Usnesení z 38. zasedání Rady města Železný Brod

23.04.2009

schvaluje

č. 101/09
uzavření provozu všech mateřských škol v Železném Brodě v období letních prázdnin od 13.7. do 21.8.2009 včetně

č. 103/09
změnu v použití finančních prostředků odloučeného pracoviště MŠ Na Vápence původně plánovaných na nákup lehátek a stolečků, na pořízení lehátek a  skříněk na hračky pro děti do tříd

č. 104/09
jmenování pracovnice odboru sociálních věcí paní Evy Saskové tajemníkem komise sociálně právní ochrany dětí

č. 105/09
mimořádnou dotaci ve výši 10 000,- Kč na úpravy areálu budovy sokolovny v Jirkově a pronájem hřišť Sportovnímu klubu Jirkov

č. 108/09
pronájem nebytových prostor v areálu čp. 140 Příkrá ulice, Železný Brod, celková výměra 146 m2

neschvaluje

č. 106/09
odpuštění poplatku Hnutí Havlík se sídlem České Libchavy 20 za umístění stánku o velikosti 8m x 2m na jarmarku 2009

č. 107/09
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s.

revokuje

č. 115/09
usnesení č. 59/09 ze dne 26. 3. 2009, kterým schválila umístění reklamního banneru Tipsport areny na webové stránky www.zeleznybrod.cz, za podmínek stanovených starostou města

odkládá

č. 102/09
žádost o povolení převodu finančních prostředků ve výši 10 000,- Kč, určených na nákup zabezpečovacího zařízení vstupních dveří v MŠ Slunečná, na  rekonstrukci umývárny a WC odloučeného pracoviště Na Vápence do  rozhodnutí společnosti Telmo, zda zabezpečovací zařízení bude instalováno.

postupuje

č. 115/09
zastupitelstvu města materiál o určení ceny za pronájem zastavěné a užívané plochy st.pč. 74 pod budovou čp. 738 na náměstí 3.května

Zpět