Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení Města Železný Brod (seznam platný k 1. 3. 2021)

 

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení

01.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Železný Brod

19.02.2001

Havarijní plán města Železný Brod

ze dne 30.1.2001

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty