Vše o Železném Brodě

Vzhled města

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 151 - 160

Předmět: Vzhled města

Ahoj Alenko,
1-ani jsem si nedokázal představit, že by dnes někdo chtěl, aby KPVM (Komise pro vzhled města) do jiného majetku než městského zasahovala (pochopitelně prostřednictvím Rady), ale podsunout jsem to musel, myslím, že jinak bychom se výsledku nedobrali.
Ale hlavně jsem rád, že jsme se společně dobrali k tomu, že působnost KPVM mimo městský majetek je nesmysl.

2-jinak se musím silně ohradit proti výrokům ohledně demolice na Trávníkách - považuji je za zcela zcestné.
Jednak postup Ivy Bryknarové byl naprosto v pořádku. Jednalo se o vztah soukromá osoba (majitel domu) - orgán státní správy, kde orgán státní správy nařizuje podle zákona demolici (z důvodu bezpečnosti), jelikož majitel nereagoval na výzvy k odstranění havarijního stavu nemovitosti. Úředník stavebního odboru není od toho, aby dělal něco jiného.
Město v tom vztahu výkon státní správy-majitel objektu nehrálo žádnou roli, nemělo žádnou pravomoc. Samozřejmě se o tom na městě vědělo. Ale nevím o žádném zastupiteli, že by navrhoval zachránění domu. Diskutovalo se o tom, ale bez žádného návrhu, který by vedl k jinému výsledku.
A co s tím tedy KPVM jako měla dělat ? K čemu se měla vyjadřovat ? V momentě demolice se jednalo o soukromý majetek. A prvořadým zájmem občanů bylo zbavit se této zátěže kvůli zápachu, potkanům, nebezpečnosti.

3-KPVM si nemůže na Radě nic vynucovat. Když Rada potřebuje doporučení KPVM, tak ji požádá, když nepotřebuje, tak KPVM prostě nepotřebuje. To je na uvážení radních a je to tak správně.
Takže věta " tři závažné případy, kdy KPVM nebyla vůbec o zásadních věcěch informována" je zcela nesmyslná.
(1.případ-demolice Trávníky- nebylo v kompetenci Rady města a KPVM, 2.případ-prostor před sklandou-opět nebylo v kompetenci Rady města a KPVM, 3.případ-vydláždění Malého Rynku-Rada vyjádření KPVM zřejmě nepotřebovala (kdyby chtěla, mohla vyjádření požadovat), pochopitelně Rada odpovídá za současný stav).
Žádná povinnost informovat Komisi pro vzhled města NEEXISTUJE ! To je výmysl. Rada města vůči KPVM nemá žádné povinnosti.

Pěkný den.

Předmět: Vzhled města

Mílo, prosím Tě, já Tě nepoznávám: Jak můžeš tak strašně veřejně lhát????? A nebo máš už fakt tak pokročilého Alzhaimera??????
Ohledně roubenky na Trávníkách po panu K. píšeš - cituji::
"V momentě demolice se jednalo o soukromý majetek." 
Mílo, to je přeci lež jako věž!!!! Vždyť tohle jsi přeci snad nemohl zapomenout, vždyť tehdy jsi Ty sám byl místostarostou města a tedy jsi o tom - že město ty dva domy v dražbě kupuje -Ty sám musel hlasovat na zastupitelstvu!!!!  
Asi zapomínáš, že jsem kronikářka, a tedy mám tyto věci, včetně fotek, přesně zapsané a zdokumentované:

Dne 25. srpna 2014 proběhla nucená dražba obou domů pana K. a za celkem 350.000 Kč JE KOUPILO MĚSTO.
Zděný dům (bez památkové ochrany, památkově bezcenný) zbouralo město na podzim 2014, šedou památkově chráněnou roubenku pak nechalo město bagrem do základů zbořit (pokud vím přes protesty památkářů) v roce 2015.

