Zastupitelstvo města

Seznam členů Zastupitelstva města Železný Brod

Ing. Aubrechtová Dominika   723 762 080 dominika.kocova@seznam.cz
Jana Boučková   602 252 677 bouckova@tfnet.cz
Jan Bukvic   723 371 649 jan.bukvic@seznam.cz
Eva Dvořáková   602 144 530 dvorakmilada@seznam.cz
Mgr. Tomáš Hartl   602 182 776 hartlik@centrum.cz
MgA. Lucie Kořenská Švitorková   775 248 885 l.svitorkova@seznam.cz
Jiří Linka   774 601 361 linacci@seznam.cz
Ing. Miloslav Louma   777 656 862 louma@volny.cz
Mgr. František Lufinka   602 648 193 starosta@zelbrod.cz
Mgr. Ivan Mališ   725 435 921 mistostarosta@zelbrod.cz
Ing. Jan Mašek   607 218 015 masek-jan@email.cz
PaedDr. Milada Motlíková   603 111 927 motlikova@centrum.cz
Ing. Jiří Novotný   731 449 889 jiri.novotny@autonovotny.cz
Jiří Novotný   603 213 026 jn@autonovotny.cz
Radomil Raja   777 095 500 radomilraja@seznam.cz

Dokumenty ke stažení