Vše o Železném Brodě

Vzhled města

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 131 - 140

Předmět: Vzhled města

Protože vím, že tu mnozí čtou diskusní vlákno Prohlášení úředníků (počet zobrazení víc než 13 tisíc hovoří samo za sebe), posouvám tímto příspěvkem diskusní vlákno Vzhled města z druhé stránky diskusí dopředu, ať je vedle Prohlášení úředníků. Protože tyto dvě diskuse spolu úzce souvisí. Prohlášení úředníků totiž vzniklo v reakci na mé příspěvky v diskusním vláknu  Vzhledu města.
Tak ať ti, které toto zajímá, nemusí těžce hledat souvislosti a mají je "hned po ruce".

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Navazuji na diskusní příspěvek Míly Loumy o Komisi pro vzhled města na diskusním vlákně Prohlášení úředníků, a dovoluji si zkopírovat část jeho příspěvku sem, na vlákno Vzhled města, protože do tohoto vlákna obsahově víc přísluší:

2- kdyby bylo nutné vyjádření Komise města, kde vzít jistotu, že toto vyjádření bude kompetentnější než názor majitele/správce/ředitele školy ? (myšleno obecně, nemluvím o ŽB)
3- se sebranou kompetencí rozhodnout se ubírá i zodpovědnost. Proč ? Kdo by za případné nezdařené dílo zodpovídal ? ředitel ? komise ? nebo Rada města, která komisi jmenovala ? Jsem pro, ať je to jednoznačné - tedy ředitel (jeho rozhodnutí - jeho zodpovědnost)
4- v současnosti Komise pro vzhled města nemá žádnou rozhodovací pravomoc a není nutné ji vůbec zřizovat. Proč další povinný orgán, další regulace, potenciální možnost uplácení ..

Respektuji názor M. Loumy, byť je odlišný od mého. 
Je podle mě dobré tříbení názorů o těchto věcech, třeba právě na diskusním fóru města, a proto sem dávám k posouzení i názor svůj:

Podle mě naopak má smysl Komisi pro vzhled města mít. Zákon o obcích zřízení komisí umožňuje, tato komise v Železném Brodě už před časem oficiálně zřízena byla, tak by neměla být obcházena a odstavována od informací o podstatných věcech vzhledu města. 
Ano, všechny komise jsou jen poradním orgánem, a myslím si, že si žádná z městem zřízených komisí nikdy žádné rozhodovací pravomoci neuzurpovala, ani Komise pro vzhled města, které je jakési uzurpování si moci  nepochopitelně podsouváno.

Komise jsou jakousi velmi potřebnou pojistkou, aby se celé město po 4 roky volebního období nestalo hračkou v rukou - byť demokraticky zvoleného - vedení města a jeho podřízených. 
Pro lepší představu občanů - například Komise pro sport a Komise kulturně-společenská mají stejně jako Komise pro vzhled města pouze poradní hlas, nicméně - tyto komise jsou poradním hlasem pro rozdělování městských peněz v řádu statisíců na sport a kulturu. A v těchto komisích právě proto sedí lidé z více různých sportovních i společenských spolků  kteří svým hlasem poradním přispívají kontrole a spravedlivému rozdělení peněz mezi sportovní či společenské organizace.
Prostě ve fomě komisí funguje určitá společenská kontrola a "pojistka" proti tomu, aby například určité sportovní oddíly nebo spolky a akce dostávaly statisíce a jiné podobné vůbec nic, apod..
Právě komise jsou demokratickou pojistkou proti prosazování osobních zájmů lidí tou dobou u moci, a protěžování určitých akcí na úkor akcí jiných. 
A může tu jít i o tu panem Loumou zmíněnou korupci: Podplatit jednoho člověka, který o určité věci rozhoduje, je určitě snažší, než podplatit těch zhruba 6 až 12 lidí v komisi, kteří navíc jsou členy různorodých spolků a sportovních klubů.

Můj názor je, že městem zřízené komise vůbec nejsou zbytečné a že by měly fungovat a neměly by být (některé) odstavovány od informací a tím jejich činnost bojkotována.   

Mnohem větší zákonné pravomoci než komise mají výbory, například Osadní výbory. Ale ty byly hned po změně vedení města před 3 lety znovunezřízeny = což je totéž, co zrušeny, ačkoli mnohé z nich velmi dobře fungovaly a o svou čtvrť či ves se dobrovolně brigádnicky skvěle staraly....