Takže - v momentě demolice se jednalo O MAJETEK MĚSTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Předmět: Vzhled města

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z mimořádného 29. zasedání konaného dne 18.8.2014 
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání 64/14zm schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva města v předloženém znění 65/14zm bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města 66/14zm schvaluje účast Města Železný Brod v dražbě nařízené podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů soudním exekutorem JUDr. Emilie Čenovská, Exekutorský úřad Strakonice, se sídlem Heydukova 349, 386 01 Strakonice – dražební vyhláškou č.j. 10 EX 3988/09-42 ze dne 18.7.2014 - jejímž předmětem je pozemek p.č. 256, p.č. 257, budova č.p. 157 na pozemku p.č. 256, pozemek p.č. 333, budova č.p. 286 na pozemku p.č. 333, vše v k.ú. Železný Brod, KP Jablonec nad Nisou, a jejich příslušenství (shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek) souhlasí se složením dražební jistoty podle čl. V dražební vyhlášky ve výši 50 000 Kč soudnímu exekutoru stanoví nejvyšší podání, které může starosta města v této dražbě učinit, částkou 450 000 Kč a schvaluje rozpočtový příslib do této částky, Rada města doporučí starostovi města částku, která by měla být nejvyšším možným podáním pověřuje starostu města, pana André Jakubičku, učiněním právního jednání směřujícího k vydražení předmětu dražby, starostu může v plném rozsahu zastoupit místostarosta Ing. Miloslav Louma Zajistí: pan André Jakubička, starosta .......................................................... A n d r é J a k u b i č k a starosta .......................................................... I n g . M i l o s l a v L o u m a místostarosta

Předmět: Vzhled města

Alenko ....... lháři!!!!

No ale, takhle se pustit do asi posledního člověka, který je o tom všem ochotný ještě diskutovat?!

Mílo, v desítkách argumentů je to správně, ale asi jsi udělal jednu chybu .... neodpustitelné!!!!

Předmět: Vzhled města

Právě proto jsem z toho vysloveně v šoku až zděšená - že by i Míla????? Vždyť ho léta znám, tykáme si, vždy jsem ho měla za férového člověka - a pořád ještě doufám, že se k tomu on vyjádří, a že se to nějak vyjasní... Pořád ještě doufám, že se nějak spletl, zapomněl, (i když se mi to zdá trošku nepravděpodobné - je to pouhé dva roky, a že by zapomněl, že pro tu koupi hlasoval? že by zapomněl, že myslím starosta na tu dražbu jel? Vždyť Míla ho měl , jak je v usnesení, i případně zastupovat!!!! Nechápu to a pořád doufám, že je to nějaký omyl, i když je to tak do očí bijící....
Jsem z toho smutná, člověk tak krutě přichází o iluze i u lidí, kterým věřil... (a ještě pořád se snaží věřit a doufá v nějaké pochopitelné vysvětlení....)

Mílo, prosím Tě a vyzývám Tě veřejně: Co mi k výše uvedeným důkazům řekneš? Tedy vlastně napíšeš sem na DF? Prosím, Mílo, odepiš mi, nechci přijít o iluze totálně a definitivně a pořád trošku doufám a věřím v nějaký zázrak - nějaké akceptovatelné vysvětlení.......
 

Předmět: Vzhled města

Ahoj všichni, tak je to to druhé - ten Alzheimer.
Pamatuji, jak kolem mě pan K. skákal a ptal se, proč mu to bouráme, tak jsem si nějak zafixoval, že to ještě bylo jeho ... ale ono se nejspíš jednalo o ten jeho první zděný dům.
Spletl jsem se a OMLOUVÁM SE. Dnes na zastupitelstvu mi byly připomenuty další momenty, na které už se sotva rozpomínám...
Nicméně stále platí to, že Komise pro vzhled města neúkoluje Radu města, Rada města nemá žádné povinnosti vůči KPVM, a pouze KPVM úkoluje, když potřebuje.
Ještě se zeptám. Když městští úředníci iniciovali a vedli demolici staticky narušeného domu (posouzeno statikem, došlo k propadnutí stropu), postupovali podle Tebe špatně ?
P.S. Diskuzi jsem četl až dnes, po práci bylo zastupitelstvo, nestihl jsem reagovat dříve.

