jste možná z Vašeho pohledu tuto situaci zažila, já ne. Asi jde o to jak moc detailní informaci jste chtěla a jak Vás odpověď uspokojila. A obvinit p. Petrušku, že něco neudělal a chtít po něm aby to dokázal je divné, ne? Lidé se obviňují za to co udělali a pak ještě k tomu musím mít důkaz. Argument „vidí na to z okna, tak měl zasáhnout“ je spíš domněnka. Můžeme si o ní povídat, ale veřejně z ní p. Petrušku nařknout je trochu silné.

Prohlášení úředníků je úlet, to jediné s Vámi souhlasím. Úředníci nemají co prohlašovat, mají úředničit. Pokud se chtějí vyjádřit, mají se vyjádřit jako soukromá osoba a ne jako úředník.

Vás i starostu, i když se osobně neznáme, jsem měl vždy za slušné lidi. Slušní lidé na sebe žaloby nepodávají. A nazvat starostu a místostarostu mocnými tohoto města je směšné.

 

Je to škoda, že si sousedi nedokáží vyříkat věci normálně a musí z toho být takhle vyhrocená situace.

Čtu to tady vlastně už od začátku a teď jsem nabyl dojmu, že se k tomu chci vyjádřit. Ale už mě to nebaví.

 

Máme to prostě v hlavě odlišně a vidíme každý tu situaci jinak.

Předmět: Vzhled města

Ahoj Alenko, samozřejmě, že komise navrhuje a Rada schvaluje, vím to a jinak jsem to nemyslel. Pořád totiž nechápu, jak by dle Vás - kritiků stávajícího systému - měl ten jiný "lepší" postup vypadat.
Komise pro vzhled města doporučuje Radě města záležitosti týkající se městského majetku, to je jasné - tento stav máme dnes. A jak by to tedy podle Vás - kritiků stávajícího systému mělo fungovat u neměstského majetku ? 

Předmět: Vzhled městar

Ahoj Mílo,

bohužel Tvoje věta  
"Komise pro vzhled města doporučuje Radě města záležitosti týkající se městského majetku, to je jasné - tento stav máme dnes.
neplatí, není bohužel pravdivá   .
KPVM totiž není o většině chystaných zásahů do vzhledu města poslední tři roky vůbec informována, a to ani ve věcech týkajících se zásadních zásahů do městského majetku. O nich se dozvídá, stejně jako veškerá veřejnost, až v momentě, kdy už je hotovo = pokáceno, zbořeno.. Např.památkově chráněná roubenka po Kurfiřtovi - kdyby nebyla městem navzdory názoru památkářů zbagrována až do samých základů, nezůstal po ní na kameni kámen, ale byl z ní ponechán aspoň nějaký původní prvek ,mohla být s pomocí dotací zrekonstruována, podobně jako tomu bylo u shořelé zvonice, a využita pro potřeby města. 
KPVM je zkrátka v reálu ignorována a já mám pocit, že v podstatě vedením města záměrně bojkotována. 

Možná Ti tedy Mílo jde jen jaksi o tu úřední a na papíře psanou zřizovací formuli. Kterou se mi bohužel ani nikde nepodařilo najít. Hledala jsem na městských webovkách informace o komisích, bohužel jsou tam jen staré a neaktualizované - již minimálně ve třech případech ohledně členů komisí neplatící - informace. 
U ostatních komisí jsou tam i nějaké zápisy z jednání, u KPVM žádné. Protože jelikož není o mnoha velmi závažných věcech o vzhledu města (i u městského majetku) vůbec informována, v podstatě nemůže vykonávat svou činnost, pro kterou přitom byla městem oficiálně zřízena.

