Odkanalizování objektu sokolovny v Železném Brodě

11.08.2015
Odkanalizování objektu sokolovny a sousedního domu č.p. 90 - účelem je vybudování splaškové kanalizační přípojky včetně čerpání do hlavního kanalizačního řadu.

Zadavatel

  • Město Železný Brod

Platnost od

  •  11.8.2015

Platnost do

  •  25.8.2015 do 10:00 hod.

Připojené soubory

Zpět