Předmět: Vzhled města

Ahoj Mílo,
díky za odpověď, a jsem moc ráda, žes napsal. Omluvu přijímám. 
Na další Tvé otázky dnes nebudu odpovídat, nechám to na později. Jsem teď ze všeho strašně unavená, i po tom nádherném skleněnoměstečkovém maratonu. Tak se teď asi ozvu až za pár dní.

Hezký večer všem.
A.K.

Předmět: Vzhled města

Pár posledních vět k moji neslavné éře působení v KPVM Železný Brod.


Nemyslím si, že jsem chtěl pro sebe dosáhnout větších pravomocí a radit Radě města. Jen jsem do toho šel s tím, že budu v jakémsi diskusním klubu, kde se bude probírat a propírat to, co se nám v našem městě nelíbí a co by se eventuálně mohlo nebo mělo změnit, zlepšit atd. Samozřejmě s ohledem na IPRM (investiční plány rozvoje města). V tom je Mílo ten zásadní rozdíl mezi našimi pohledy na funkci KPVM.


To, že ze mne děláš představitele totalitního režimu, který by rád nařizoval vlastníkovi nemovitosti, že ten jeho živý plot už je ošklivý, ať ho vyseká, a ať se rozhodne, co místo něj vysadí a komise mu to buď schválí nebo neschválí, je úsměvná pod-pásovka a nevím čím jsem si jí zasloužil. Jak jsem už mnohokrát psal nikdy jsem v KSČ nebyl a soukromé vlastnictví je pro mne zákonná hodnota, což ovšem, podle mne, neznamená, že se může soukromý vlastník chovat k životnímu prostředí a vzhledu města jak se mu jen zachce.


Vysvětli mě taky prosím, proč mi odepisuješ v množném čísle např.: „Obávám se, že byste rádi, aby komise pro vzhled města mohla přijít a sdělit vlastníkovi nemovitosti,“. Koho tím máš na mysli, „byste rádi“?


Mílo, ani nevíš jakou máš pravdu, když jsi v diskusi napsal: „Nicméně stále platí to, že Komise pro vzhled města neúkoluje Radu města, Rada města nemá žádné povinnosti vůči KPVM, a pouze KPVM úkoluje, když potřebuje. Dodávám ze zkušenosti, když nepotřebuje mlčí, což mi mnohokrát tehdy potvrdil i pan Řehák a co bylo také důvodem k mé rezignaci. Tohle totiž, podle mého názoru, jak jsi to napsal, je přesná definice užitečného idiota, to si celá KPVM rozhodně nezaslouží.

Přeji pevné zdraví.

Předmět: Vzhled města

Dobré ráno všem.

Chci odpovědět na dotaz Míly Loumy 
Ještě se zeptám. Když městští úředníci iniciovali a vedli demolici staticky narušeného domu (posouzeno statikem, došlo k propadnutí stropu), postupovali podle Tebe špatně. 

Ano, Mílo, podle mě postupovali špatně. Absolutně ignorovali názor památkářů a prostě to nechali zbourat bagrem - zjednodušili si prostě práci. Postupovat takhle soukromník - občan - koupit v dražbě památkově chráněný pobjekt a smést ho pak z povrchu zemského, tak dostane pokutu, až zčerná.
Ale když totéž udělá město? Zboříme -  a pohoda, klídek, tabáček. Protože víte, co bychom pak měli se záchranou té roubenky práce? Opřeme to zkrátka o statiky (které si na to my sami vybereme, objednáme a zaplatíme), trošku na veřejnosti rozvíříme, že tam pracovník Tech. služeb propadl stropem, a ono to půjde.... 

