Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení Města Železný Brod (seznam platný k 1. 1. 2021)

 

01.01.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

o místním poplatku ze psů

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

20.03.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

23.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

o stanovení kratší doby nočního klidu

15.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

o regulaci provozování hazardních her

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřizených Městem Železný Brod.

18.05.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o zákazu konzumace alkoholických nápojů.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00