Ano, v jedné věci máš Mílo pravdu: Činnost KPVM ohledně ne-městského majetku, právně vzato, je bezzubá, tam její - byť i poradní- hlas právně nesahá a je nevymahatelný. Tuto skutečnost jsem si konkrétně já uvědomila právě během téhle diskuse, z příspěvků osob s jiným názorem a pohledem na věc (i Tvého), které já osobně čtu a neodvrhuji je předem a zamýšlím se nad nimi. (Právě pro to tříbení názorů z různých pohledů je podle mě v demokratické společnosti veřejná diskuse nad veřejnými záležitostmi přínosná - alespoň tedy pro ty lidi, kteří jakýkoli názor oponenta nesmetou ze stolu a neprohlásí ho za urážku úředníků) 

Na druhou stranu -  majetek městský i majetek LB kraje nebo státu je jaksi majetek náš = nás všech, byť ho spravuje tu MÚ, tu  LB kraj, tu stát. V tom vidím podstatný rozdíl vůči majetku soukromému, který je zkrátka majetek výlučně té dotyčné osoby, nikoli nás všech, a tam s Tebou naprosto souhlasím, že KPVM do něj nemá co mluvit. Ostatně - nezaznamenala jsem nikdy a nikde ani náznak toho, že by KPVM chtěla zasahovat do majetku soukromých osob, jak bylo, bohužel Mílo právě Tebou, už několikrát komisi podsouváno.  

Mě celou dobu jde v podstě o toto hlavní a základní: To, co po sobě ohledně našeho města  reálně zanecháme ( a nebo naopak zničíme a nezanecháme) našim potomkům, je vizitka nás všech. Je to naše chlouba a nebo taky naše vina a ostuda.
Bohužel, v současné době se byrokracie natolik obludně rozbujela, že si začíná žít zcela svým životem, v podstatě paralelně s životem reálným: Mnohé je sice "podle platných zákonů a úředních postupů a za klapotu razítek", nicméně v přímém rozporu s realitou a normálním selským rozumem: Zdravé stromy (i s kulturně-historickou hodnotou) padají k zemi, dřevo z nich nařezané na špalky je odváženo správci toho majetku domů na otop, plná hnízda ptáků létají vzduchem...
A dokonce mnohé věci a skutky úředních a veřejných osob jsou, jak často vidíme na všech úrovních,  i v přímém rozporu s platnými zákony a úředními postupy - a stále jim to všem prochází (??!!) Občanská kontrola a přístup k informacím o veřejných věcech jsou omezovány, jak jen to jde.... , podle mě i v tomto městě  
A bude jim to procházet tak dlouho, dokud my občané budeme lhostejní a rezignovaní, případně zastrašení, což je pro lidi u moci naprosto ideální stav - mohou si pak dělat s veřejným majetkem naprosto neomezeně co chtějí.

O reáný stav a vzhled našeho města a o toto (viz předchozí věta) mi celou dobu jde.

Hezký den

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Dobrý den paní Kortanová,
předem se omlouvám, že bude reagovat pouze na jeden odstavec z Vašeho příspěvku, ale od dětství jsem nebyl takový čtenář
Kdybych nebyl upozorněn, že se něco týká našeho odboru, popravdě, nereagoval bych vůbec, ale k věci.
Ve svém příspěvku uvádíte, že KPVM není informována o záměrech města. Podklady pro jednání této komise připravuje náš odbor a cítím se poněkud dotčen Vaším tvrzením. Za poslední tři roky jsem nezaregistroval, že byste byla členem KPVM, nebo se nějak pravidelně účastnila jejího jednání. Jak tedy můžete tvrdit, že komise není informována o záměrech? Máte tuto informaci od některého člena KPVM? Můžete mi prosím transparentně říci, o koho se jedná? Nejedná se o žádnou pomluvu nebo nařčení či udávání, rád bych se dotčené osoby dotázal, zda poskytované podklady jsou neúplné, či jakým způsobem se máme zlepšit, aby podklady pro další jednání byly připravována lépe a dokonaleji. Je jasné, že každému vyhovuje něco jiného, někdo může mít jiné podmínky a požadavky než někdo další, ale neuvědomuji si, že bychom pro KPVM měli někdy vysloveně špatně připravené podklady. Může se stát, že je někdy něco neúplného, nebo vzejde další požadavek na doplnění, nicméně se snažíme požadavkům komise vyhovět. Proto jsem z Vašich slov poněkud překvapen.
Chcete-li se stát členkou KPVM, je možnost požádat o členství v této komisi a věřím, že nebude problém s Vaším „jmenováním“. Jistě můžete být přínosným členem tohoto orgánu, který se bude aktivně zapojovat do diskuzí a činnosti komise a nebudete se chodit na jednání komise „jenom vyspat“. Nutno tedy podotknout, že současné složení KPVM není „klubem spáčů“ a se šířkou svých odborností a názorů je diskuze často plodná a přínosná. Jenom si dovolím upozornit, že v případě, že budete-li chtít být členkou komise, tato zasedá zpravidla v budově radnice.
Martin Řehák
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Předmět: Vzhled města