A vo vo vo tom to celé je!!! Spleť  zákonů je tak neuvěřitelná a výklady a různé dodatečné vyhlášky tak mnohoznačné, že úředníci, kteří se v tom denně pohybují a tedy více vyznají než občané,si prostě najdou tu cestičku nasměrovat věci tam, kam chtějí. On se vždycky nějaký zákon nebo předpis, o který to opřeme, najde...no a když náhodou nenajde, tak si to stejně uděláme po svém: Třeba v NĚKTERÝCH případech se totiž přeci zákonné lhůty dodržovat nemusí, nějaký hodně dlouhý předpis na to najdeme a občanům předhodíme. 
No a nebo se na celou zákonnost a nějaké zákonné postupy prostě potichu úplně vykašleme, a vydáme stavební povolení dodatečně - třeba až 4 měsíce poté, co hotová stavba už dávno stojí, že ano, paní Bryknarová.....a pak ale občana v Prohlášení úředníků vyškolíme, že přeci my vždy jen a jen podle zákonů a úředních postupů a nikdy jinak... 
(Jako bych snad já po nich vyžadovala něco jiného!) Naopak - já chci, aby zákony platily a hlavně byly i v praxi naplňovány pro všechny stejně.
Mílo, myslíš si, že třeba Kittelův dům na Krásné nebo kostelíček na Poušti byly ve své době staticky v pořádku? Nikoli - byly v daleko horším stavu, než tahle trávnická roubenka, ale tam se jaksi našla dobrá vůle je opravit a zachránit pro budoucnost, za nesmírné dlouholeté práce dobrovolníků a nadšenců a součinnosti příslušných úředníků . A kde je vůle, tam je cesta... A obojí ty památky stojí a jsou místní ozdobou a chloubou.

No a k další části:   
Nicméně stále platí to, že Komise pro vzhled města neúkoluje Radu města, Rada města nemá žádné povinnosti vůči KPVM, a pouze KPVM úkoluje, když potřebuje.
Vem si Mílo, že by takto - stejně jako u KPVM - město úkolovalo třeba tu Komisi pro sport (které jsou zatím, stejně jako Komisi pro kulturu, předkládány VŠECHNY žádosti o dotace v této oblasti, což je podle mě správné.) 
Mílo, představ si to jinak:
Rada města ( 6 lidí) se sejde nad žádostmi o příspěvek na sport a - hypoteticky -posuzují: Tak tady v tomhle klubu pánové jsem jak víte, tam jim dáme co chtějí, to víte, jak bych před nimi vypadal. A támhle Pepo to zas vede tvá žena, tak těm to samozřejmě taky všechno přiklepnem, tihle zas chtějí větší stavební úpravy, z toho bude  hezká zakázka pro mého známého. No a tady? Dáme, kapříci pak připlujou, to vám pánové garantuji....
No a ten zbytek? Ten předhodíme té Komisi pro sport, ať tedy jako něco dělají. Vždyť přeci - MY úkolujeme JE, nikoli oni nás, to si musí uvědomit a sklapnout paty, protože  k těmhle věcem, co jsme si tady mezi sebou rozdělili, je přeci nepotřebujeme, nebo néé, pánové 
Píšu tohle Mílo s nadsázkou, hypoteticky, snad to tak už je konečně dost jasně podané, abys Mílo pochopil, oč mi tady celou dobu jde. 
Hezký den všem

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Mílo, a ještě PS:
Pamatuji, jak kolem mě pan K. skákal a ptal se, proč mu to bouráme, tak jsem si nějak zafixoval, že to ještě bylo jeho ... ale ono se nejspíš jednalo o ten jeho první zděný dům.
Že u toho bourání pan K. skákal (jako u všeho, co se týkalo jeho dřívějšího majetku), to potvrzuji. V tom máš Mílo pravdu.
Nicméně - i když se boural i ten první zděný dům, byl i tento zděný dům už v majetku města.
Takže tenhle Tvůj argument zcela postrádá logiku, bohužel.
Počet příspěvků: 178 zobrazené: 151 - 160
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies