Vše o Železném Brodě

Vzhled města

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 111 - 120

Předmět: Vzhled města

Dobrý den,

zkraje roku jen malou obecnou úvahu ohledně vztahu úředník - občan. 

Tu situaci známe asi všichni: Kdykoli po nás občanech stát či město prostřednictvím svých úřadů něco chce, vše vyžaduje vždy písemně, v jím stanoveném termínu, pod pohrůžkou pokut a penalizací. 
Když však chce občan něco po úřednících - třeba pravdivé informace o dění ve svém městě, je většinou zcela ignorován. Vemte si, kolik slušně formulovaných a podepsaných otázek jen tady na diskusním fóru padlo a kolik jich bylo úředníky zodpovězeno - jen pár výjimek. 
Byly pořádně nějak zodpovězeny ty, které byly žádány dle zákona o poskytování informací a ze zákona tak být zodpovězeny musely. 
A stále dokola je nám občanům nabízeno ať osobně přijdeme na MÚ, že oni nám to tam ochotně osobně vysvětlí, a že údajně některé informace nejsou písemně povoleny zodpovídat, ale ústně je prý zodpovědět mohou.

Několik takových setkání jsem v dobré víře absolvovala, bylo to vždy jen mlžení, snůška polopravd nebo dokonce i lží, jednou i debata značně vzrušená přecházející až v křik. Nedozvěděla jsem se tam nikdy nic konkrétního a závazného, byla to jen ztráta času a nervů.

Zkuste si představit situaci, kdy jste vyzváni úředníky, ať jim něco doložíte, v jimi určeném formuláři v termínu pod hrozbou pokut a penalizace v případě nesplnění. 
A zkuste jim na to odepsat, že ta věc je velmi složitá a komplikovaná, že některé věci z důvodú absence povolení třetích stran písemně zodpovědět ani nemůžete. 
Ale že je tedy srdečně zvete na osobní setkání u vás, kde jim věc poctivě ústně zodpovíte a můžete o tom vzájemně přátelsky podiskutovat. A že pro ně třeba na dané téma zorganizujete i besedu...

Dovedete si tohle představit? Ale takto nám - občanům úřad odpovídá, tedy když po dvou letech ignorování diskusního fóra a otázek občanů vůbec začal nějak konečně  aspoň nějak komunikovat. 
Mé aktivity jsou městskými úředníky nazývány drzostí a žvaněním. Jenže my po nich přeci chceme jen totéž, co oni po nás - občanech: Na slušnou písemnou podepsanou otázku slušnou a podepsanou písemnou odpověď. Protože co je psáno, to je dáno, písemně je mnohem těžší mlžit a lhát, když je každé slovo kdykoli doložitelné. Písemně se nemůže nikdo zpětně vymlouvat, že v ten moment asi jen špatně artikuloval a že neřekl, co řekl. 

Zkrátka - nechci po úřednících nic víc, než oni běžně požadují po nás občanech.

Na závěr sem dám pro ty, co kolem sklandy nechodívají a nebo jsou přespolní, pár fotek, jak to před sklandou vypadá teď  po "revitalizaci":

Hezký nový rok všem.

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Dobrý den,

pro zájemce o rozsah lokality Koberovy pro případnou těžbu vápence nabízíme následující odkazy na veřejně přístupné mapové dokumenty:

1. Stránky města Železný Brod – v horní zelené liště kliknout na odkaz Občan – v levé liště klik na odkaz Dokumenty- dále klik na odkaz Územní plánování: Nyní je možno zvolit 2 cesty, buď následující postup ( klik v levé liště na ÚAP ORP Železný Brod – vybrat si ÚAP 2014 nebo ÚAP 2012 – následovně u obou možností zvolit Výkres limitů ) nebo jiný postup ( kliknout v textu na Odkazy: Územní plán Železného Brodu – následně v rámečku Main Menu vlevo nahoře klik na ÚP dokumenty – následně klik na ÚAP ORP Železný Brod – dále klik na ÚAP 2012 – závěrečný klik na Výkres limitů. Mapa výkres limitů je přehledná s legendou pro zájmové území.

