Usnesení ze 48. zasedání Rady města Železný Brod

11.03.2010

schvaluje

č. 33/10
Rally Bohemia 2010 v rozsahu žádosti a její mapové přílohy s dodatkem, že RZ 2, 5 Splzov – Pěnčín dne 3.7.2010 bude zkrácena o úsek Chlístov – Vrší a  povede z Chlístova přímo na Těpeře

č. 34/10
převod peněz z rezervního fondu Domu dětí a mládeže MOZAIKA, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 336, Železný Brod do fondu investičního za účelem použití k pořízení nové elektrické pece pro práci keramických kroužků

č. 35/10
ustanovení starosty města pana Mgr. Václava Horáčka zástupcem zřizovatele, který může vydávat souhlas k žádostem Domu dětí a mládeže MOZAIKA, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 336, Železný Brod o granty

č. 36/10
uzavření knihovny v době od 24. května do 2. června 2010, z důvodu revize knihovního fondu

č. 37/10
50 % spoluúčast Města na dopravu dětí Mateřské školy Stavbařů 832, Železný Brod, příspěvková organizace na plavecký výcvik v Turnově, poskytnutím příspěvku ve výši 8 500,- Kč

č. 39/10
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu úkolů strážníků Městské policie v Železném Brodě na území Obce Skuhrov

č. 40/10
uzavření parkoviště na náměstí 3. května před Normou, uzavírku Smetanova zátiší a  otevření WC v kině pro účastníky soutěže 5. ročníku výstavní akce motocyklových a automobilových veteránů, spojené s orientační jízdou Pojizeřím a Železnobrodskem dne 22. května 2010

č. 43/10
odběr 5 kusů publikace Velká turistická encyklopedie za cenu 489,- Kč od S&D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o.

č. 47/10
uzavření nájemní smlouvy na pronájem st.pč. 74/1 k.ú. Železný Brod s vlastníky nemovitosti čp. 738 v k.ú. Železný Brod na dobu 10 let s možností jejího automatického prodloužení na dalších 5 let a zakotvení závazku informovat nájemce o případném prodeji pronajímané parcely. Cena je 400,- Kč za m2 za rok 2009 zpětně od 3. 3. 2009 a od roku 2010 je cena 450,- Kč za m2 s inflační doložkou

č. 56/10
zřízení pracovního místa údržbáře

neschvaluje

č. 41/10
poskytnutí finančního příspěvku firmě Pekařství Bohemia na podporu předmětu podnikatelské činnosti provozování pojízdných prodejen

č. 42/10
udělení souhlasu s užitím znaku Města Železný Brod na sběratelskou kolekci znaků měst a obcí společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o.

revokuje

č. 46/10
usnesení č. 2/10 ze dne 13. 1. 2010, kterým schválila trvat na svém rozhodnutí ze dne 19. 11. 2009, kterým schválila cenu za pronájem st.pč. 74/1 k.ú. Železný Brod ve výši 400,- Kč za m2 za rok 2009 zpětně od 3. 3. 2009 a  od roku 2010 cenu 450,- Kč za m2 a vyzývá ke splnění dluhu ve 14ti denní lhůtě, v případě neuhrazení bude podána žaloba k soudu na vydání bezdůvodného obohacení spočívající v bezesmluvním užívání parcely

bere na vědomí

č. 55/10
zprávu jednatele společnosti Teplo města Železného Brodu s.r.o. o ceně tepla za rok 2009 a leden 2010

Zpět