Bohužel, i demokraticky zvolené vedení města se za své čtyřleté období dokáže na chodu a vzhledu města podepsat (a to jak pozitivně, tak negativně) na desítky let dopředu, a třeba zbořením památkově chráněných objektů vlastně navěky.  
A na desetiletí dopředu třeba plošným vypřeasfalováním památkové rezervace (které reálně v našem městě hrozilo) nebo zbytečným plošným vykácením krásných a mnohdy úplně zdravých stromů stylem řez na pařez .  

Nejsem zastáncem názoru Všechno staré a historické vždy a za každou cenu zachovat, všechny stromy nechat vždy a za každou cenu stát. 
Ovšem tvrdím, že by se město mělo ke svým kulturním hodnotám chovat citlivě, kulturně a i hospodárně. Takže třeba ohledně té zeleně - co je prokazatelně nemocné - vykácet, co je cenné, ale jen částečně zdravé, odborně ořezat a ošetřit (vzpomeňte třeba na loňský Strom roku - prastarou lípu v Tatobitech - je to jejich chlouba), co je zdravé, ponechat růst a místa po pokácených nemocných stromech citlivě dosázet . Je to tak mimo jiné i šetrnější k městské kase, než jen všechno plošně vyrubat a pak a následně tu měsíční krajinu znovu draze osázet. 

A pointa: Město připravuje (prý plošné) vykácení celého kostelního vršku, všech těch krásných vzrostlých lip...  Bohužel - žádná oficiální informace o tom nikde není, ačkoli v tomto duchu proběhlo již několikero jednání. Svůj zdroj informací prozrazovat nebudu. Ale Komise pro vzhled města to není... 
Ani v tomto případě, pokud vím, nebyla Komise pro vzhled města (a ani občané města obecně) o ničem takovém informována....  


Předmět: Vzhled města

Žádám tímto kompetentní městské úředníky, tedy Odbor životního prostředí, aby nám občanům  dali veškeré informace o chystaném kácení lip na kostelním vršku buď sem, na diskusní fórum, a nebo jinam viditelně na webové stránky města. 
Ať všichni, které to zajímá, přesně víme, co, kde, kdy, jak a proč se bude kácet a nemusíme si informace o chystaném tak razantním zásahu do vzhledu našeho města sestavovat z útržků toho, co zatím prosáklo na veřejnost.

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Jenom doplním, že souhlasím se zřizováním komisí. Nemyslím, že jsou zbytečné. Souhlasím i se zřízením Komise pro vzhled města, ale ta je zřízena (dle zákona) pouze pro záležitosti, které jsou v majetku obce a žádné jiné. V tom je samozřejmě rozdíl.
Nesouhlasím s působností takové komise mimo majetek obce. Opravdu jsme přesvědčeni, že taková komise má ve společnosti takové postavení a respekt, aby mohla kompetentně zasahovat do CIZÍCH VLASTNICKÝCH PRÁV ?
Podle mě nemá. Věřím, že jednou třeba bude nějaký institut, za kterým budou dlouhodobé přesvědčivé výsledky, kde občané budou rádi konzultovat svoje představy, a ještě za to třeba i zaplatí.
To bude ale za hodně dlouho, k tomu musí naše společnost postupně dospět, sama to musí chtít. Ne jí to direktivně nařizovat.

Předmět: Vzhled města

Ahoj Mílo.

Myslím že se poněkud neshodneme. Vzhled města nemůže přece být jen záležitostí obecního nebo státního majetku. To by potom,dle tebe, jakýkoliv jiný vlastník v katastru města či obce neodpovídal nejen za stav, ale i vzhled nemovitostí, lesních i travnatých ploch apod.? Bude např. zajímavé, jak se bude vyvíjet situace okolo hotelu Crystal až začne ohrožovat kolemjdoucí, ne vzhledem ale vypadávajícími okny, to samé se rýsuje s ŽBS.

Mám, na rozdíl od tebe, pocit, že státní správa a samospráva má za povinnost udržovat a spravovat města, obce a životní prostředí, bez ohledu na vlastnické vztahy, čímž rozhodně nezpochybňuji hodnotu vlastnických vztahů, nicméně každý vlastník čehokoliv má bezpochyby zákonné povinnosti, které chtě nechtě musí dodržovat. Pokud by tomu tak nebylo, zavládla by, podle mého názoru, anarchie a zmatky. Věřím ale, že veřejně publikovaná názorová neshoda je znakem demokracie a svobody slova.

Ať se ti daří Zdeněk Hromas.