2. Stránky České geologické služby – Geofondu http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5

3. Stránky České geologické služby - http://www.geology.cz/extranet

Věříme, že na uvedených odkazech najdete v rámci jejich zaměření uspokojivé odpovědi na Váš zájem o lokalitu Koberovy.

Ivan Mališ

Předmět: Vzhled města

Předmět: Vzhled města

Dobré ráno všem.

Pokračování v kauze holoseč před sklářskou školou a lhaní radního LB kraje Tulpy a ředitele sklandy na zastupitelstvu Žel. Brodu:

Zaslala jsem podnět k prošetření a projednání této věci zastupitelstvu LB kraje. Vždyť toto je tak skandální a nemorální přístup odpovědných, tak nehospodárné a barbarské nakládání s majetkem LB kraje, že by o tom měli zastupitelé LB kraje vědět a jednat. 
A ze zastupitelstva LB kraje bude záznam, tak si to tam každý může zkontrolovat, zda a jak o tom jednali, kdo a jak se k věci postavil.

Bylo mi nedávno napsáno hejtmanem Půtou, že o tom bude jednat Rada LB kraje. To zasedání rady proběhlo včera - 10.1. 2017.
Překopírovávám vám sem zprávu, kterou mi  na Facebooku napsal hejtman Půta, ať vidíte, jak se věci mají a že věc nespí:

Dobrý večer. K bodu proběhla na radě kraje poměrně obsáhlá diskuse, návrh dalšího postupu bude předám jak městu Železný Brod, tak dalším zůčastněným, včetně Vás paní Kortanová. Zpráva bude předložena také Zastupitelstvu Libereckého kraje na jednání 31.1.2017. Závěry z jednání Rady kraje budou projednány s panem ředitelem Doležalovi a pan náměstek Tulpa se zůčastní dalšího jednání školské rady SUPŠS.

Budu tedy čekat na ten návrh dalšího postupu, až mi ho pošlou, a dám ho sem na diskusní vlákno. Protože toto se týká a zajímá nejen mě, ale spoustu dalších lidí. 
Nejpodstatnější stejně bude, jak se k tomu postaví zastupitelstvo LB kraje. Na to se (na rozdíl od rady) budeme moci podívat i ze záznamu a zjistit naprosto přesně, jak se kdo k věci staví.

Hezký den všem

Alena Kortanová 

Předmět: Vzhled města


Do důchodu to mám ještě dost daleko a zapšklá se necítím ani náhodou. Nicméně - s panem Maděrou mám asi nějaký podobný povahový rys.

Mě víceméně nezajímá, kdo kolik kde bere. Já chci "jen" včasné, pravdivé a písemné a jinak doložitelné informace o městě, kde žiji.
A aby nám zodpovědní lidé bezostyšně nelhali, jak to často dělají. Aby jim to zkrátka neprocházelo.
Nakonec - když žáček ve škole v nějaké věci zalže, dostane minimálně poznámku, doma pohlavek od rodičů, a v závažných případech důtku či sníženou známku z chování.

Jak to, že ale lhaní prochází veřejným činitelům, kteří se (dokonce !) nestydí jako své alibi zkoušet použít roky své pedagogické praxe???!!!  
Učitel býval kdysi nositelem kultury v daném místě a morálním příkladem. Dnes jsou právě tací pedagogové zatlačováni, umlčováni  a "nahrazováni jinými, vždyť všichni jsme nahraditelní". 
A navrch mají ti "pedagogové s dlouholetou praxí " - , kteří lžou jak když tisknou a na kulturní hodnoty jdou s bagrem - a to doslova. A co nezničí bagrem, ničí svou provinčností a kulturní - řekněme eufemisticky - nedostatečností.
A proč? Protože se dostali k moci. Tedy K MOCI. A ta je tak opojná - teď si můžu dovolit úplně všechno. Protože JÁ jsem tady teď ředitel (radní, náměstek hejtmana, starosta, místostarosta, úředník - dosaďte si podle svého uvážení). Tady prostě teď vládnu JÁ. A navíc - mně podobní mi jdou na ruku, mně podobní mi rozumí, ti mně vždy podrží, my jsme přeci ti kluci, co spolu mluvíme.  

