Usnesení ze 49. zasedání Rady města Železný Brod

01.04.2010

schvaluje

č. 57/10
končit provoz kina představením k dětskému dni a poté kino až do konce srpna zavřít

č. 60/10
odložit všechny žádosti o příspěvek, se kterými je počítáno v rozpočtu města, do druhého pololetí, kdy budou vykryty

č. 64/10
bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu k opěrné zdi, ve smyslu její údržby a  opravy v šíři 2 m a zachování přístupu na pozemky č. 21 a 8 z pozemku pč. 1574 ve smyslu nebudování terénních stupňů ve vzdálenosti 3 m od  paty opěrné zdi komunikace ve prospěch vlastníka komunikace (Město Železný Brod), která je umístěna na ppč. 1576, vše k.ú. Hrubá Horka

č. 59/10
s  realizací projektů zaměřených na prevenci kriminality "Jak se nestát závislákem" a "Víkendová cesta k životu bez mříží" a s vyčleněním vlastní spoluúčasti ve výši 3.075,- Kč resp. 9.650,- Kč

neschvaluje

č. 61/10
poskytnutí finančního příspěvku firmě Pekařství Bohemia na podporu předmětu podnikatelské činnosti provozování pojízdných prodejen

souhlasí

č. 58/10
se zpřístupněním veřejnosti „Přehlídky mysliveckých trofejí“ v Městské galerii Vl. Rady každoročně od čtvrtka do soboty v čase od 9,00 do 16,00 hodin v termínu dohodnutém s vedoucí odboru kultury a školství s tím, že si vystavovatel zajistí kustoda, instalaci i následné vyklizení prostor na vlastní náklady

Zpět