Předmět: Vzhled města

Dobrý den,

já víceméně souhlasím s Mílou. Není možné zasahovat do soukromého vlastnictví a tím méně pokud je to taková věc, jako prořez stromů a keřů. Mě se to teď před skladnou líbí víc než předtím, když byla zarostlá a prostor před ní v podstatě bez údržby. Teď je na ní pěkný pohled a může pyšně vyniknout její krása.

A komise ..... no ty jsou podle mě zbytečné. Myslím, že máme dostatečné zastupitelstvo a ti mají spoustu přátel a známých, kteří jim o svých názorech popovídají a oni je pak mohou prosazovat. A myslíte si pane Hromasi, že až začne Cristal padat (a on začne), že komise pro vzhled města něco vyřeší?? Bude opět jen na radních a zastupitelích, aby dle svých možností a dovedností něco udělali. Nedokážu si ale představit, že si budu chtít na svém pozemku pokácet strom a přijde komise pro vzhled města a bude mě hodnotit, jestli ano, nebo ne.

Předmět: Vzhled města

MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, neobdržel žádnou žádost od žádného z vlastníků pozemků na tzv. „Kostelním vršku“ ohledně kácení nějakého stromu. Proto nemůžeme vědět o zamýšlených pracích kteréhokoliv z těchto vlastníků. Po případném obdržení žádosti, ji budeme posuzovat v souladu s platnými zákony.

Miloš Pala, vedoucí odboru ŽP MěÚ Železný Brod

Předmět: Vzhled města

Popravdě Zdeňku Tvým argumentům nerozumím. 
Majitel pozemků, lesů i nemovitostí má zákonem jasně dané povinnosti, které z vlastnictví nemovitosti vyplývají (trávu musí sekat, stavba nesmí ohrožovat, ...), a stát prostřednictvím orgánu státní správy-odborů na městě vykonává nad tímto dohled. K tomu není žádná komise potřeba !
A je samozřejmě nesrovnatelně lepší, pokud je povinnost vyplývající z držby nemovitosti definována zákonem (a platí pro všechny stejně), než by povinnosti nařizovala jakási komise. To by byl krok hodně zpátky.
Obávám se, že byste rádi, aby komise pro vzhled města mohla přijít a sdělit vlastníkovi nemovitosti, že ten jeho živý plot už je ošklivý, ať ho vyseká, a ať se rozhodne, co místo něj vysadí a komise mu to buď schválí nebo neschválí.
To je ale omezování svobodného nakládání s vlastním majetkem, s kterým pochopitelně nemohu souhlasit.

Předmět: Re: Vzhled města

 Dobry den, jen k upresneni pojmu. Toto vlakno  neni o nejakem soukromem "zivem plotu" - pokud jim  tedy neminime treba to  lipove stromoradi pod kostelem. (A komu se nazev  kostelni vrch nezda,  muze mluvit o kostelnim ostrohu nebo kostelni opysi  https://cs.wikipedia.org/wiki/Opy%C5%A1     Docela by asi leckoho  zajimal i aktualni stav rozhodovani mestskych organu  ohledne  "ziveho plotu"  starych lip na Jiraskaci   

Předmět: Vzhled města

Ahoj Mílo,

přiznám se, nerozumím Tvým slovům 
"....než by povinnosti nařizovala jakási komise. To by byl krok hodně zpátky.
Obávám se, že byste rádi, aby komise pro vzhled města mohla přijít a sdělit vlastníkovi nemovitosti, že ten jeho živý plot už je ošklivý, ať ho vyseká, a ať se rozhodne, co místo něj vysadí a komise mu to buď schválí nebo neschválí."

Jaképak nařizovala? Vždyť zajisté víš, že veškeré komise, zřízené městem, mají přeci poradní hlas a tedy pochopitelně nikomu nic nenařizují a nařizovat ani nemohou. A to se týká jak Komise pro vzhled města, tak  třeba Komise pro sport, které myslím dosud jsi nebo dřív jsi byl členem.

A už vůbec nerozumím té větě "Obávám se, že byste rádi...."  Prosím, ke komu v té větě vlastně mluvíš? Kdo má být tím, kdo si podle Tebe chce uzurpovat moc schvalovat nebo snad nařizovat vysekat sousedův živý plot?? 
Jako třeba Komise pro sport nerozhoduje o korunových či halířových záležitostech, ale  o částkách v řádu desetitisíců až statisíců, tak Komise pro vzhled města by měla posoudit z komplexnějšího pohledu zásadní zásahy do vzhledu města, nikoli sousedův živý plot. 
 

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 131 - 140