Informace ze dne 3.1.2019

Žádost o informaci:

Vážení, obracím se na Vás ve věci dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádám Vás o poskytnutí následujících informací:
1.    Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.
2.    Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.
3.    Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci.
4.    Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018.

Poskytnutá informace:

Na žádné kulturní akci pořádané Městem Železný Brod moderátor a herec pan Petr Vojnar v roce 2018 ani v předešlých letech nevystoupil.
Prozatím nezvažujeme jeho účinkování zařadit do programu námi pořádaných akcí.
Počet obyvatel k 31.12.2018 je 6.000 osob.

Poskytnuto: 3.1.2019