Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení Města Železný Brod (seznam platný k 1. 1. 2021)

 

07.11.2008

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2008

kterou se vydává Požární řád města Železný Brod

17.07.2006

Nařízení č.3/2006

kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít pouze ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

01.06.2006

Nařízení města Železný Brod č. 2/2005

kterým se zrušuje Nařízení města č. 5 ze dne 5.6.2011 "O režimu dopravy a o parkování motorových vozidel na místních komunikacích a jejích úsecích, parkovištích a jiných plochách" a "Nařízení č. 1/2005 Tržní řád"

21.03.2006

Nařízení č.2/2006

kterým se vymezují úseky místních komunikací a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 11/2005

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Železný Brod, kterou se vydává Domovní řád, Vyhláška Zabezpečení schůdnosti chodníků v zimním období ze 7.12.1995, Vyhláška městského zastupitelstva v Železném Brodě ze dne 7. března 1996 o pořádání veřejných produkcí, Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 3/2003 O používání zábavné pyrotechniky

01.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Železný Brod

19.05.2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Železného Brodu č. 3319/2000, o provozu městské tržnice

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Železný Brod č. 8/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin v Železném Brodě

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00