Vážený pane Řeháku,

jak píšu asi o dva příspěvky výše, členkou KPVM jsem nikdy nebyla a ani nejsem. Možná, kdybyste si tedy dal aspoň tu práci a příspěvky četl, nemusel byste se ptát na to, co bylo již předtím jasně řečeno.

A že jste nějak nezaznamenal, že by KPVM nebyla o zásadních věcech ohledně vzhledu našeho města vůbec informována? Nu například se Vás osobně tedy ptám, jak a kdy byla komise informována o:

1) Loni starostou a místostarostou s SVSkou a dalšími podobnými orgány projednávaném vyasfaltování ulic památkové rezervace Trávníky.

2) Zboření památkově chráněné roubenky na Trávníkách po panu K. bagrem včetně základů - aby nezbylo vůbec nic, přes protesty památkářů (Vždyť třeba Kittelův dům na Krásné býval v ještě horším stavu, ale díky dobrým lidem  - především brodské MUDr. Rákosové!) - a spolupracujícímu postupu úřadů byl za pomoci dotací zachráněn)

3) Částečné vydláždění Malého rynku těsně před jarmarkem.

To jsou myslím dost razantní zásahy do vzhledu města - a všechny jsou přímo na pozemku a ve vlastnictví města !

Jednotlivé lidi Vám jmenovat nebudu. Asi by k nim měli někteří úředníci potom stejný postoj jako ke mě (a třeba by se dotyční pak dočkali i nějakých dalších , pro ně psaných Prohlášení úředníků? ,-) ?) Nakonec - dejte si tu práci a přelétněte aspoň v rychlosti toto diskusní vlákno. Stačí třeba hned  jeho první příspěvek a - opět, nemusíte se pak ptát na věci zde již jasně napsané.

Děkuji Vám za nabídku členství v KPVM a za Vaše taktní upozornění, že to bych ale pak musela osobně docházet na radnici. 
Ale v současné chvíli nemám chuť už dělat pro toto město vůbec nic. Tedy nic, co je jakýmkoli způsobem spojeno s lidmi, kteří mě veřejně pomlouvají nebo proti mě píšou takové roztomilé petice  jako je Prohlášení úředníků .

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Razantní zásahy do vzhledu města? Razantní zásahy do historické části, to bude asi přesnější. Jenže město nejsou jenom Trávníky, to si musíme přiznat, ať se nám to líbí neob ne. 
Ano, přiznávám, nemám ve svých podkladech žádnou informaci o tom, že by se v komisi projednávaly Vámi uvedené akce a požaduji tedy pranýřování a máchíní v Jizeře.
Jen se zeptám, myslíte, že Malému náměstí neprospělo vydláždění? Není hezčí než předtím?
Jak by mohla KPVM zachránit staticky narušený dům, u kterého je vedeno řízení o demolici?
A jaké jsou tedy další akce, o kterých nebyla komise vůbec informována a které měly razantní zásah do vzhledu města? Proč se tedy scházela komise, když neměla o čem jednat? Není to plýtvání časem?
Berte, prosím, otázky jenom jako řečnické, odpověď asi nevyžaduji, jelikož budete mít spoustu povinností o Skleněném městečku a nechci Vás zbytečně zdržovat u počítače
Přeji Vám hezký, klidný, skleněný a pohodový víkend, u kterého si odpočinete od strastí s městem a koloběhem života

Martin Řehák

Předmět: Vzhled města

Razantní zásahy do vzhledu města? Razantní zásahy do historické části, to bude asi přesnější. Jenže město nejsou jenom Trávníky, to si musíme přiznat, ať se nám to líbí neob ne
Historická část jaksi JE součástí města, jestli jste si zatím nevšiml, a toto BYLY razantní zásahy, to si musíme přiznat, ať se nám to líbí, nebo ne.
K Trávníkům mám bydlištěm pochopitelně nejblíž, ale já se zajímám o vzhled celého města, jak je vidno i z mého zájmu o prostor před sklandou  - ale to se Vám také nelíbilo, že?

