Železný Brod

Územní plán (platný)

12.12.2008
vydaný dne 12.12. 2008, nabytí účinnosti 27. 12. 2008