Usnesení z 41. zasedání Rady města Železný Brod

03.09.2009

schvaluje

č. 194/09
pokácení dřevin v prostoru zamýšlené výstavby terminálu veřejné dopravy a jeho součástí, tj. zastávky v místě stávajícího autobusového nádraží dle předloženého návrhu odboru ÚPaRR

č. 195/09
vypovězení nájemní smlouvy ze dne 13. 1. 1998 - dvougaráž v Železném Brodě, ulice Štefánikova panu Jiřímu Novotnému, Štefánikova 223, Železný Brod ke dni 31. 12. 2009

č. 196/09
ukončení smlouvy ze dne 2. 1. 2002 o zabezpečení ostrahy PCO rodinného domu Koberovy čp. 170 s  manželi Morávkovými zpětně ke dni 31. 7. 2009

č. 197/09
poskytnutí příspěvku místní organizaci Českého červeného kříže Jirkov na činnost pro rok 2009 ve výši 1 500,- Kč

č. 198/09
žádost Základní školy Pelechovská 800 o rozpočtovou změnu – rozdělení příspěvku na investici ve výši 100 tisíc Kč (interaktivní tabule) na  investici a neinvestici a to tak, že nákup interaktivní tabule je investicí ve výši 48 573,- Kč a technika, která je součástí tabule, je neinvesticí ve výši 51 427,- Kč

neschvaluje

č. 200/09
poskytnutí finančního sponzorského daru na vydání knihy Zamyšlení nad varhanami

č. 211/09
provedení výměny plastových oken v zadní části domu čp. 340,341,339 a 302 ve Vaněčkově ulici

ukládá

č. 237/09
odboru dopravy prověřit situaci při výjezdu ze Záskalí u domu pana Hádka. Je tam vysoký živý plot, který brání výhledu při výjezdu z místní komunikace

souhlasí

č. 193/09
se zápisem oboru 79-01-B/001 Pomocná škola s nejvyšším povoleným počtem žáků v oboru 6 u Základní školy, Železný Brod, Nábřeží Obránců míru 742, příspěvková organizace, a to s účinností od 1.9.2009

postupuje

č. 210/09

Rada města postupuje zastupitelstvu města petici občanů ve věci zajištění příjmu digitálního signálu zemského TV vysílání DBV-T prostřednictvím STA

Zpět