Ano, přiznávám, nemám ve svých podkladech žádnou informaci o tom, že by se v komisi projednávaly Vámi uvedené akce a požaduji tedy pranýřování a máchíní v Jizeře.
Zvláštní to přístup od městského úředníka...zajímavá sebereflexe... ?  

Jen se zeptám, myslíte, že Malému náměstí neprospělo vydláždění? Není hezčí než předtím?
Ano, podle mého názoru je Malý rynek teď hezčí. Ale na to jste se Vy mě přeci předtím neptal - Vy jste se ptal, o jakých zásazích do vzhledu města  nebyla KPVH městem předem vůbec informována, a to jsem Vám zodpověděla.

Jak by mohla KPVM zachránit staticky narušený dům, u kterého je vedeno řízení o demolici?
A kdo asi inicioval a vedl a řízení to o demolici??? Inu - naši měststští úředníci, podle logiky věci zřejmě Stavební odbor vedený paní Bryknarovou....A Vy jako městský úředník dobře víte, že KPVM ho nemohla sama o sobě zachránit, ona bývala mohla svým hlasem poradním (kdybysteji ovšem informoval), doporučit její zachránění  Zachránit ji ovšem mohli, za pomoci státních dotací, úředníci města a třeba dobrovolníci - na Trávníkách nás je takových dobrovolníků dost...jenže to by se ale "muselo chtít", že...
Víte, třeba na kostelíček na Poušti byl za komunistů už také myslím vydán nemoliční výměr, byla to tehdy už zoufalá ruina.....ale pak přišla naštěstí Sametová revoluce a kostelíček byl v hodině dvanácté dobrými lidmi zachráněn a je z něj dnes nádherný, kulturně využívaný prostor... (Kdo by to nevěděl, záchrana kostelíka je především zásluhou Lidušky Infeldové, jejího manžela a lidí kolem nich, věnovali tomu  po 27 let obrovské dobrovolnické úsilí  - a kostelík zůstal zachován pro další generace). 
A mimochodem - ze shořelé zvonice zůstaly před 10 lety taky jen základy a pár ohořelých trámů - - - a dnes stojí a je chloubou města....stačilo jen tu roubenku nezbourat bagrem i se základy...

A jaké jsou tedy další akce, o kterých nebyla komise vůbec informována a které měly razantní zásah do vzhledu města? Proč se tedy scházela komise, když neměla o čem jednat? Není to plýtvání časem?
Popsala jsem Vám tři závažné případy, kdy KPVM nebyla vůbec o zásadních věcěch informována, Vy přiznáváte, že jste ji skutečně tady neinformoval - - - a Vám to pořád nestačí a chcete další příklady podivného přístupu města ohledně NEinformování KPVM??? Zvláštní to masochismus....

Berte, prosím, otázky jenom jako řečnické, odpověď asi nevyžaduji, jelikož budete mít spoustu povinností o Skleněném městečku a nechci Vás zbytečně zdržovat u počítače  
Organizaci mého času a mých povinností nechte laskavě na mně, raděj si organizujte ty své.

Mimochodem: Právě dnes na Skleněné městečko otvírám nově rozšířenou část mého Minimuzea skleněných betlémů (v Železné ulici, 200 m od Malého rynku. Představím tam Broďákům i přespolním letošní přírůstky do mé sbírky, především krásný velký mozaikový betlém od Broďačky a mé kamarádky Maryši Vajdákové.
Tak vás všechny, kdo to tu čtete, srdečně zvu. (A jen pro přesnost uvádím, že mé minimuzeum vzniklo bez jediné koruny dotací nebo jiných veřejných peněz, jen dobrovolnickou prací mou a dalších, na což jsem hrdá).

Hezký den všem

Alena Kortanová


Počet příspěvků: 178 zobrazené: 141 - 150