Věřím, že dřív či později jim konečně dojde: Vy nám tu nevládnete. Vy pouze spravujete náš společný majetek a my občané máme právo vědět jak. 
Škoda, že mnohým k tomuto základnímu procitnutí z opojení mocí nestačí ani celé jejich volební období....

Hezký den všem

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Dobré ráno.

Když byl náměstek hejtmana, radní LB kraje Tulpa 5. prosince na zasedání zastupitelstva v ŽB, tak ohledně kauzy kácení kolem sklářské školy prohlásil:

"....tak se nám jeví, že arogance moci, o které ta paní nám poslala nějaký mail - tak není o čem se bavit." 

No a vida, když jsem věc nasměrovala a poslala výš, na Zastupitelstvo Libereckého kraje, tak najednou jaksi bylo o čem se bavit.... Zabývala se tím Rada Libereckého kraje (o což jsem ani nežádala) a vznikl z toho spis, který mi byl asistentkou náměstka Tulpy zaslán. Je to elaborát na několik stran, tak z něj sem ocituji aspoň jeho závěr:

Závěry:V souvislosti s touto skutečností resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti navrhne úpravu Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací, která zamezí opakování obdobných událostí, zejména upraví vztah ředitelů příspěvkových organizací k příspěvkové organizaci při prodeji zboží či služeb příspěvkovou organizací. 
Současně budou v tomto konkrétním případě vyvozeny důsledky v oblasti odměňování. Ve vztahu ke školským radám budou ze strany odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ředitelé škol a předsedové školských rad opětovně informováni o způsobu podávání podnětů zřizovateli.

Takže pane náměstku Tulpo - najednou je o čem se bavit, že?

A výsledek? Stručně řečeno a z úředničtiny do srozumitelné češtiny přeloženo:  
1) Do budoucna si nebudou moci ředitelé škol nakupovat majetek LB kraje, který spravují.
2) Budou vyvozeny důsledky v oblasti odměňování ( Nepíšou jaké, můžeme se jen domýšlet, zda skutečně ano a kolik bude řediteli Doležalovi na prémiích za jeho postup strženo).
3) Školské rady budou poučeny, že nadřízeným úřadům nestačí podrobný zápis z jednání, ale že úřady vyžadují i Usnesení - tedy úřad jaksi vyžaduje mít stanovisko školské rady přesně a výhradně pod tímto názvem, v této příslušné úřednické "kolonce". 

Úřadu školství LB kraje, jak je názorně vidět, tedy nejde o skutečný  stav věci. Ten je totiž i laikovi naprosto jasný z přečtení veřejného zápisu ze školské rady- že situace ve škole ohledně komunikace ředitel versus pedagogický sbor je závažná a alarmující. 
Úřad je prostě ÚŘAD a dokud mu to nepředložíte jaksi "předkousané" v té podle něj jediné formě, kterou je ochoten se zabývat - pod názvem Usnesení, tak se tím prostě zabývat nehodlá a nechce.  

Jestliže náměstek hejtmana LB kraje a radní pro odbor školství Tulpa nevyhodnotil tak závažnou věc, jako je zápis ze šk. rady (kterou tedy prý četl)  jako alarmující a čeká, až mu to někdo donese na stříbrném podnose pod názvem Usnesení, tak podle mého názoru je to buď lhář, snažící se zamést věc pod koberec a nebo člověk naprosto neschopný vést školství, natož pak na krajské úrovni.  To je můj názor, každý ať si o tom myslí, co chce.

A radního Tulpy argumentace - že on schopný je, protože už 23 let pracuje ve školství, je opravdu směšná: 
To jako kdybyste si nechali u truhláře udělat třeba kuchyň, ta by byla křivá a okamžitě se vám rozpadla, ale truhlář by vám reklamaci nechtěl uznat, protože vy podle něj  o truhlářství víte houby, jen kuchyň chcete používat, ale on už truhlaří 23 let! Takže ta kuchyň je správně a basta fidli.

