Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení Města Železný Brod (seznam platný k 5. 4. 2019)

 

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 11/2005

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Železný Brod, kterou se vydává Domovní řád, Vyhláška Zabezpečení schůdnosti chodníků v zimním období ze 7.12.1995, Vyhláška městského zastupitelstva v Železném Brodě ze dne 7. března 1996 o pořádání veřejných produkcí, Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 3/2003 O používání zábavné pyrotechniky

01.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Železný Brod

19.05.2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Železného Brodu č. 3319/2000, o provozu městské tržnice

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Železný Brod č. 8/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin v Železném Brodě

20.11.2003

Obecně závazná vyhláška č. 10/2003

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Železného Brodu č. 5/2003 Zásady pronajímání obecních bytů ve městě Železný Brod

28.07.2003

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Železného Brodu č. 2/2003 o poplatku při uzavírání manželství

19.02.2001

Havarijní plán města Železný Brod

ze dne 30.1.2001

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00