Zastupitelstvo města

Seznam členů Zastupitelstva města

Mgr. František Lufinka starosta města 602648193 starosta@zelbrod.cz
Mgr. Ivan Mališ místostarosta 725435921 mistostarosta@zelbrod.cz
Eva Dvořáková ředitelka MŠ msslunickozb@volny.cz
Mgr. Tomáš Hartl zástupce ředitele ZŠ hartlik@centrum.cz
Jitka Havlíková vedoucí DPS dps.zb@seznam.cz
Mgr. Václav Horáček poslanec horacekv@psp.cz
RNDr. Ludmila Infeldová lékárník arch.tomesek.zb@iol.cz
André Jakubička info@glass-flowers.cz
Vladimír Kočí

podnikatel,jednatel společnosti

koci@garant-k.cz
Akademický malíř Zdeněk Lhotský podnikatel lhotsky@lhotsky.cz
Ing. Miloslav Louma informatik 777656862 louma@volny.cz
MUDr. Irena Lufinková lékařka i.lufinkova@seznam.cz
Ernesto Malafarina podnikatel acquarium@volny.cz
PaedDr. Milada Motlíková pedagog 603111927 motlikova@centrum.cz
RNDr. Martin Smola zástupce ředitele SUPŠS smola@supss.cz

Dokumenty ke stažení