Vím, že boj proti aroganci moci, netransparentnosti a úřednímu šimlovi je těžká přesilovka, ale má pro mě  smysl ji podstupovat: Kdyby pro nic jiného, tak proto, že museli uznat, že ohledně arogance moci tu JE o čem se bavit.  Že tu zjevně existuje. A že z toho budou vyvozeny aspoň nějaké důsledky. 

A neméně důležitým výsledkem celého mého snažení je to, že o těchto špatnostech veřejnost ví. Že vidí, co jsou tito lidé zač a čeho jsou ve svém opojení mocí schopni. 
Toto diskusní fórum sleduje spoustu lidí. A žádné DF jako takové z nikoho ještě nikdy kašpárky neudělalo. To ze sebe dělají ti dotčení svým přístupem sami.

Nicméně - ještě není konec. Rada LB kraje byla neveřejná. Koncem ledna je ale zasedání zastupitelstva LB kraje, a to už je veřejné a také s audiovizuálním záznamem, a tam už nejsou jen příznivci pana Tulpy, tam je i politická opozice.Tak si počkejme, jak to zhodnotí tam.  

Hezký den všem

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Můžete si natáčet policistu, když vás pokutuje?
A nahrávat jednání zastupitelstva?


Petr Kolman

Policista vám chce udělit pokutu a vy si jej budete při úkonu natáčet. Na jednání zastupitelstva budete pořizovat záznam. Někomu se to asi líbit nebude, rozebereme proto, zda jste v právu.
Možná jste si už položili otázku – mohu si policistu bez jeho souhlasu natáčet na kameru? In media res: Ano, můžete.

V českém právu platí pro občany (ne však pro stát či správní orgány) dlouholetá ústavněprávní zásada: Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno – viz čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Správní řád, zákon o policii, přestupkový zákon a ani jiný zákon pořizování zvukových nebo obrazových záznamů policistů nezakazuje. Ke zmíněné možnosti natáčení se kladně vyjádřilo dokonce ve svém stanovisku i Ministerstvo vnitra ČR. Z něj mj. vyplývá, že policista při provádění služebních zákroků a plnění zákonných úkolů nevystupuje jako soukromá osoba, ale vykonává působnost orgánu veřejné správy. Nevztahuje se tak zde  na něj ani zákon na ochranu osobních údajů – tedy z. č. 101/2000 Sb. – a též není v rozporu s občanským zákoníkem.

Musíme mít souhlas natáčeného policisty?

Nikoliv – audio- či videozáznam policisty, který vás např. pokutuje (či vás umravňuje na demonstraci) je možné pořídit i bez souhlasu zobrazených policistů. A to mj. proto, že policisté vystupují veřejně (tedy nikoliv soukromě) v záležitosti veřejného zájmu. Též jsou placeni z veřejných peněz. A rovněž tak vaše audio- či videonahrávka, může později  relevantně posloužit jako případný důkaz, respektive jako záruka zákonnosti – kontrola práce Policie ČR ze strany občanů.
Na tom, že přiměřené nahrávání je přípustné, se s právní doktrínou dlouhodobě shoduje i judikatura českého Nejvyššího správního soudu (viz např. Rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. j. 5 As 37/2009–94).
Pozor ovšem na nahrávání tzv. třetích osob – tedy ne-policistů, od těch byste měli mít souhlas, že je můžete přiměřeně natáčet. Totéž platí i pro fotografování policistů, při výkonu služby je můžete fotit i bez jejich souhlasu.
Samozřejmě je nepřípustné, pakliže byste chtěli fotit policisty či policistky v jejich volném čase nebo při činnostech nesouvisejících s výkonem jejich služby – rozumnějším čtenářům netřeba zdůrazňovat, že nemožno natáčet či fotit policisty např. na toaletách či jiných obdobných „nepracovních“ činnostech.

Můžeme si natáčet jednání zastupitelstva obce i bez souhlasu zastupitelů?

