Veřejné zakázky

Od ledna 2018 najdete veřejné zakázky Města Železný Brod na nové adrese: https://www.tenderarena.cz/profily/zeleznybrod.

Zakázky do konce roku 2017 jsou uvedeny v archivu zakázek na těchto stránkách popř. na původním profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f2e83231-1f6d-44b1-b533-c0cc0170661e

 

11.08.2015

Odkanalizování objektu sokolovny v Železném Brodě

Odkanalizování objektu sokolovny a sousedního domu č.p. 90 - účelem je vybudování splaškové kanalizační přípojky včetně čerpání do hlavního kanalizačního řadu.

15.07.2015

Dodávka regálů do Městského muzea v Železném Brodě (opakovaná výzva)

Opakovaná výzva zájemcům o výrobu a dodání 11 ks posuvných regálů do depozitáře Městského muzea vŽelezném Brodě.

14.07.2015

Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Pelechovská

Výběr dodavatele opravy sociálního zařízení v hlavní budově ZŠ Pelechovská. Zakázka malého rozsahu II. kategorie ve smyslu vnitřní směrnice č. 1/2015 zadaná na základě výběru z nabídek vyzvaných uchazečů.

03.07.2015

Železný Brod - Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží, III. etapa

Veřejná zakázka na stavební práce - stavba parkovišť, komunikace a oprava veřejného osvětlení. Výkaz výměr pro ocenění (příloha č. 5 výzvy) bude zveřejněn v úterý 7.7.2015.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00