Nutno zdůraznit, že zasedání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná!
Neveřejná jsou jen jednání rady města (obce). Na zastupitelstvech se rozhoduje o zásadních veřejných záležitostech ve veřejném prostoru a přirozeně ve veřejném zájmu. A protože o peníze jde až v první řadě, v mnoha případech se tam rozhoduje o veřejných penězích, což si určitě zaslouží bedlivou veřejnou kontrolu. Včetně možnosti pořizování audio- či videozáznamu z jednání.
Pozor, města musí, z důvodu právní jistoty, ještě před zahájením jednání upozornit účastníky jednání zastupitelstva, že budou nahráváni. Pokud se tak někde na zastupitelstvech nedělo, šlo o nesprávný procesní postup a je dobře, že na to byly obce ze strany ÚOOÚ upozorněny.
V souvislosti s tématem bych rád zmínil jeden starší, avšak stále zajímavý judikát. Městský soud v Praze se již v roce 2011 vyjádřil k (dříve) kontroverzní otázce pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce občany, kde mj. uvedl: Jednání zastupitelstva obce obecně je podle obecního zřízení veřejné, což se týká všeho, co v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy.
Soud dále výstižně pokračoval, že každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy.
Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení v rámci zasedání zastupitelstva obce jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby k soudu ve věcech občanskoprávních, neboť řešení takového sporu náleží výhradně do působnosti a pravomoci soudu. Zejména je třeba zdůraznit, že řešení takového sporu nenáleží mezi úkoly Policie a její orgány tedy nemohou do takových sporů jakkoliv zasahovat, a to ani tím způsobem, že jednání některé z osob označily za přestupek.
Poučení z této kauzy je jasné, pokud by na vás při nahrávání zastupitelstva někdo – ať již zastupitel, či spoluobčan – zavolal Policii ČR, ta by v této věci neměla konat. A můžete tedy zastupitelstvo natáčet dále.

Podtrženo a sečteno
Můžeme si natáčet (ať již ve formě zvukového či obrazového záznamu) jednání zastupitelstva obce i bez souhlasu zastupitelů. V natáčení vám nemohou legálně zabránit ani pracovníci obecního úřadu či městská (obecní) nebo státní policie.


Předmět: Vzhled města

Doporučuji, tohle si přečtěte. Týká se nás to všech. 
A nás tady v Brodě tím víc, že hned vedle - v Semilech - měli skvělého a velmi oblíbeného starostu, pana Farského, který se na všech frontách zasazuje o transparentnost. 
Nyní o to bojuje v parlamentu, proti všem těm "kaprům, co si svůj rybník nechtějí nechat vypustit". Držme mu palce, snad jeho přístup a snaha o transparentnost pomůže v budoucnu i nám.

http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65599590-nepripustme-male-ceske-tajnosti-tvrdi-starosta-kolina-vit-rakusan

Předmět: Vzhled města

Pro ty, co to nechtějí číst celé, vypichuji aspoň to nejpodstatnější:

A proč to všechno? Směšná argumentace obyčejným člověkem, který se stejně ve smlouvách nevyzná, obchodním tajemstvím či administrativní zátěží. Všichni přitom víme, že důvod je jediný - mít alespoň někde prostor k našim malým českým tajnostem, k naší české politice v malém, ve které je možné všechno a nic. Nepřipusťme to, prosím. Nenechme se obelhat, nebuďme pohodlní a zastaňme se zásadní zákonné normy, jejíž dopad na kultivaci našeho demokratického prostředí byl zcela zásadní.

Panu Mališovi, Lufinkovi, Doležalovi a Tulpovi doporučuji - přečtěte si to rovnou několikrát a nahlas. 
A mám sto chutí doporučit i - opište to každý za trest stokrát za sebou.  Snad si to tímhle pro vás doufám srozumitelným způsobem, po tolika letech pedagogické praxe, konečně zapamatujete a tiše doufám, že po tom stém opsání to ve vás třeba konečně zanechá nějakou stopu.

Alena Kortanová
Počet příspěvků: 178 zobrazené: 111 - 120

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies